SØK I VEI: Vår nye tjeneste Forskjells-Norge gir deg mulighet til å søke frem, sammenligne og dele lokal statistikk om landet vi bor i. Her er en liten bruksanvisning på hvordan du starter. Faksimile: Forskjellsnorge.no
SØK I VEI: Vår nye tjeneste Forskjells-Norge gir deg mulighet til å søke frem, sammenligne og dele lokal statistikk om landet vi bor i. Her er en liten bruksanvisning på hvordan du starter. Faksimile: Forskjellsnorge.noVis mer

Søk, sammenlign og del

Slik bruker du Forskjells-Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag lanserer vi vår nye tjeneste «Forskjells-Norge», der du kan søke fram, sammenligne og dele offentlig statistikk fra hele landet i et og samme verktøy.

Målet er at du på en enkel måte kan søke fram, sammenligne og dele lokale tall og fakta. Vi har innhentet tabeller fra en rekke kilder og statistikkeiere, som Statistisk sentralbyrå og Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA), Folkehelseinstituttet, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, NAV, Vinmonopolet, osv. Antall kilder og tabeller bygges ut fortløpende, og det vil etter hvert komme flere funksjoner og muligheter.

Slik søker du Det første du må gjøre er å gå inn i applikasjonen. Adressen er www.forskjellsnorge.no. Nederst på denne siden finner du en enkel bruksanvisning, hvis du vil hoppe rett dit.

Du søker fram tabeller på to måter: Enten ved å bruke søkefeltet, der du kan skrive inn stikkord på det du ønsker informasjon om, som for eksempel «skole», «befolkning», eller «trafikk». Etter hvert som du taster vil det listes opp tilgjengelige tabeller som assosieres med stikkordet. Trykk på den tabellen du vil ha.

Du kan alternativt trykke på knappen «Velg kategori» som står under søefeltet for å få opp en liste over alle tilgjengelige tabeller. Knappen «Velg sted» er en rask måte å finne din kommune eller ditt fylke for å finne en type wiki-side vi har laget med et utvalg nøkkelinformasjon om stedet du søker etter. Du kan også bruke søkefeltet til å søke på kommunenavn eller fylke for å finne disse spesialsidene.

Tabellvisning Når du har søkt fram og trykket på et tabellnavn, for eksempel «Folkemengde i alt», vil den automatisk hentes fram i tabellform. Denne kan sorteres etter kommunenavn, tid, eller tabellverdi, som i dette tilfellet er personer. Det er bare å trykke på tittelen til den kolonnen du vil sortere. En liten pil viser deg hvilken kolonne tabellen er sortert etter.

Sorterer du etter personer, vil du raskt se at Oslo, Bergen og Trondheim er Norges mest folkerike kommuner. Sorterer du andre veien vil du kjapt se at Utsira, Modalen og Røyrvik ligger i andre enden av skalaen.

Hvis du heller vil lese tallene på fylkesnivå, kan du i menyvalget «Visning» bytte mellom visning på kommunenivå eller fylkesnivå. På fylkesnivå vil du straks se at Oslo, Akershus og Hordaland er størst, mens Finmark er minst.

I menyvalget «Sted» kan du begrense oversikten til de kommunene eller fylkene du selv velger å ha med i tabellen. Marker Akershus, Aust-Agder og Buskerud, og trykk «OK» for å bare liste disse fylkene i din oversikt. Gå tilbake i menyen og trykk «Nullstill» eller «Alle» og «OK» for å tilbakestille til alle fylker eller kommuner, ut fra visningsvalget du har gjort.

I menyvalget «År» kan du hente fram tall for flere år bakover i tid, avhengig av hvor langt tilbake tabellen går. I folkemengde-statistikken kan du velge tall fra 1999 - 2014. For eksempelets skyld kan du velge fra 2005 til 2014.

Grafer I menylinja er det også en graf-symbol, som gir deg muligheten til å vise din tabell i en graf. Trykk på denne, og du vil nå se folketallssøyler for hvert fylke.

Grafvisning gir deg foreløpig to visningsvalg. Du kan sortere mellom tid og sted. Når den er innstilt på tid, vider den alle stedene (kommuner eller fylker) som du har valgt å ha med i ditt utvalg, der du kan bytte mellom åra du har valgt å ha med i ditt utvalg.

På den måten viser grafen verdien for alle stedene i det valgte året. I dette eksempelet folkemengden i alle landets fylker i 2014.

Men du kan bytte til visningsvalg «Sted». Da viser grafen utviklingen for hvert enkelt sted over den tidsperioden du valgte for tabellen. I dette tilfellet folketallet i det valgte fylket for perioden 2005 til 2014. Du kan i visningsmenyen velge hvilket sted grafen skal vise utvikling for.

Kart Ved siden av grafsymbolet finnes et kartsymbol. Ved å klikke på denne vil du framstille din tabell i norgeskartet. Også her kan du skifte mellom fylkesvisning og kommunevisning, hente inn ulike årsperioder og bytte mellom disse i kartmenyen.

Klikk i kartet for å få opp tabellverdiene for den kommunen eller det fylket du er interessert i.

Legg til tabell En viktig funksjon som gjør Forskjells-Norge unig er at du kan kombinere ulike tabeller og jobbe med dem samlet i de ulike verktøyene. På denne måten kan du enkelt sammenligne statistikk som tidligere ikke har vært enkle å kombinere.

Ved å trykke på knappen «Sammenlign med nytt søk» kan du foreløpig kombinere og sortere tre ulike tabeller i samme oversikt, og veksle mellom to av dem i grafvisning for å avdekke ulikheter og sammenhenger.

Del med verden For enkelthets skyld har vi lagt til delingsknapper til Facebook og Twitter slik at du raskt kan vise fram dine funn til resten av verden.

Det håper vi at du gjør.

Men husk at dine søk får en helt unik lenke som kan deles på alle måter du måtte ønske. Og hvis du skulle oppdage spennende sammenhenger, morsomme sammentreff, store og små feil eller tabeller vi bare må få inn i Forskjells-Norge, send oss en mail til forskjellsnorge@dagbladet.no. Vi gleder oss til din tilbakemelding!