Slutt på luksuskjøpene

Båtprodusenter, bilimportører og hyttemeklere går tøffere tider i møte: Tapene på børsen slår nemlig først ut på salget av luksusvarer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er de som har investert mest penger i aksjer og fond - oftest rike - som rammes mest av børsnedgangen. Men også Ola Hansen med alminnelig lønnsinntekt, men som har spart 100000 kroner i aksjefond, rammes av nedgangen.

Formuen kan ha skrumpet inn med 40000- 50000 kroner siden i vår.

- Mer forsiktige

- Dette gjelder jo veldig mange, og det er sannsynlig at de i tida framover blir forsiktigere med å bruke penger. Investeringer i bolig eller hytte, i bil eller båt, blir gjerne utsatt. Også folk med private pensjonsordninger som ikke er garanterte, men avhengige av avkastningen i verdipapirmarkedet - vil merke nedgangen og dermed bli forsiktigere, mener forskningssjef Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.

BILER: Salget av nye biler har hittil i år gått tilbake med 2,1 % sammenliknet med i fjor. Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken var det ved utgangen av juli registrert 54271 nye biler, 3000 færre enn i samme periode i fjor. Bruktbilimporten har derimot økt, slik at det samlet sett er noen flere førstegangsregistreringer enn i fjor.

BÅTER: Salget av nye, større båter går markant tilbake. I fjor ble det f.eks. registrert 463 nye båter over 30 fot i Småbåtregisteret, mens det pr. 15. august i år ikke var registrert flere enn 193 nye. Også for nye båter mellom 20 og 30 fot er det stor nedgang i antall registreringer. Noe av nedgangen antas å skyldes økt svenskehandel.

HYTTER: Markedet for hytter over 2- 3 millioner er i sterk nedgang - både på fjellet og ved sjøen. I Hafjell har prisene rast, og omsetningen går tregt. Det samme gjelder dyre strandeiendommer. Hytter i mer folkelige prisklasser går fortsatt greit unna, ifølge meklerne.

Han mener en vedvarende børsnedgang vil slå ut i mindre konsum, mindre etterspørsel etter varer og tjenester, og regner med at dette også kan slå ut i boligmarkedet, i form av mindre etterspørsel og dermed lavere prisvekst.

Ingen stor krise

Ikke bare privatpersoner, også bedrifter, vil investere mindre:

- Bedriftene får i nedgangstider mindre tilgang til risikovillig kapital. Da uteblir investeringer i nybygg og utvikling, noe som i sin tur kan slå ut i større arbeidsledighet, sier Cappelen.

Men han understreker at vi i Norge ikke står foran noen stor økonomisk krise:

- Selv om ledigheten stiger i enkelte bransjer, skal det mye til for at den blir svært høy.

Prognosene

Statistisk sentralbyrå har til nå operert med prognoser på 3% økning i det private konsum i år (i fjor var det på 2,5%), mens Norges Bank la til grunn 4 1/4% vekst i sin siste inflasjonsrapport i forbindelse med renteøkningen i juli. Disse anslagene kan opplagt bli endret som følge av den negative børsutviklingen.

GOD RÅD: Rune Haugstulen engster seg ikke for de økonomiske krisetegnene, og snuser på denne Harley-Davidson-modellen. 25-åringen har spart opp penger for å slippe å låne for mye.