SLUTT PÅ JAKT: Klima- og miljødepartementet har gitt sitt endelige nei til at tamme stokkender skal kunne importeres og settes ut til jakt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
SLUTT PÅ JAKT: Klima- og miljødepartementet har gitt sitt endelige nei til at tamme stokkender skal kunne importeres og settes ut til jakt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer

Forbudt å sette ut tamme ender til jakt

Slutt på omstridt jakt

Klima- og miljødepartementet har gitt sitt endelige avslag på skogeiernes ønske om å importere og sette ut tamme stokkender til jakt i norske skoger.

Miljødirektoratet ga i mai i fjor Løvenskiold-Fossum Skog tillatelse til å importere 8.000 stokkender for utsetting til kommersiell jakt i Telemark.

Avgjørelsen ble påklaget av Norsk Ornitologisk Forening og NOAH – for dyrs rettigheter, og i desember i fjor ble det kjent at Miljødirektoratet gjør helomvending og vil avslå fremtidige søknader.

Skogeierorganisasjonen Norskog klaget på avgjørelsen, men etter ny behandling i Miljødirektoratet har Klima- og miljødepartementet (KLD) denne uken kommet med en endelig avgjørelse. De vil følge direktoratets anbefaling, skriver NRK.

– Utsetting av stokkender for jaktformål gir risiko for negative konsekvenser for biologisk mangfold, Miljømyndighetene kan derfor ikke gi tillatelse til en slik utsetting, sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har tidligere konkludert med at innførsel og utsetting av tamme stokkender i Norge gir risiko for negative konsekvenser for blant annet biologisk mangfold.

– Vi er skuffet over avgjørelsen. Departementet har lagt vekt på Vitenskapskomiteens rapport, som i stor grad er basert på antakelser og forventninger – det er veldig lite fakta. Vi ønsker oss et vedtak på et faglig godt dokumentert grunnlag, sier administrerende direktør Arna Rørå i Norskog.