Solgte jagerfly for å dekke offiserenes reiseregning

Nå nekter en av dem å snakke med granskerne. Den andre sier han ikke har tid.

I BRUK: Her står de to norske F-5-flyene utstilt under Alliance Airshow 12. september i år. Utstillingen fant sted på Texas.milliardæren Ross Perot jr.s private flyplass Fort Worth Alliance Airport i Texas. Foto: Dave Chng/Airwingspotter.com
I BRUK: Her står de to norske F-5-flyene utstilt under Alliance Airshow 12. september i år. Utstillingen fant sted på Texas.milliardæren Ross Perot jr.s private flyplass Fort Worth Alliance Airport i Texas. Foto: Dave Chng/Airwingspotter.comVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Da Forsvarets salgsoffiserer skulle bestemme prisen på de to norske F-5-jagerflyene som nylig ble solgt til et privat selskap i Texas, tok de utgangspunktet i sine egne reiseregninger og hva salgsturene til Texas hadde kostet.

Det skal ha vært utslagsgivende for at prisen for de to flyene ble på fattige 30 000 dollar, eller 231 177 kroner, som ble innbetalt på Forsvarets konto den 12. februar i år.

Opplysningene kommer fram i rapporten til Forsvarsdepartementets internrevisjon, som Dagbladet har fått tilgang til.

Tilsvarende fly selges for mellom seks og 12 millioner kroner per stykk i USA. Selskapet Northern General Leasing (NGL), som Forsvaret solgte flyene til, bød opprinnelig seks millioner kroner per fly i 2008. Forsvaret skal også fått andre, langt høyere bud for flyene.

«Det var rimelig» Til departementets granskere har en av salgsoffiserene forklart «at NGL hadde tatt vare på flyene i sju år, og mente det var rimelig. Sjef FLO SAS (salgsavdelingen i Forsvaret) ville imidlertid ha dekket FLO SAS' kostnader i 2014 forbundet med salget, bl.a. for reiser til Dallas. Så prisen på USD 30 000 ble satt for å dekke reelle kostnader, herunder to reiser», står det i rapporten.

Dagbladet har tidligere avslørt detaljer fra granskernes alvorlige funn, der det framkommer at Forsvaret ikke aner hvem de har solgt jagerflyene til, hvem de representerer, eller hva flyene brukes til.

Et spørsmål granskerne ikke har funnet svar på, er hvorvidt det har vært noen reell anbudskonkurranse knyttet til salget, og hvorfor det amerikanske selskapet til slutt fikk kjøpe flyene så billig.

Blant annet framkommer det at det spanske luftforsvaret kjøpte reservedelene til de norske F-5-flyene så seint som i 2014 for 24,9 millioner kroner. I pakken lå det et tilbud at de også kunne overta de to flyene i Texas for 1000 euro, men ifølge salgsavdelingen i FLO anså spanjolene det som for kostbart å frakte flyene fra Texas til Spania. Derfor nøyde de seg med reservedelene, som måtte fraktes fra Norge til Spania.

Ukjente tilbud Granskerne i Forsvarsdepartementet har gjennomgått salgsoffiserenes reiseregninger i et forsøk på å få klarhet i om man har innhentet eller fått flere tilbud på flyene. Blant reisene som er gjennomgått er to reiser til Dallas i 2011 hvor formålet er oppgitt å være «Salg F-5 Dallas Texas».

I et skriv fra Forsvarsstaben datert 25. august 2011 opplyses det om at det er tre aktuelle interessenter til restbeholdningen av norske F-5-jagerfly. Men i dag klarer ikke Forsvarsdepartementet å få klarhet i hvem disse tre interessentene var, eller hvem salgsoffiseren skulle treffe på sine reiser til Dallas.

I tillegg er det funnet ytterligere fire turer til Dallas, der jagerflysalg har vært tema:

• I 2009 skal selskapet Calspan ha inngått avtale med Forsvaret om å kjøpe alle de 15 F-5-flyene Forsvaret hadde da for 8 millioner dollar. Forsvarsdepartementet har ikke funnet dokumentasjon som forklarer hvorfor denne avtalen aldri ble gjennomført.

• I februar 2014 var det nytt møte i Dallas, angivelig i forbindelse med at Spania ville kjøpe både fly og reservedeler - men seinere nøyde seg med å bare kjøpe reservedelene.

• I mai 2014 var det nytt salgsmøte i Dallas, denne gangen med NGL som nå har fått kjøpe flyene.

• I mars 2015 var salgsoffiserene på sin siste tur til Dallas for å offisielt overlevere flyene som da hadde vært disponert av NGL og deres samarbeidspartnere i sju år.

Uvillige offiserer De to offiserene i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som ifølge rapporten har hatt ansvaret for salget framstilles som lite samarbeidsvillige i departementets revisjonsrapport.

Dagbladet er kjent med at den ene offiseren tidligere ledet den omstridte salgsavdelingen, og dermed har hatt en sentral og ansvarlig rolle i mange av de store avhendingssakene. Også da Forsvaret solgte de såkalte «Nigeria-båtene» som havnet hos paramilitære i Vest-Afrika. Han har de siste to årene vært tilknyttet FLO på pensjonistvilkår blant annet for å bidra i oppryddingen etter Dagbladets mange avsløringer, og bistått med å sluttføre salget av F-5-flyene.

I revisjonsrapporten skriver granskerne at offiseren «trådte imidlertid ut av sin stilling 1. september 2015, og ga beskjed samme dag via sjef FLO SAS (salgsavdelingen i FLO) at han ikke ønsket å snakke med FD Led IR (internrevisjonen)»

Til Dagbladet sier offiseren at han foreløpig ikke ønsker å kommentere rapporten eller uttale seg i saken.

Den andre offiseren, som også har vært sentral i oppryddingen etter «Nigeria-båtene», har gitt beskjed til granskerne at han er for opptatt til å hjelpe Forsvarsdepartementet med ytterligere opplysninger i saken.

- Vi har dessverre ikke kapasitet til å se videre på denne saken. Vi er redusert kapasitet og i tillegg til daglig drift må vi håndtere innsynssaker og gjennomgang av gamle avhendingssaker. Jeg foreslår derfor at dere henvender dere til Forsvarsstaben i denne saken, skriver han i en e-post til Forsvarsdepartementets internrevisjon.

Det har ikke lykkes Dagbladet å få en kommentar fra Forsvarets logistikkavdeling.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen svarer følgende på epost, via sin pressetalsmann:

- Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt Forsvarsdepartementets rapport om avhending av to F-5 jagerfly. Forsvarsstaben vil nå gå nøye gjennom rapporten, med særlig fokus på de spørsmål som er stilt, og sende våre funn til Forsvarsdepartementet.