BLIR DYRERE: Regjeringen vil øke tobakksavgiften for snus med hele ti prosent. Foto: Lars Myhren Holand/Dagbladet
BLIR DYRERE: Regjeringen vil øke tobakksavgiften for snus med hele ti prosent. Foto: Lars Myhren Holand/DagbladetVis mer

Snuserne straffes hardest

Regjeringen vil øke avgiften på snus med ti prosent, mot bare fem prosent for sigaretter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen høyere avgiftsøkning for snus enn for sigaretter. Det går fram av «Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011.»

• Avgiften på snus og skrå økes med 10 prosent reelt, og avgiften på andre tobakkvarer økes med 5 prosent reelt.

• Avgiftene på alkohol økes med 5 prosent reelt.

- At avgiftsøkningen på snus er størst er som forventet. Snusforbruket har vokst mest, særlig blant de yngste mennene hvor det er flere snusere enn røykere. En prisøkning kan gjøre det vanskeligere for denne gruppa å kjøpe snus, sier forsker Janne Scheffels i Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Sirus har tidligere argumentert for at snus er et godt middel for røykeslutt.

- For dem som bruker snus for å kutte røyken, tror jeg ikke prisøkningen vil ha så stor betydning, sier Scheffels.

- Styrker velferden Ellers foreslår regjeringen å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen slik at det skal lønne seg mer å arbeide ved siden av å motta pensjon. Samtidig videreføres og styrkes regjeringens fordelingspolitikk gjennom skattesystemet, skriver Finansdepartementet. Det påpekes at de samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

- Vi ønsker at det skal være enklere for pensjonistene å kunne stå i jobb lenger samtidig som de mottar den pensjonen de har opparbeidet gjennom et langt arbeidsliv. Dette gir pensjonistene samlet en skattelette på 1,35 milliarder kroner i 2011, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet understreker at ved å bringe samlede skatter og avgifter tilbake til 2004-nivå har regjeringen skapt rom for å styrke velferdsordningene og fellesgodene.

- Regjeringen foreslår skatteendringer som vil gi mange eldre arbeidstakere bedre incentiver til å jobbe enn dagens regler. Det blir enklere å kombinere arbeid og pensjon, og disse endringene er nødvendige for å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen, som trer i kraft i 2011. Særlig er dagens skattebegrensningsregel dårlig tilpasset et nytt pensjonssystem, fordi den åpner for uheldige tilpasninger og gir svake incentiver til å kombinere arbeid og pensjon, heter det.

Skattefradrag Regjeringen foreslår derfor et eget skattefradrag for AFP- og alderspensjonister. Skattefradraget skal sikre at de som bare har minstepensjon, fortsatt ikke skal betale inntektsskatt. Samtidig foreslås det å øke trygdeavgiften på pensjonsinntekt og fjerne særfradraget for alder.

Samlet sett gir forslagene, ifølge Finansdepartementet, en skattelette for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner påløpt i 2011. Om lag 59 prosent av AFP- og alderspensjonistene får en skattelettelse med forslaget, om lag 11 prosent får uendret skatt, og om lag 30 prosent får en skjerpelse.

Regjeringen dekker inn skattelette for pensjonister med å øke andre skatter og avgifter, skriver NTB.

Samlet gir regjeringen pensjonister med lave og midlere inntekter skattelette på 1,35 milliarder kroner når den tilpasser skattereglene til pensjonsreformen som trer i kraft ved årsskiftet. Hensikten er å stimulere eldre til å jobbe lenger ved å redusere marginalskatten på arbeidsinntekt fra 55 prosent til 35,8 prosent for de med lave og midlere inntekter og kapitalinntekt til 28 prosent for de med lave inntekter.

Samlet holdes skattene og avgiftene på nivå med fjoråret. Når det gis på ett område, må det kreves inn mer på andre. Beløpsgrensene videreføres, noe som gir 387 millioner kroner mer i inntekter, mens økte miljø-, energi- og bilavgifter, samt økte avgifter på alkohol, snus og tobakk, gir 760 nye millioner kroner til statskassa, melder NTB.

Kritikk fra Høyre Regjeringen er Europas heldigste, men griper i sitt budsjettforslag ikke muligheten til vekst og varig velferd, mener Høyre. Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, sier at budsjettforslaget viser at regjeringen er Europas heldigste.

- Nok en gang nedprioriterer regjeringen skole, forskning, samt skattelettelser som kan bidra til vekst og varig velferd, sier han til NTB.

Sanner sier at det i de siste årene har vært en dramatisk vekst i offentlige utgifter, men at resultatene ikke står i forhold til pengebruken.

- Mens resten av Europa må gjennomføre kutt, bidrar store olje- og skatteinntekter til at regjeringen fortsatt kan øke utgiftene på mange områder. Vi har en regjering som skryter av pengebruken, samtidig som vi ser økte helsekøer, kvalitetsfall i skolen og stillstand i vei- og jernbanebyggingen, sier Sanner.

Høyre mener at regjeringen burde brukt mer penger på videreutdanning av norske lærere, mer til samferdsel og mer penger til eldreomsorgen. Dessuten etterlyser Høyre skattelettelse for folk med vanlige og lave inntekter, og redusert formuesskatt.