Smuler fra de rikes bord

Arbeiderpartiet styrer landet med sin sosialøkonomi-ideologi, som tradisjonelt ikke gir kultursektoren noen framtredende plass.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg går av som statsråd dersom Kulturdepartementet ikke får økt bevilgningene med tre promille - til én prosent av statsbudsjettet innen 2002. Pengene vil jeg bruke til å føre en offensiv kulturpolitikk, til å stimulere frie kunstnere og lokalt kulturliv - ikke til allerede veletablerte institusjoner og byråkrati.

Slik taler en kulturminister som vil slåss for en visjon.

Slik taler dessverre ikke Ellen Horn. For hun har ikke sagt et ord av det ovenstående: Setningene er bare uttrykk - på vegne av flere - for et ønske, et håp, en drøm.

Men vi har helt sikkert fått nok et godt og oppriktig menneske i kulturministerstolen. Som (ennå) ikke forstår hvilket selskap hun har havnet i.

Og her følger det kulturminister Ellen Horn sa i Dagbladets intervju med henne:

- Ellen Horn, du har sittet i statsrådstolen i over 100 dager: Hva er din visjon for arbeidet?

- ...at kulturen skal være en bærebjelke i byggingen av....eh, nei. Det er mange ting...noen konkret visjon kan ikke jeg utbasunere her og nå.

- Stortinget og skiftende regjeringer har de siste 10- 15 årene samlet seg om at norsk bistand til utviklingshjelp skal utgjøre én prosent av statsbudsjettet. Hadde ikke det vært noe for kulturen også - en økning på tre promille?

- Det er umulig ikke å være enig i at det hadde vært å ønske. Og jeg ser for meg en opptrapping, uten å tallfeste den.

- Har du et konkret mål: Dette vil jeg, kulturminister Ellen Horn, gjøre og bli husket for?

- Jeg har tenkt å peile meg inn på tre- fire saker som jeg gjerne vil ha gjennomført. Men det vil jeg komme tilbake til.

- I dag administrerer Kulturdepartementet 0,7 prosent av statsbudsjettets midler. Og over 90 prosent av dette går til drift og administrasjon av institusjoner. Hvorfor trenger vi en kulturminister, hadde det ikke vært bedre med en administrerende direktør?

- Jeg tok utfordringen fordi jeg har delt frustrasjonene og fordi det er viktig å få de kulturpolitiske utfordringene på dagsordenen: Jeg mener utfordringene er mye mer alvorlige enn det man i dag har aksept for.

- Men alle dine forgjengere, så vel som alle politikere, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, er enige om at kultur er selve bærebjelken, limet i samfunnet: Uten kultur forvitrer Norge som nasjon. Sier de - og henviser til de «økonomiske realiteter» når de i neste øyeblikk bruker kultur som salderingspost når budsjettene skal vedtas.

- Det interessante er at det i dette departementet også ligger kjempemessige samfunnsmessige utfordringer, som kan løses tverrdepartementalt. I mediepolitikken ligger for eksempel den største utfordringen i hvordan vi klarer å styre infrastrukturen fornuftig. For meg var det en aha-opplevelse å forstå hvilken oppgave bibliotekene kan få i utviklingen av Teknologi-Norge, med mål om å nå ut til hele Norge.

Og da begynner vi å snakke om kulturpolitikk og samfunnsutvikling som strategi for å styrke biblioteksektoren.

- Hvordan rimer det med at du i revidert nasjonalbudsjett nylig gikk inn for å stoppe støtten til bibliotekenes lokale bokbusser og legge nede kulturbåten «Innvik»?

- Jeg har et stort hjerte for både «Innvik» og bokbussene, men vi er jo utsatt for et veldig press fra kommunene om å ta bort øremerkede midler. Og da ble det slik at det ble overlatt til de enkelte kommunene selv å bevilge penger til bokbussene.

- Det ble sånn, sier du. Er du stolt over revidert nasjonalbudsjett?

- Med det utgangspunktet jeg hadde, så synes jeg at jeg kom rimelig godt ut av det. Det var beintøft, men regjeringen har en sterk vilje til å løfte kulturen.

- Åh, hvordan det?

- Det gir seg utslag blant annet i statsministerens tale i Bergen, hvor han sier at kulturen skal få et solid løft.

- Ja vel. Men det eneste konkrete han nevnte var at alle skolebarn en gang i framtida skal få en «kulturell ryggsekk».

- Ja, og det forplikter.

- Du har nettopp utnevnt nytt styre for NRK, med et flertall siviløkonomer og advokater. Hva slags forutsetninger har de for å videreutvikle NRK som allmennkringkaster, med alt det innebærer?

- Dette brenner jeg for. Jeg er nesten fanatisk opptatt av at kulturinstitusjoner får et styre som kan gi de skapende og kreative kreftene det armslaget de trenger. Jeg er stor tilhenger av allmennkringkastingen og et reklamefritt NRK. Og det er i erkjennelsen av de store utfordringene NRK står overfor, at jeg mener det nye styret på alle mulige måter er egnet.

- Det er altså ikke et uttrykk for at du nå er blitt medlem av et Arbeiderparti som har sosialøkonomi som ideologi?

- Utdannelse og ledererfaring fraskriver ikke siviløkonomer kompetanse også på andre områder, som generell kulturkompetanse.

- Et utslag av de «økonomiske realiteter» er NRK P2s ferske beslutning om å legge ned den ukentlige programposten «Ønskediktet»: Det koster jo to- tre tusen kroner pr. gang....

- Det provoserer meg. Jeg kunne godt ha skrevet meg på protestlisten som privatperson. Som kulturminister kan jeg si at den økonomiske begrunnelsen er vanskelig å forstå. Det er en underlig prioritering i en tid da det er så viktig å dyrke språket vårt og tradisjonene våre - spesielt i NRK.

- Lederen for NOKU - organisasjonen for kulturansatte i kommunene - fastslår at kulturen har sluttet å eksistere som politisk område på kommunalt plan. Han betegner forvitringen som ganske total.

- Jeg synes det kommer veldig alvorlige meldinger fra Distrikts-Norge. Det er et veldig faretruende signal at kultur blir nedprioritert, og det henger jo sammen med et helhetssyn i samfunnet.

- Hva vil du si til de mange kulturarbeidere - kommunalt ansatte og frivillige - rundt om i landet som bare får tildelt smuler?

- Ikke mist motet. Jeg opplever at hele Kultur-Norge er slitne av å spinke og spare, stramme inn og rasjonalisere. Jeg vil bidra til å snu det: Se på Bergen, der har man klart å gjøre kulturen til en drivaksel i samfunnet.

- Hvor har du dine forbilder?

- Det er Frankrike. Fransk kulturpolitikk og franske politikere (NB! Ikke kultur politikere) som har kultur som fanesak: Franske toppolitikere omgir seg jo med kulturpersonligheter...Du går jo ikke av som president eller statsminister i Frankrike uten å etterlate deg et monument, uten å ha satt et kulturpolitisk preg på landet.

- Ja vel. Og hva blir Jens Stoltenbergs minnesmerke?

- Det kan han best svare på selv.

Skal vi tippe vil det på monumentet stå: «Han holdt kronekursen stabil.» For intervjuet med Ellen Horn fortoner seg som en skrikende motsetning mellom den politisk-økonomiske virkelighet og det kulturministeren sa i sin 1. mai-tale i år: «Vi må være mer hensynsløse og dynamiske. Min første oppgave blir å få politikere og resten av samfunnet til å forstå hvor nødvendig det er å føre en mye mer offensiv kulturpolitikk.»