Snart smeller eldrebomben

En skrikende mangel på helse- og omsorgsarbeidere vil skape problemer i tida som kommer. Behovet for helsearbeidere og institusjonsplasser vil eksplodere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Babyboomen etter første verdenskrig er en av årsakene til at Helse-Norge nå står overfor enorme utfordringer i eldreomsorgen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i år 2007 vil være 40000 flere 80-åringer enn i dag.

Mange av dem vil være helt avhengig av pleie og tilsyn, enten i hjemmet eller på institusjon. Dette betyr blant annet at tilbudet om heldøgnspleie og -omsorg må øke med 5000 enheter i perioden 1998 til 2001.

På personellsiden er det behov for 4500 nye årsverk.
Til tross for at vi i dag har en egen handlingsplan for eldreomsorgen, frykter både Norsk Sykepleierforbund og Norsk Helse og Sosialforbund alvorlige bemanningsproblemer når eldrebomben smeller for alvor.

- Mange slutter som sykepleiere på grunn av dårlig lønn og knalltøff arbeidsbelastning.
Andre lokkes over til bedre betalte jobber i det private. Det er også et alvorlig tegn at søkningen til sykepleierutdanninga har sunket med 19 prosent bare i år, sier Laila Dåvøy, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Tove Stangnes, forbundsleder for 51000 hjelpepleiere, ser heller ikke lyst på framtida.

- Kommune-Norges største utfordring blir å rekruttere nok folk. Det er et faresignal når 25000 av landets cirka 80000 hjelpepleiere ikke er yrkesaktive, påpeker Stangnes.

En fersk kartlegging fra NHS viser også at 68 prosent av hjelpepleierne som avsluttet utdannelsen i fjor ikke har tenkt å begynne som hjelpepleier.
- Det er slutt på den tida da jentene valgte yrke etter hjertet. Det er på tide at politikerne innser at vi må kunne leve av lønna også, sier Stangnes.