- Slutt å skape splittelse mellom private barnehager

Det er oppfordringen fra Ingrid Vinje i NHO-organisasjonen Abelia.

BLIR FEIL: - Det blir feil å si at de enkeltstående er bedre enn de store kjedene. De er gode på hver sin måte, sier Ingrid Vinje i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Foto: Esben Johansen/Abelia
BLIR FEIL: - Det blir feil å si at de enkeltstående er bedre enn de store kjedene. De er gode på hver sin måte, sier Ingrid Vinje i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Foto: Esben Johansen/AbeliaVis mer

NHO-organisasjonen Abelia reagerer på Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehagers framstilling av et motsetningsforhold mellom de store kommersielle kjedene og de enkeltstående private.

- Det de forsøker er å splitte en barnehagesektor som vi ser blir både større og bedre. De bør heller fokusere på ting som kan gi hele sektoren et løft, sier Ingrid Vinje, leder for utdanning og forskning i Abelia.

Kjedevekst bekymrer

Slik Dagbladet skriver i dag, viser en fersk rapport fra Telemarkforsking at antall barnehager som ikke er del av en kjede er redusert fra 2330 barnehager i 2013 til 1996 barnehager i 2017.

Hvis utviklingen fortsetter, vil kjedebarnehagene ifølge rapporten være i flertall i 2025. Det bekymrer Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager.

- Kjeder og enkeltstående barnehager har ulike interesser. I rapporten kommer det tydelig fram at vi har mindre innflytelse over utviklingen av sektoren enn de store kjedene, sier aksjonens representant Bente Seierstad til Dagbladet.

Ingrid Vinje tror derimot ikke at de små og de store har så ulike interesser.

- Forsøker å splitte

- Min oppfordring til aksjonsgruppa er rett og slett å ta kontakt med de større kjedene og snakke med dem og se på hva som kan gjøres for å gi hele sektoren et felles løft.

- Slutt å skape splittelse, er det det du sier?

- Ja, rett og slett. Det de forsøker er å splitte en barnehagesektor som vi ser blir både større og bedre. De bør heller fokusere på ting som kan gi hele sektoren et løft, både de små og de store, sier hun til Dagbladet.

Vinje beskriver Abelias rolle som en brobygger, med både store kjeder og enkeltstående private barnehager som medlemmer.

- Trenden nå er at de store kjedene blir mer åpne og transparente, og deler det de gjør, sier hun, og nevner Espira-kjedens nye senter for å gi barn et møte med realfag som eksempel.

- De åpner også for barnehager som ikke er Espira-barnehager, forteller hun.

- Vil ha mangfold

Vinje vil ikke mene noe om hvorvidt de store kjedene eller de enkeltstående er best, og heller ikke om det er positivt eller negativt at de store ifølge Telemarkforskings rapport tjener dobbelt så mye per barn som de enkeltstående.

Hun synes at fokuset bør være på kvalitet og trivsel blant barna og de ansatte, og nevner at Abelia også har enkeltstående barnehager som medlemmer.

- Jeg skulle bare ønske at flere kunne forstå betydningen av et mangfoldig tilbud. Det blir feil å si at de enkeltstående er bedre enn de store kjedene. De er gode på hver sin måte, sier hun.

Hun svarer slik på hvordan hun reagerer på at aksjonsgruppa opplever det som at de små og de store har ulike interesser.

- Da må vi legge enda bedre til rette for en bedre dialog.