Små endringer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Motsetningene mellom rike og fattige land er sterkere enn noen gang når Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling starter i Johannesburg i dag. Johannesburg-møtet holdes ti år etter den viktige Rio-konferansen, der verdens ledere ble enige om å arbeide for en mer rettferdig fordeling, tiltak mot miljøødeleggelser og økt bistand.
  • Men de fagre løfter fra Rio er for lengst brutt. De rike er blitt rikere og de fattige fattigere. Bistanden til de fattige regionene har ikke økt. Samtidig beskytter vi i Vesten våre bønder med landbrukssubsidier. Dermed får ikke utviklingslandene solgt sine mest verdifulle eksportvarer. Sentrale utviklingsland vil i Johannesburg reise krav om mer rettferdige handelsvilkår, men kravet vil bli avvist av så vel Norge som USA.
  • Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at han vil være pådriver og brubygger mellom fattige og rike land under konferansen i Sør-Afrika. Han sier det er viktig å få forpliktende løsninger på verdens miljø- og fattigdomsproblemer for å unngå en skjerpet konflikt mellom Nord og Sør. Det er prisverdige toner fra Bondevik.
  • Regjeringen har valgt å legge vekt på å få forpliktende vedtak om reint drikkevann, fornybar energi og opprydding av skadelige kjemikalier. Dette er viktige krav, og siden de ikke er videre kontroversielle, er det mulig Bondevik kan komme til å notere seg en liten seier her. Men samtidig etterlyser en samlet miljøbevegelse vedtak som virkelig kan snu utviklingen.

Regjeringen avviser imidlertid å stille krav om å slette u-landsgjeld, å begrense multinasjonale selskapers makt, eller å gjøre noe med Vestens svimlende landbrukssubsidier.

  • Derfor kan historiens største FN-konferanse fort ende med forpliktende vedtak om små endringer. De store spørsmålene er simpelthen for store til at det lar seg gjøre å finne noen løsning. Det skyldes ikke minst USA, som har som hovedmål at det ikke skal vedtas en eneste forpliktelse som rammer det amerikanske samfunn.