Snudd hver stein?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har i en rekke artikler rettet kritisk søkelys mot fiskeoppdrettsselskapet Cermaq i Chile. Selskapet eies av den norske staten og har fylkesmann Sigbjørn Johnsen som styreleder. I et innlegg lørdag klager Johnsen både over at han er utsatt for en svertekampanje fra Dagbladets side, og at forholdene ved Cermaqs datterbedrift Mainstream blir fortegnet.

Vi kan forsikre Sigbjørn Johnsen om at vi ikke på noen måte har til hensikt å så tvil om hans personlige hederlighet. Det er ikke personen Johnsen som er interessant i denne saken, men styrelederen. Han ble i sommer av selskapets eier, staten ved næringsminister Gabrielsen, pålagt å snu hver stein for å avdekke eventuelle brudd på lov og regelverk. Vi har påvist at den rapporten Johnsen har overlevert statsråden, ikke imøtekommer dette ønsket.

Cermaq er ingen uskyldsren aktør i chilensk næringsliv, slik Johnsen hevder. Det er ikke engang riktig som han påpeker, at det var Mainstream som tok initiativet til et «pionersamarbeid» om arbeidsmiljøet i næringen. Derimot var Mainstream i juni ute etter dokumenter som skulle vise at selskapet var plettfritt. Da ville arbeidstilsynet foreta en undersøkelse av de sosiale forholdene og arbeidsforholdene, «...noe bedriften til slutt gikk med på og søkte om», som det heter i tilsynets rapport om saken, som Dagbladet har tilgang til.

Det chilenske arbeidstilsynet har avdekket til dels svært kritikkverdige forhold ved den norskeide bedriften. Ifølge tilsynsrapporten var de så alvorlige at det i henhold til chilensk lov ble overveid å stenge oppdrettsanleggene. Nye bøter kommer stadig. Det danner seg et mønster. Hovedkonklusjonen i rapporten er at tilsynet «lett kan påvise en høy grad av overtredelser, upålitelighet og mangler i selskapet». Dette er fjernt fra den idyllen Johnsen beskriver.

Det er selvsagt ikke så enkelt å være styreleder for en bedrift som har sin virksomhet på den andre siden av kloden. Men Johnsen burde ha ventet med å levere sin rapport til statsråd Gabrielsen til de chilenske myndighetene var ferdige med sin. Når denne rapportens informasjon utelates, har Cermaq ikke «snudd hver stein». Det bildet styrelederen presenterer, er derfor ikke dekkende for de faktiske forhold, og det er styreleder Johnsens ansvar.