Snøhvit på ville veier

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Beklageligvis klarte ikke miljøbevegelsen å stoppe Snøhvit-utbyggingen utenfor Hammerfest. Det store flertallet på Stortinget hørte ikke på miljøargumentene. Heller ikke kravet om konsekvensutredning fra Norsk Polarinstitutt, Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning ble tatt hensyn til. Statoil kunne sette i gang utbyggingen etter påske.
  • Men så kommer et brev fra EFTAs overvåkingsorgan ESA med spørsmål om skatteavtalen for Snøhvit er i pakt med EØS-avtalen. Paradoksalt nok står Bellona bak klagen. Når miljøargumentene ikke vant fram, kan kanskje EUs regelverk om fri konkurranse brukes. Utbyggerne av Snøhvit har sikret seg gunstig beskatning. Politikerne har gitt etter, ikke minst etter press fra Finnmark. Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var en pådriver i dette arbeidet. Han var på desperat velgerjakt i sitt hjemfylke.
  • Vi vet ikke hva utfallet blir, men enorme verdier står på spill. Som regel blir det da funnet en løsning. Men både den forrige og den sittende regjeringen må bebreides fordi de ikke tok seg tid til å klarere saken med ESA på forhånd. Skulle ESA finne ut at det her er snakk om brudd på EUs regelverk fordi staten pøser ut subsidier til oljeselskapene, må utbyggingen stoppes, og den politiske skandalen er fullkommen. Alternativet er å gi alle feltutbyggerne på norsk sokkel samme gunstige vilkår som Snøhvit. Det vil være en ulykke for norske skattebetalere.
  • Når Aftenposten og Dagsavisen framstiller denne saken som en konsekvens av vårt EU-valg i 1994, og nærmest peker nese til finnmarkingene som massivt stemte nei, er avisene på ville veier. Som medlem av EU ville vi jo vært bundet av det samme regelverket som nå kan brukes mot Snøhvit. Dette dreier seg om en av EUs grunnlover. Konsekvensen av de to avisenes argumentasjon ville være å melde Norge ut av EØS, slik Senterpartiet og SV vil. Da kunne vi fritt gi Snøhvit alskens særordninger. Men det kan umulig være meningen.