Smiley på maten?

Landbrukssamvirket går inn for å merke matbutikker og restauranter for å sikre forbrukerne trygg og sunn mat.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ledelsen i Norsk Landbrukssamvirke hadde i dag et møte med Mattilsynet for å diskutere Landbruksamvirkets krav ovenfor Mattilsynet i lys av den nylige omorganiseringen tilsynet har gått gjennom.

- Vi har respekt for at omorganiseringen er et tungt og viktig arbeid, og vi ønsker å være med på å påvirke tilsynet før betongen stivner, sier Ole-Jakob Ingeborgrud, administrerende direktør i Landbrukssamvirket til Dagbladet.no

Det nye Mattilsynet er et resultatet av en sammenslåing av fire tilsyn som hadde overoppsyn med næringsmidler, dyrehelse, planter og fiskeprodukter.

- Vi har foreløpig et vagt inntrykk av Mattilsynet, sier Ingeborgrud til Nationen, og det er mye derfor vi kommer på banen nå.

Smiley

En av de synlige manifestasjonene av åpenheten som Landsbrukssamvirket ønsker mellom matvareprodusenter og forbrukere er å merke matbutikker og spisesteder. Da gjerne slik de gjør i Danmark, med smileyansikter som tilkjennegir hvor fornøyde tilsynet er med den inspiserte.

- Smileyen er en praktisk variant av åpenheten som vi ønsker, men vi er ikke sikre på at dette er den endelige løsningen, sier Ingeborgrud.

Også Lars Sponheim har vært positive til det danske systemet.

- Det er åpenbart at butikker med et slikt system vil sørge for å få gode karakterer, uttalte Sponheim i fjor.

Om dette er den løsingen som man til slutt havner på er fremdeles usikkert.

Åpenhet

Hvis Landbrukssamvirket får det som de vil kommer man til å offentliggjøre resultater fra inspeksjonsrunder som Mattilsynet foretar rundt omkring i Norges land.

- Vi ser veldig gjerne at man offentliggjør tilsynsresultater fra hele verdikjeden, både industri, matbutikker og på spisesteder, sier Ingeborgrud.

Prinsippet om åpenhet var det enighet om på møtet, men Ingeborgrud kommenterer:

- Det er nok bare å konstatere at det er mye å snakke om før samarbeidet fungerer så godt som vi håper.

Særlig gjelder dette Mattilsynets sikring av bøndenes rettigheter.

Landbrukssamvirket er svært opptatt av å sikre forbrukerne trygg mat og skape tillit mellom forbrukerne mellom industrisiden og forbrukerne, og det er svært viktig for organisasjonen at forbrukerne vet dette.

Mattilsynet har hjemmel til å kreve resultater fra inspeksjonsrunder offentliggjort, og Ingeborgrud oppfordrer tilsynet til å anvende hjemmelen.

GODT NORSK? Landbrukssamvirket ønsker en merkeordning på mat og matvarepridusenter slik at forbrukerne kan stole på at maten vi fører i oss er sunn og trygg.
SMILEY: Dette er eksempler på hvordan det danske næringsmiddeltilsynet merker butikker og spisesteder.
FRA ØRE TIL ØRE: Ikke all mat kan være like fornøyd som denne.