GØY PÅ HADELANDET? 2. januar starter forhandlingene om en borgerlig flertallsregjering på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Foto: Granavolden Gjæstgiveri
GØY PÅ HADELANDET? 2. januar starter forhandlingene om en borgerlig flertallsregjering på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Foto: Granavolden GjæstgiveriVis mer

Regjeringsforhandlingene starter 2. januar

Solberg samler laget på Hadeland

Forhandlingene om en ny borgerlig flertallsregjering starter som planlagt 2. januar. Et gjestgiveri med røtter tilbake til 1657 danner rammen for samtalene.

Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland ligger om lag en times kjøring fra Oslo. Der skal forhandlingsdelegasjonene til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF møtes for å meisle ut en ny regjeringsplattform, snaut ett år etter den forrige på Jeløya.

Lykkes de fire partiene, så får landet en ny flertallsregjering - den første borgerlige siden Kåre Willochs trepartikoalisjon havnet i mindretall ved valget i 1985.

- Erfaringen mellom de fire partiene er at vi greier å bli enige, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt sin oppsummerende pressekonferanse før jul.

- Må holde igjen

Sammen med nestlederne Jan Tore Sanner, Bent Høie og statssekretær og rådgiver Lars Øy blir det en hovedoppgave for Høyre å holde igjen på pengebruken når forhandlingene starter.

– Ellers truer vi den økonomiske oppgangen, sa Solberg da hun møtte pressen før jul. Hensynet til kronekursen og konkurranseutsatt næringsliv legger begrensninger på utgiftssiden i forhandlingene, framholdt hun.

I et juleintervju med Dagbladet røpet Solberg for øvrig at det langsiktige målet er å bli gjenvalgt som statsminister i en borgerlig flertallsregjering. Skjer dette i 2021, ligger forholdene til rette for at Solberg vil passere Jens Stoltenberg på lista over Norges lengstsittende statsministre.

- Ingen er statsminister for å få navnet sitt på ei liste på Wikipedia. Norge har mange uløste saker, mange utfordringer i vente – jeg synes det er moro å være med på å løse dem, sa Solberg i intervjuet med Dagbladet.

- Alle mot alle

Det som på forhånd framstår som det største hinderet for at regjeringsforhandlingene skal lykkes, er det anspente forholdet mellom Frp og den nye eleven i klassen, KrF.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen la ikke fingrene i mellom da han snakket med Dagbladet nylig. Foruten å fortelle at han akter å fly hjem fra Alabama til Norge for å delta i forhandlingene, slo han fast at han hadde mistet respekten for KrF-leder Knut Arild Hareide.

Og Frp-leder Siv Jensen har gjentatte ganger slått fast at partiet ikke vil selge seg billig for å bidra til at Erna Solbergs drøm om flertallsregjering går i oppfyllelse. Overfor NTB understreker hun at det kommer til å bli «alle mot alle», og ikke «tre mot en» når forhandlingene starter.

– Vi må ha synlig gjennomslag for vår politikk – det være seg innenfor asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken, skatte- og avgiftsopplegget og samferdsels- og bilpolitikken. Fremskrittspartiet sitter ikke i regjering for moro skyld, men for å gjennomføre vår politikk, sier hun.

Hareide ikke med

Da den lange prosessen i KrF om partiets retningsvalg kulminerte på landsmøtet 2. november og det ble klart at Hareides linje ikke vant fram, ble det etterhvert fortgang i de borgerlige budsjettforhandlingene. Og da disse var avsluttet, ble regjeringssonderingene innledet 22. november.

Sonderingene - i realiteten forhandlinger det også, om enn med mindre formell karakter - har satt ned flere viktige grensestolper. En av dem var statsministeren selv åpen om før jul:

- Det er helt uaktuelt for en regjering ledet av meg, å skape usikkerhet om Norges tilknytning til EØS, understreket Solberg.

KrFs forhandlingslag vil ikke bli ledet av Knut Arild Hareide, som har varslet at han vil gå av som partileder, dersom samtalene fører fram. Han vil i stedet være del av en referansegruppe og overlate selve forhandlingene til nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, samt Erik Lunde fra Oslo KrF og stortingsgruppas rådgiver Jorunn Hallaråker.

Konfliktsaker

Da sonderingene startet lettet KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad litt på sløret overfor Dagbladet. Han slo fast at selve regjeringsplattformen blir viktigere enn tidligere.

- Når vi går fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering så vet vi at det vi blir enige om i plattformen, det blir norsk politikk, sa Ropstad.

KrF-toppen listet så opp noen eksempler på hvilke saker partiet vil kreve gjennomslag for:

- Bedre vilkår for familiene, kamp mot sorteringssamfunnet, god klima- og fattigdomspolitikk. Det er noen stikkord på hva vi vil løfte fram, sier han.

I tillegg ventes tøffe runder om skatter og avgifter, innvandring, abort, bompenger, oljevirksomhet, norske utslippskutt og kostbare KrF-reformer om barnetrygd og sosiale ytelser.

Gamle vegger

Gjestgiveriet på Hadeland der forhandlingene skal finne sted, ble pusset opp i 2014, men har ifølge hotellets hjemmeside røtter tilbake til 1657. Det huset også fem utsendinger fra Solbergs hjemfylke Hordaland som skulle til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, heter det.

Det er 45 rom og totalt 74 senger på gjestgiveriet, der Thor Heyerdahl skrev om livet på Påskeøya i boka «Aku-Aku» som kom ut i 1957.

Regjeringsforhandlingene på Jeløy Radio som endte med at Venstre trådte inn i regjeringen, ble innledet 2. januar 2018 og endelig sluttført med partienes aksept 14. januar. Det er målsetningen at forhandlingene også denne gang skal være sluttført i løpet av et par uker, men partiene tar høyde for at samtalene kan trekke ut.