- Snakker du opp renta, Jagland?

Ap-leder Thorbjørn Jagland avviser på det sterkeste at hans slakt av sentrumsregjeringen bidrar til «å snakke opp» renta. - Hvis landets økonomi er så dårlig at den ikke tåler debatt, da trenger vi virkelig debatt, sier eks-statsministeren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En knapp uke etter «brevbomben» i Dagbladet mener Ap-lederen at det er en større fare at folk dysses i søvn, og at de faktiske forhold ikke kommer på bordet.

Ap-lederen sier til Dagbladet at han gjerne straks starter samtaler med regjeringspartiene om et program for å stabilisere norsk økonomi.

- Du anklages for å svartmale situasjonen i norsk økonomi og avskrive Bondevik-regjeringen enhver styringsevne så til de grader at du dermed selv bidrar til renteoppgangen? Snakker du opp renta?
- Nei, overhodet ikke. Hvis landets økonomi er så dårlig at den ikke tåler debatt, da bør vi absolutt ha debatt. Det er regjeringens pengebruk som vi nå må bære. Det er Bondeviks løfter i alle retninger som skaper usikkerhet. Det er derfor Ap har tatt til orde for samarbeid om et stabiliseringsprogram for å få norsk økonomi i balanse.

- Er du enig i at politikerkrangel med sterke ord og høyt støynivå i seg selv kan føre til svekket tillit til norsk økonomi og derved drive opp renta?
- Nei, jeg er enig med Dagbladets politiske redaktør John Olav Egeland som nylig skrev i Dagbladet at vi trenger mer samfunnsdebatt i dette landet. Hvis alle dysses i søvn, er det den største faren. Det gjorde vi på åttitallet. Da oljeprisen ble halvert, sprakk bobla. Hadde vi hatt en diskusjon om faremomentene på forhånd, kunne vi kanskje unngått krisa.

- Finansminister Gudmund Restad sier at du med din overdramatisering må ta din del av ansvaret for renteoppgangen. Det samme sier SV. Tar du din del av ansvaret?
- Når SV sier at man ikke skal ha debatt, da skal man virkelig lytte. Jeg tror heller det er pengebruken til Restad, som SV også vært med på, som er problemet. Jeg tar ansvar ved å ta til orde for et stabiliseringsprogram. Så Ap bærer absolutt det største ansvaret her for å bringe landets økonomi i balanse. Jeg legger fram situasjonen slik Ap ser den. Det er opposisjonens plikt i et demokrati.

- Er det partiegoisme og partitaktikk eller landets interesser som er drivkraften bak din elendighetsbeskrivelse av norsk økonomi?
- I et demokrati kan vi ikke være så irrasjonelle at partier ikke kan si sin mening uten at de tillegges bimotiver. Kanskje har problemene i oljeøkonomien vært altfor lite belyst, slik at vi igjen går i samme felle som på 80-tallet.

- Er hovedårsaken til renteoppgangen lavere oljepris? Eller er det regjeringens manglende styring?
- Begge deler. Oljeprisen er den vesentligste årsaken, men regjeringen har basert sine overbud på høy oljepris. Det har vi advart kraftig mot. I valgkampen i fjor spurte jeg Bondevik hva han skulle gjøre hvis oljeprisen ble halvert. Vi ser nå hva som har skjedd.

- Så du har fått rett i dine advarsler?
- Er det noen som vil betvile det?

- Er det bare Ap som kan styre landet?
- Nei, men vi har ansvar for si fra hvor vi står. Har noen tilbakevist mine påstander om at at veksten i bruttonasjonalproduktet neste år allerede er brukt opp? Har noen avvist at tre milliarder kroner i kontantstøtte hvert eneste år vil måtte gå utover satsing på grunnleggende velferdsgoder?

- Er du fornøyd med diskusjonen som har kommet etter ditt brev i Dagbladet?
- Ja, vanlige folk skjønner dette veldig godt. Jeg har ikke møtt et eneste menneske som ikke er enig med meg. Mange sier at det var bra jeg sa fra.

- Hva synes du om Bondeviks reaksjon?
- Jeg er overrasket over at man forsøker å bringe folk til taushet istedenfor å ta diskusjonen om de grunnleggende problemene i norsk økonomi.

- Så du avviser at du gjennom din kritikk har noe ansvar for renteoppgangen?
- At noen tror Norges Bank setter opp renta fordi jeg skriver et innlegg i Dagbladet, det der er så dumt at det går nesten ikke an å kommentere. Det er et større problem at regjeringssjefen og sentralbanksjefen nå er åpent uenige. Det blir lagt merke til.

- Legger du ikke vel mye ansvar på en mindretallsregjering som tross alt har kommet til makten ved din hjelp?
- Det var ikke Ap som hjalp dem til makten. Som kjent gikk jeg av fordi jeg ikke kunne ta ansvar for pengebruken opposisjonspartiene ville ha.

- Kritikken av regjeringen i brevet ditt er så sterk at hadde det vært framført i Stortinget hadde vel blitt tolket som mistillit?
- Hva er det som er så sterkt?

- Du sier blant annet at regjeringen ikke har styring, og at den har ført Norge i drift.
- Det er svakere enn det som stått på trykk i de aller fleste lederspaltene i avisene.

- Vil du fremme mistillit i Stortinget dersom regjeringen ikke endrer kurs etter dine anbefalinger?
- Hvis de ikke vil samarbeide med oss, regner jeg med at de søker støtte på annet hold i Stortinget. Jeg tenker ikke på mistillitsforslag. Det er ikke i mine tanker. Jeg har nå kommet med forslag til løsninger og er rede til å drøfte dem.

- Hvis det åpne brevet ditt i Dagbladet sist søndag er en invitasjon til samarbeid, hvordan ville da en mistillitserklæring se ut?
- Alt samarbeid må bygge på åpenhet om hverandres standpunkter. Vi føler at vi ikke har fått noe reell diskusjon om de langsiktige utfordringene. For øvrig skrev jeg en kronikk som Dagbladet trykte på reportasjeplass.

- Bondevik er usikker på din samarbeidsvilje.
- Hvordan kan han tvile på det når jeg har sagt så klart fra? Når man setter spørsmål ved vår samarbeidsvilje er det nok fordi det er strid i regjeringen om hvem man vil samarbeide med.

<B>PENGEBRUK:</B> - Folk skjønner at vi ikke bare kan dele ut penger, sier Ap-leder Thorbjørn Jagland.<br>