Slutt nå, Fossen

Dagbladet publiserer igjen Fossens meninger om miljøbevegelsen og klimadebatten. Nå begynner jeg å få nok.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Erling Fossen serverer fire «miljøpåstander til offentlig forargelse», og jeg skal prøve å styre unna for mange personkarakteristikker, men jeg må kunne bemerke at det virker fryktelig barnslig for en voksen mann å kokettere som “dissident”. Han er dessuten usannsynlig historieløs når han kaller seg dissident. Sakset fra Wikipedia: “Dissident er vanlig betegnelse på en person som aktivt motarbeider den etablerte oppfatning, politikk eller struktur. Mest kjent og vanlig brukt er uttrykket benyttet for politiske motstandere av diktaturer, og da spesielt det tidligere Sovjetunionen. Av de mest kjente dissidenter fra denne perioden var fysikeren Andrej Sakharov og forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn.”

Beklager, Fossen, du er ikke dissident i dagens Olje-Norge. Du er på lag med Exxon, Shell, Bush og alle de andre som tjener gode penger på at lite og ingenting blir gjort for å hindre klimaendringene.

Jeg skal gå inn på hans fire påstander:

   1. Det eksisterer ikke noen vitenskapelig konsensus om klodens tilstand.

Svar: Dette er i aller høyeste grad en tvilsom påstand. Jeg skal ikke gå inn på de spesifikke vitenskapelige undersøkelsene og studiene som støtter opp under tesen om global oppvarming, det kan andre gjøre så meget bedre enn meg, jeg bare poengterer at det ikke hersker “konsensus” om noen vitenskapelige teorier. Det er kjernen i vitenskapen. Man stiller opp en teori som bryter med de mer anerkjente teoriene, tester den ut, og hvis den virker mer riktig enn de foregående kan man få et paradigmeskifte i vitenskapen, der mange vitenskapsfolk “skifter lag” og går over til den nye teorien. I hele denne prosessen hersker det motstand mot den nye teorien, kjernen i all forskning er ikke konsensusen, men uenigheten, men motstanderne blir færre ettersom det nye paradigmet tar stadig mer over. Det nye paradigmet trenger ikke nødvendigvis være Sannheten, men likevel mer Sann enn det forrige paradigmet.

Det er denne utviklingen vi har sett i klimaendringsspørsmålet. Paradigmet om menneskeskapte klimaendringer vokste fram som en ny teori, og har nå tatt over for det forrige paradigmet. Selvsagt eksisterer det ikke noen vitenskapelig konsensus om klodens tilstand, Fossen. Like lite som det eksisterer noen vitenskapelig konsensus om at jorda er rund, det fins faktisk “dissidenter” der og, eller at jorda har blitt til gjennom milliarder av år, kristne særinteresser sponser forskning som sier at dinosaurbein bare er noen tusen år gamle.

Selvsagt vil det være seriøse forskere som er uenige i “sin” bit av det store puslespillet som til sammen utgjør klimaforskningen, men at en dosent ved Stockholms Universitet er uenig i påstanden om at havet stiger, betyr ikke at hele paradigmet er falsifisert.

   2. FNs klimapanel bedriver “junk science”, eller politikk som det også heter.

Klimapanelet skal gi råd til politikere. Det betyr ikke at deres “misjon er å framskaffe bevis for menneskeskapt klimaendring”. Deres oppgave er å være med på å gjøre klimaforskningen og dets resultater kjent og forståelig for politikere. Bruken av “hockeygrafen” som Fossen refererer til, og som, ifølge ham, er ment å dekke over at man hadde en varmere periode i middelalderen enn nå, gjør ikke at paradigmet er mindre sant. Alle vet at det har vært varmere perioder på jorda og at det fins naturlige variasjoner, det er jo faktisk ikke det klimaparadigmet handler om, det handler om de menneskeskapte klimaendringene som gjør at de naturlige prosessene blir forstyrret, eventuelt forsterket. Påstanden om at “ingen forskere utenfor klimabrorskapet får kvalitetssikre dataene” faller på sin egen urimelighet, og blir dessuten motsagt at Fossens eget argument i påstand 1, der han forteller om dosenten ved Stockholms Universitet, som tydeligvis har fått innsikt i de datamodeller som havstigningsforskningen hviler på.

   3. Naturvernbevegelsen har et destruktivt menneskesyn.

Så vidt jeg veit er det ingen norske miljøbevegelser som sporer “alle andre klimaproblemer, så som tap av biologisk mangfold og menneskeskapt drivhuseffekt” tilbake til at det er for mange mennesker på jorda, slik Fossen hevder. Her veit ikke Fossen hva han snakker om. Samtidig er det vel en del biologer som vil gi ham på pukkelen for å hevde at ikke fins noen øvre grense for hvor mange mennesker som kan bo på jorda.

   4. Naturvernbevegelsen har hovedansvaret for at vi har en fossil økonomi.

Jeg veit oppriktig talt ikke hvor Fossen vil med denne påstanden, og registrerer at han er en villig løpegutt for alle i Olje-Norge som ønsker å gi noen andre skylda for de menneskeskapte klimaendringene, enten det er Kina eller miljøbevegelsen(!). Dessuten er det ikke riktig at det “ikke i noe annet land” er større “avstand mellom den fossile industrien og de fanatiske naturvernene enn i Norge”. Det fins faktisk land der miljøvernere er ekte dissidenter, ikke Fossen-dissidenter, f.eks. i Russland, eller i oljelandet Nigeria, der man for bare få år siden risikerte å bli hengt for å opponere mot miljøødeleggelser. Dessuten er det fullstendig uriktig å hevde at miljøvernerne er teknologipessimister, det er jo miljøorganisasjonene som har unisont har kommet med krav om mer støtte til f.eks. utvikling av fornybare energikilder, som Fossen trekker fram som “lurt” å satse på i siste avsnitt. Å påstå at “naturvernerne blir sendt på sjølbergingskurs framfor å sette seg inn i miljøvennlig teknologi” grenser sjikane.

Fossen ser dessuten ikke muligheten til å være teknologioptimist, humanist og samtidig ønske å opprettholde det biologiske mangfoldet. Han forstår dessuten ikke at druknede isbjørner er et symptom på at noe er i ferd med å endre seg radikalt, og at det faktisk går ut over mennesker hver eneste dag og vil gjøre det enda mer i framtida. Det er det de fleste i miljøbevegelsen er opptatt av, og det er det FNs klimapanel advarer mot. Drukner isbjørnen, så drukner det faktisk mennesker også.

Jeg blir jo likevel oppmuntret til slutt da, av Fossens konklusjon, som “alle er enige i”. “det er lurt å være føre var”. Fossen mener altså at påstand 1, 2, 3, og 4 har sin logiske slutning “å være forberedt på klimaendringer er alltid lurt”.

Synd at Fossen ikke forstår at hvis påstand 1, 2, 3 og 4 er sanne, så vil de færreste mene at man skal bruke massevis av tid og penger på å være “føre var”.

HAMRER VIDERE: - Beklager, Fossen, du er ikke dissident i dagens Olje-Norge. Du er på lag med Exxon, Shell, Bush og alle de andre som tjener gode penger på at lite og ingenting blir gjort for å hindre klimaendringene, skriver Hanne Gro Korsvold.