Snøhvit og ulydighet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Tidligere stortingspresident Guttorm Hansen har sagt at det ideelle er om Stortinget er sammensatt slik det norske folk er sammensatt. Da bør det også sitte noen der som praktiserer sivil ulydighet. Noen saker er så store og av så avgjørende betydning for det enkelte menneske at samvittigheten krever handling på tvers av lover og regler, selv for en lovgiver. Historien inneholder mange fortellinger om modige enkeltmennesker som har satt seg ut over regler og konvensjoner for å markere og forsvare sitt mindretallsstandpunkt.
  • Heidi Sørensen er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Med høy PR-føring utfordret hun i helga politiet til å komme for å arrestere henne når hun kom til å være blant Natur og Ungdoms demonstranter i en ulovlig demonstrasjon mot utbyggingen av gassfeltet Snøhvit i Barentshavet. Aksjon og arrestasjon fant sted i går morges, i korrekte og gemyttlige former.
  • Vi er enige med Sørensen i hovedsynet på utbyggingen av Snøhvit, som er en miljøtrussel både mot det fiskerike Barentshavet og mot klimaet, som vil bli belastet med store utslipp av klimagasser. Vi støtter hennes rett til å vurdere denne saken som så viktig at hun må sette seg ut over sine nye forpliktelser som folkevalgt lovgiver, og begå lovbrudd.
  • Vår tvil gjelder om Snøhvit-utbyggingen er en sak av eksistensiell betydning. Motstanden mot Snøhvit har bidratt til å gjøre prosjektet sikrere og mer miljøvennlig. Kravene til framtidige prosjekter i og ved Barentshavet vil være betydelig skjerpet. Prosjektet har bred støtte i befolkningen i landsdelen, som støtter Statoil og ikke Sørensen. Prosjektet er lovlig behandlet og lovlig vedtatt etter en omfattende saksbehandling, der protestene har bidratt til å høyne kvaliteten.
  • Snøhvit er etter vår mening ikke en sak som krever fortsatt aktiv og lovstridig protest etter at beslutningen er truffet på korrekt vis i regjeringen og Stortinget, men vi respekterer at Heidi Sørensen vurderer dette på en annen måte.