Sluttet å ringe etter våpenbytte

En periode var det tett kontakt mellom Per Kristian Orderud og Lars Grønnerød på telefon. Etter den 2. april sluttet de å ringe hverandre. Denne dagen skjedde angivelig våpenbyttet mellom de to nattestid på Orderud gård.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I går ble ekteparet Orderud varetektsfengslet for fire nye uker med brev- og besøkskontroll av Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

En av dommerne i lagmannsretten mener at mistanken mot de siktede i saken er styrket.

De tre dommerne står samlet bak at ekteparet må sitte i varetekt i fire uker til. Lagmannsretten viser til at det gjenstår betydelig etterforskning, og at mistanken ikke er svekket mot noen av de siktede.

Ringte 33 ganger

Den ene av dommerne, lagdommer Bernt Krogh, gir en mer detaljert begrunnelse for kjennelsen. Han mener mistanken er styrket.

Lagdommer Krogh har spesielt bitt seg merke i den tette kontakten på mobiltelefon mellom Per Kristian Orderud og Lars Grønnerød.

33 ganger ble Grønnerød oppringt fra Per Kristian Orderuds mobiltelefon fra juleselskapet og fram til våpenbyttet som skal ha skjedd på gården om natta 2. april.

Lagdommeren synes spesielt det er interessant at de to sluttet å ringe hverandre etter den 2. april.

- Snakket om våpen

Politiet mener de to har snakket om våpen og våpenbytte i mange av telefonsamtalene. Det har Grønnerød bekreftet. Per Kristian Orderud har gitt en helt annen forklaring, men den tror ikke lagdommer Krogh på.

Han sier dette i kjennelsen:

«Analysen tyder på at det har vært en mer omfattende kontakt mellom disse to (Grønnerød og Orderud, red. anm.) enn det Per Orderud hittil har forklart. Kristin Kirkemos mobiltelefonbruk omkring de samme tidspunktene taler mot anførselen om at henvendelsene fra Per Orderuds telefon til Lars Grønnerøds i stor grad skal ha vært et forsøk på å komme i kontakt med Kristin.

Det er også et sentralt moment at kontakten mellom Per Orderud og Lars Grønnerøds telefoner opphørte 2. april 1999. Dette trekker i retning av at kontakten har hatt å gjøre med våpenspørsmålet.

Ut fra de opplysninger som nå foreligger, skal den angivelige overleveringen av Lars Grønnerøds revolver ha skjedd omkring 2. april 1999,» heter det i kjennelsen.

Lagdommeren mener politiets etterforskning går framover, og han mener at det er sannsynlig at de siktede ville ha forsøkt å ødelegge bevis hvis de hadde blitt løslatt.

De fire som er siktet i trippeldrapssaken blir trolig sittende i varetekt i alle fall resten av dette året.

Politiadvokat Bjørn Arne Tronier i Romerike politidistrikt har overfor lagmannsretten på Hamar anslått at etterforskningen vil vare i åtte til tolv uker til.

Han har tatt forbehold om at de tekniske undersøkelsene og arbeidet med det såkalte 180-sporet kan ta enda lengre tid.

«Analysen tyder på at det har vært en mer omfattende kontakt mellom Grønnerød og Per Orderud...»Fra kjennelsen i Eidsivating lagmannsrett