Solid «ja» til tariffavtalen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Heldigvis har et overveldende flertall av LOs og YS’ medlemmer i NHO-området sagt ja til det anbefalte forslaget til ny tariffavtale. Dermed unngår arbeidstakere, samfunn og næringsliv en streik som i realiteten ville vært en langvarig politisk demonstrasjonsstreik. Ikke desto mindre har faren for at det kunne bli nei i uravstemningen hatt sin positive virkning. Streikefaren var reell under hele forhandlingsprosessen. Verken LO-ledelsen, NHO-ledelsen eller regjeringen våget å se bort fra at et dårlig forhandlingsresultat kunne utløse streik. Det bidro i sin tur til at Afp-ordningen ble minst like god som dagens for en del årskull og bedre enn de mest optimistiske ville trodd

for yngre generasjoner.

Det er likevel ingen grunn til å hovere over

mindretallet som stemte nei til forslaget. De mest innbitte aksjonistene har dokumentert at så vel Afp-ordningen som den nye, moderniserte

folketrygden vil føre til et framtidig inntektstap

for noen sammenliknet med dagens ordning. Men dagens ordning er ikke et reelt sammenlikningsgrunnlag. Den kunne ikke videreføres uten at hele pensjonsreformen ble undergravet.

Et overveldende flertall på Stortinget har inngått et forlik om en pensjonsreform som skal stimulere folk til å stå lenger i arbeid. Det er en ren nødvendighet som følger av aldersutviklingen.

Hovedpoenget for LO har vært å få til en ordning som både var egnet til å videreføre en offentlig

folketrygd som er bærekraftig og som har bred

politisk støtte og en god Afp-ordning sikre dem som av ulike grunner ikke orker å jobbe ut over

62 år. Det har organisasjonen lykkes med, og det har et flertall av medlemmene har forstått.

Før lønnsoppgjøret mente mange at det var

umulig å forene en god førtidspensjon med

prinsippene i den nye folketrygden. Resultatet viser at det er mulig.