Oslo universitetssykehus

Snokesjokk i journaler - sykehusansatt tok seg ulovlig inn hos 33 pasienter

Sjef på Oslo universitetssykehus: - Verste jeg har sett på 30 år. Har bare fått tak i 25 av ofrene.

SJOKK OG ALVORLIGE KONSEKVENSER: En av mennene som har fått brev og beklagelse fra Oslo universitetssykehus om at han er et av ofrene for journalsnoking. Av personvernhensyn velger Dagbladet å ikke fortelle om konsekvensene nå. Foto: John Terje Pedersen, Dagbladet.
SJOKK OG ALVORLIGE KONSEKVENSER: En av mennene som har fått brev og beklagelse fra Oslo universitetssykehus om at han er et av ofrene for journalsnoking. Av personvernhensyn velger Dagbladet å ikke fortelle om konsekvensene nå. Foto: John Terje Pedersen, Dagbladet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Oslo universitetssykehus mener å ha avdekket den mest omfattende, kjente saken her i landet der en sykehusansatt har skaffet seg ulovlig tilgang til pasientjournaler. Sykehuset har 20 000 ansatte.

En ansatt ble avskjediget i november etter at omfattende gransking ved sykehuset avdekket at 33 personer er berørt av snokingen.

Etter det Dagbladet har fått vite er det avdekket elektronisk mer enn 200 ulovlige innsyn totalt sett for de berørte pasientene.

Anonymt tips

Og det var et anonymt tips med spørsmål til sykehuset i september som utløste gjennomgangen - ikke sykehusets egne rutiner og sikkerhetsopplegg.

Det er også registrert at den sparkede ansatte har tatt print av en journal vedkommende ikke hadde lovlig tilgang til. Det kan bety at sensitive helseopplysninger om en identifiserbar person er utenfor helsevesenets kontroll.

- Dette er en helt forferdelig sak. Jeg har ikke opplevd eller hørt om noe tilsvarende de 30 årene jeg har jobbet i sykehus, sier professor og klinikkleder Terje Rootwelt ved Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus til Dagbladet.

Åtte døde eller utenlands

Han har skrevet og undertegnet brev til de 25 berørte personene som sykehuset har kunnet kontakte.

- De åtte resterende var avdøde eller hadde flyttet utenlands, opplyser Rootwelt.

- SVÆRT ALVORLIG: 25 personer har fått dette brevet fra Oslo universitetssykehus. De øvrige åtte som har vært utsatt for ulovlig innsyn i sine pasientjournaler, er enten døde eller har flyttet utenlands. Foto: John Terje Pedersen, Dagbladet
- SVÆRT ALVORLIG: 25 personer har fått dette brevet fra Oslo universitetssykehus. De øvrige åtte som har vært utsatt for ulovlig innsyn i sine pasientjournaler, er enten døde eller har flyttet utenlands. Foto: John Terje Pedersen, Dagbladet Vis mer

Fylkeslegen i Oslo og Akershus og Datatilsynet har allerede fått en rapport om den alvorlige saken.

- Politiet vil få en anmeldelse med det første når sykehusets jurister er ferdige med å gå gjennom saken, sier klinikklederen til Dagbladet.

Rootwelt vil av hensyn til videre håndtering av saken ikke si noe om den tidligere ansattes kjønn, alder eller arbeidsoppgaver på Barne- og ungdomsklinikken - eller hva vedkommende selv har forklart.

Dagbladet vet at personen har hatt oppgaver som ikke var direkte knyttet til behandling av pasienter, og at vedkommende hadde kontor på Ullevål.

Klinikklederen bekrefter at vedkommende var ansatt om lag halvannet år fram til avskjedigelsen.

Sjokk - og drastiske konsekvenser

Dagbladet har møtt to av de berørte, som har fått brev og beklagelse fra sykehuset. Familiemedlemmer til begge, i ulik alder, har vært utsatt for samme ulovlige innsyn og fått samme brev.

STØRSTE JOURNALSAK NOEN GANG: Ullevål sykehus er største enhet innenfor Oslo universitetssykehus med 20.000 ansatte. En av dem har tatt seg ulovlig inn i pasientjournalene til 33 personer uten at sykehuset oppdaget det selv. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix.
STØRSTE JOURNALSAK NOEN GANG: Ullevål sykehus er største enhet innenfor Oslo universitetssykehus med 20.000 ansatte. En av dem har tatt seg ulovlig inn i pasientjournalene til 33 personer uten at sykehuset oppdaget det selv. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix. Vis mer

Begge sier de ble sjokkert da de fikk brevet om hva de har vært utsatt for. Den ene har ikke merket noen praktiske konsekvenser.

For den andre har snoking av sensitive helseopplysninger kombinert med spredning og grovt villedende «forklaringer» ført til drastiske konsekvenser for vedkommende selv og andre i nære omgivelser.

«Det er foretatt kontroll av oppslag i din elektroniske pasientjournal ved Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset må dessverre meddele at oppslag utført flere ganger gjennom 2016 og 2017 er vurdert til å være ulovlig lesing i din pasientjournal. Sykehuset ser svært alvorlig på forholdet og det er fulgt opp med den ansatte i henhold til sykehusets retningslinjer», heter det i brevet.

Rett til å vite

Der beskriver også klinikkleder Terje Rootwelt noen rettigheter i henhold til pasientjournalen til publikum som har vært utsatt for slike ulovligheter:

- Du har rett til å få vite navnet til den ansatte som har lest i journalen din.

- Du kan kreve utskrift av journalen din med loggføring av hvem som har vært inne og lest i den.

- Dersom du er blitt påført et økonomisk tap som følge av at denne personen har lest i din journal, kan du kreve erstatning fra sykehuset.

- Lurte rutinene

Klinikklederen forklarer det som har skjedd slik:

- Enkelt sagt har den tidligere ansatte tatt seg inn til opplysninger vedkommende ikke har hatt rettmessig adgang til i forbindelse med behandling av pasient. Vedkommende har like enkelt sagt lurt seg forbi sikkerhetsrutinene slik de fungerer i dag, sier Rootwelt.

ÅTTE ER DØDE ELLER FLYTTET: Klinikkleder Terje Rootwelt har bare fått sendt brev til 25 av ofrene for journalsnoking ved Oslo universitetsykehus. Foto: Universitet i Oslo.
ÅTTE ER DØDE ELLER FLYTTET: Klinikkleder Terje Rootwelt har bare fått sendt brev til 25 av ofrene for journalsnoking ved Oslo universitetsykehus. Foto: Universitet i Oslo. Vis mer

Ullevål, Rikshospitalet og andre virksomheter under samme paraply er i et felles journalsystem for Oslo universitetssykehus.

Alle de 33 personene som er berørt av denne snokingen, har journal på Oslo universitetssykehus. Det er utgangspunktet for at den tidligere ansatte har fått tilgang.

Klinikkleder Terje Rootwelt peker på at det er satt i gang et stort arbeid i hele Helse Sør-Øst før denne saken for å etablere en såkalt mønstergjenkjenning i løpet av 2018.

Riksrevisjonen

Det skal gjøres for at helseregionen systematisk kan følge opp at tilgang til journaler ikke kan misbrukes.

- Oslo universitetssykehus ønsker å ta i bruk dette så fort som mulig da vi allerede er kjent med løsningen, sier Rootwelt.

Etter flere purringer fra Riksrevisjonen, fra året 2013 og seinest nå i høst, er et slikt system høyst påkrevd for å unngå situasjonen som nå har oppstått.

For enkelt å få tilgang til pasientjournaler, konkluderte Riksrevisjonen allerede for året 2013 overfor Stortinget i sin gjennomgang av statlige foretak.