Smutthull i strandsoneloven

Disse to villaene godkjente Sandefjord kommune uten spørsmål og med loven i hånd. De omregulerte bare området til bolig-formål.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed slipper kommunen å forholde seg til totalforbudet mot bygging i strandsonen. Plan- og bygningsloven sier nemlig at områder som omfattes av regulerings- eller strandplan automatisk er unntatt fra forbudet.

-  Vi er kjempefornøyde, men det er helt på trynet at man får bygge bare fordi man har definert området til bolig. Effekten for strandsonen er jo den samme, sier Per Robert Jentsch, en av huseierne.

Helt greit

Han har forståelse for at allmennheten ikke forstår hvorfor han og nabo Ole Jørgen Smedsrud har fått bygge kjempevillaene i strandkanten samtidig som miljøvernminister Knut Arild Hareide bedyrer at han skal innskjerpe dispensasjonene for bygging i 100-metersbeltet langs sjøen.

-  Men det var ikke noe problem i kommunen. Så lenge det var regulert for bolig her, så var det helt greit, sier Smedsrud.

Smutthullet

Dispensasjonsreglene gjelder bare for såkalte LNF-områder, eller friområder. Disse friområdene kan kommunene lett regulere om til bolig- eller hytteformål og på den måten omgå strandsoneforbudet med loven i hånd. Dermed slipper de å fire på streng håndtering av reglene. Det smutthullet har Sandefjord kommune brukt ved flere anledninger.

-  Det du ser der er både godkjent og lovlig, men det er jo litt spesielt, sier bygningssjef Hans Erik Hoberg i Sandefjord kommune.

Ettersom det ikke er boplikt i kommunen, kan også husene fritt brukes eller selges for fritidsbruk etter at de er ferdig bygd. Dermed omgår man lett kommunens krav om at fritidsboliger ikke skal være større enn 120 kvadratmeter. Boligtomter har bare begrensning etter tomtas størrelse.

-  Det er veldig vanskelig for befolkningen å forstå at det er forskjellige regler for LNF-områder, områder regulert for fritidsboliger og boligområder innenfor strandsonen, men slik er det altså, sier ordføreren Bjørn Ole Gleditsch (H) til Dagbladet.

Han insisterer imidlertid på at kommunen håndhever plan- og bygningsloven strengt.

VILLA VED SJØEN: Dette området ble definert til bolig, og dermed fikk eierne bygge. - Vi er kjempefornøyde, men det er helt på trynet at man får bygge bare fordi man har definert omr ådet til bolig, sier Per Robert Jentsch, en av huseierne, til Dagbladet.