- Søk erstatning!

Sier Bjarne Håkon Hanssen til enker og barn etter døde nordsjødykkere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeids- og inkluderingsministeren understreker at han ikke kan forespeile de britiske etterlatte kompensasjon.

- Stortinget har vært tydelig på kravene, blant annet om at dykkerne må ha vært medlem av folketrygden og ha jobbet på norsk sokkel. De britiske enkene og barna kan derfor havne rett utenfor ordningen.

Derfor vil jeg si til dem: Frem søknad, oppfordrer Bjarne Håkon Hanssen.

Les også: Familien til britiske dykkere saksøker Norge.

Fant papirene

Etter omfattende arkivsøk har departementet funnet papirene til dykkeren Michael Brushneen, som døde i ei ulykke på Ekofisk i 1971.

- Med forbehold om at våre funn er riktige, ser det ut som at Brushneen var medlem av folketrygden i perioden 1967-69, men meldte seg ut to år før han døde. Jeg mener likevel at hans etterlatte barn bør prøve saken sin og søke om kompensasjon, sier statsråden.

Politisk ansvar

BERØRT: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier at skjebnen til de etterlatte etter britiske nordsjødykkere har berørt ham. Foto: STEINAR BUHOLM/DAGBLADET
BERØRT: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier at skjebnen til de etterlatte etter britiske nordsjødykkere har berørt ham. Foto: STEINAR BUHOLM/DAGBLADET Vis mer

Bjarne Håkon Hanssen minner om at det var mindre regulering og tilsyn i oljeindustrien i pionertida.

- Likevel ar det viktig å slå fast at vi har et politisk og moralsk ansvar for pionerdykkerne. Jeg mener det ikke hersker tvil om at mange av de skadene og dødsulykkene som skjedde tidligere, kunne vært unngått i dag. Det politiske Norge forholdt seg til det faktum, og etableringen av den særskilte kompensasjonsordningen for pionerdykkerne ble til gjennom et forlik mellom Arbeiderpartiet og de tre partiene i Bondevik 2-regjeringen etter at statsråd Victor Norman hadde fremmet saken for Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Maks 2,3 mill

Maksgrensa for utbetaling ble satt til 40 g, cirka 2,3 millioner kroner. Stortinget vedtok følgende retningslinjer for kompensasjonsordningen:

«Dykkere som har utført dykkeroppdrag i Nordsjøen underlagt norsk petroleumslovgivning i perioden fra og med 1965 til og med 1990 gis kompensasjon etter denne ordning. Dykkere må på søknadstidspunktet være medlem av norsk folketrygd, eller ha vært medlem av norsk folketrygd i perioden 1965-1990.

Kompensasjon gis til etterlatte, når det kan godtgjøres at avdøde fylte vilkårene for å få kompensasjon. Som etterlatte anses personer som fyller vilkårene for å få etterlattepensjon eller barnepensjon fra folketrygden.»

Enestående

Bjarne Håkon Hanssen poengterer at ingen andre land enn Norge har en liknende kompensasjonsordning.

- Mange mener at den norske stat også har et ansvar utover Stortingets anerkjennelse av pionerdykkernes situasjon og etablering av kompensasjonsordningen. Det spørsmålet er til behandling i rettsapparatet nå i den pågående saken mellom 19 pionerdykkere og staten. Derfor kan jeg ikke kommentere dette, sier Hanssen.

Les også: Pappa døde før vi ble kjent med han.

Historiens verste dykkerulykke

Norges grådighet drepte faren vår