Sommel gir refs

Kontrollkomitéen snur og vedtar kritikk mot forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Sommel fra forsvarsministeren gjorde at kontrollkomiteen i dag snudde og går inn for å kritisere Søreide for håndteringen av saken om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell.

Hele komiteen, bortsett fra Søreides partifeller i Høyre,  mener det var uforsvarlig av henne å legge fram to helt sentrale rapporter én arbeidsdag før saken skulle opp til behandling i Stortinget. Den ene rapporten hadde ligget på statsrådens bord siden 23. november.

Og nå er kritikken mot Søreide så samstemt at hun kan vente seg at Stortinget i plenum på torsdag vill stille seg bak kritikken av henne. «Kritikk» er i parlamentarisk sammenheng et kraftuttrykk som viser at Stortinget er alvorlig misfornøyd med hennes håndtering av saken.

- Helt klart en ripe i lakken, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Til og med komitemedlemmene fra Fremskrittspartiet stiller seg bak kritikken av sin egen regjering.

- Dette var rapporter som var varslet tidlig. Da de kom så kort innpå stortingsbehandlingen måtte vi avlyse. Det synes jeg er uheldig. Den burde kommet tidligere, sier Helge Thorheim (Frp), som har vært saksordfører for denne saken.

På spørsmål om det sitter langt inne å kritisere sin egen regjering svarer han slik:

- Vår oppgave i kontrollkomitéen er å vurdere det som kommer til oss, og akkurat her mener vi at dette burde vært på plass før.

Samrøre Den andre rapporten som ble lagt fram seint handler om salgene av to F-5 jagerfly til Texas-milliardæren Ross Perot jr. Den er ført i pennen av Forsvarsdepartementets egne revisorer og slakter samrøret mellom Forsvaret og Perot. Revisorene skriver at Perot som kunde av Forsvaret har fått fordeler andre mulige kunder ikke har fått.

De mener det er en «misslighetsrissiko». En av hendelsene som omtales i rapporten er at Perots menn fikk være til stede da Forsvaret diskuterte pris med en annen mulig kjøper av flyene, nemlig det spanske luftforsvaret.

Det er nå flertall både i komitéen og i Stortinget om å be Riksrevisjonen gjennomgå hele salgsprosessen.

- Det forstår jeg som at Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet også vil bli gransket, sier Lundteigen.

- Den forståelsen er jeg helt enig i, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Riksrevisjonen er på bakgrunn av Dagbladets artikler, og kontrollkomiteens arbeid med saken, allerede i gang med en egen gransking av salgene av brukt norsk forsvarsutstyr. Nå får de altså en særlig marsjordre fra Stortinget om å gå grundig inn i de konkrete salgene av jagerfly til Ross Perot jr.

Gikk først klar Det lå lenge an til at Søreide skulle unngå kritikk. Da den første innstillingen ble lagt fram i mars var det først og fremst forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som fikk unngjelde. Det var da bare Per Olaf Lundteigen (Sp) som ville holde forsvarsministeren ansvarlig for hvordan Forsvaret selger unna sitt brukte utstyr.

Dagbladet har avslørt at  minst 12 norske marinefartøy har havnet i Vest-Afrika, at to F-5 jagerfly under uklare omstendigheter ende opp i privat eie hos Texas-milliardæren Ross Perot jr, at militære lastebiler er eksportert til Eritrea og at norske beltevogner har endt opp i Sudan.

- Det er en kultur for å sparke nedover, men det er den på toppen som har ansvaret, sier Lundteigen til Dagbladet.

Men da rapporten fra Forsvarsdepartementets interne revisorer ble liggende på statsrådens bord i fem måneder, før hun til slutt sendte den til kontroll-komiteen, samlet komitéen seg i kritikken mot Søreide. Da var det én arbeidsdag igjen før Stortinget i plenum skulle behandle saken som kontroll-komiteen hadde jobbet med i ett og et halvt år. Mens Søreide hadde sittet på rapporten hadde kontrollkomiteen både avholdt høring om saken og skrevet sin innstilling.

Flere kommitémedlemmer var rasende.

- Dette er det verste jeg har vært med på, sa Martin Kolberg (Ap).

- Dette er manglende respekt for Stortinget, sa Per Olaf Lundteigen (Sp).

- Ingenting går foran det å holde Stortinget orientert, sa Bård Vegar Solhjell (SV).

Forsvarsminister Søreide opplyser at hun tar innstillingen til etterretning, og viser til sitt skriftlige svar til kontrollkomiteen om hvorfor rapportene kom så sent. Der skriver hun blant annet at det har tatt lang tid å lage oversikten over hvor langt departementet og Forsvaret har kommet med forbedringstiltakene som revisorene foreslår. Denne oversikten ble oversendt komiteen sammen med revisjonsrapportene.

- Jeg ser frem til debatten i Stortinget 26. mai, sier Søreide til Dagbladet, via sin rådgiver Birgitte Frisch.