Sonet fem ganger lenger enn han skulle - nå får Tom (54) erstatning

Tom Hansen (54) skulle egentlig sone 17 dager i fengsel - men ble sittende i 94 dager. Dermed gikk han glipp av datterens bryllup.

FÅR ERSTATNING: Tom Hansen unnlot å levere selvangivelse i 2003 - noe som førte til at han fikk et forelegg. Da dette ikke ble betalt, ble han sendt i fengsel. Han sonet over tre måneder, til tross for at han bare skulle sone i 17 dager. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
FÅR ERSTATNING: Tom Hansen unnlot å levere selvangivelse i 2003 - noe som førte til at han fikk et forelegg. Da dette ikke ble betalt, ble han sendt i fengsel. Han sonet over tre måneder, til tross for at han bare skulle sone i 17 dager. Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tom Hansen hadde aldri sittet i fengsel før. På nyåret 2012 ble han innkalt til soning. Årsaken var at han ikke hadde betalt et forelegg han fikk for ikke å ha levert selvangivelse i 2003.

Egentlig skulle 54-åringen sone 17 dager i fengsel, men en datafeil gjorde at han ble sittende i fengsel over tre måneder. Han begynte soningen 28. februar 2012, og slapp først ut 1. juni.

Polititabben gjorde blant annet at han gikk glipp av sin datters bryllup i mai 2012.

Nå har Oslo tingrett tilkjent 53-åringen oppreisningserstatning på 125.000 kroner, og erstatning for tap med 46 045, samt at staten må betale hans saksomkostninger på 67 425 kroner.

Visste at straffen var for lang Oslo tingrett kommer med sterk kritikk av kriminalomsorgen i rettsavgjøreslen.

«Det offentlige har sviktet både på systemnivå og individnivå. Feilen ble gjentatt ved at den ikke ble rettet opp da den ble oppdaget ... Det er på det rene at det fra politiets side er begått gjentatte feil som alene eller samlet må anses som grov uaktsomhet - det er med andre ord utvist svært klanderverdig opptreden som gir grunnlag for sterke bebreidelser. Oppreisningsbeløpet bør gjenspeile alvoret av de feil som er begått», heter det i kjennelsen.

Ifølge retten var det en kjent sak at Hansen ved en feil hadde fått utmålt for lang straff, og at han skulle sone 17 dager i fengsel, ikke 109 dager. Både Statens Innkrevningssentral og Kriminalomsorgen ble varslet skriftlig om dette i 2011.

Likevel ble Hansen 17. januar 2012 innkalt til soning av straffen på 109 dager.

«Retten har også lagt vekt på at alle de involverte myndighetene hadde fått varsel om feilen før soningen påbegynte, og dermed allerede må anses å ha hatt kjennskap til feilen. Med den kjennskapen måtte de involverte myndighetene ha forstått hva konsekvensene kunne bli. Likevel rettet de ikke opp i feilen før den feilaktige soningen var et faktum.», skriver Oslo tingrett.

Retten har også tatt hensyn til at Hansen gikk glipp av datterens bryllup.

«Retten er også enig i at det forhold at han gikk glipp av datterens bryllup på grunn av politiets feil bør hensyntas ved utmålingen. Dette vil naturlig nok fremstå som en merbelastning. Heller ikke når Hansen forsøkte å få til en ordning for å delta i bryllupet, ble feilen oppdaget», skriver retten.

- Statens smålighet - Det er bra at Regjeringsadvokat og retten har skjært gjennom statens smålighet. Retten legger avgjørende vekt på at frihetsberøvelsen var grovt uaktsom fra Oslo-politiets side, og i strid med vår klients menneskerettigehter. Retten var enig med meg at det her var feil på flere nivåer både på individplan og systemplan, og at Oslo-politiets rutiner var under enhver kritikk, sier advokat John Christian Elden i advokatfirmaet Elden til Dagbladet.

Staten mente i utgangspunktet at Hansen måtte greie seg med en oppreisning på 50.000 kroner, og at han ikke skulle få dekket sine advokatutgifter. Oslo tingrett mener Hansen skal ha en betydelig høyere erstatning, og at hans advokaturgifter skal dekkes.

- Det er bra at retten kom til at oppreisningen måtte bli høy for å være en tilstrkkelig markering av den klanderverdige oppførselen fra Oslo-politiet og at det skal ha en viss pønal effekt mot politiet, sier Elden.

Saken ble av politiet selv sendt til Spesialenheten for politisaker for etterforskning. Det ble utstedt et forelegg på kr 80 000 for grov uforstand i tjenesten. Politidistriktet har vedtatt forelegget.

Visste ikke Da Dagbladet traff Tom Hansen i januar 2013, sa han at han ikke selv var klar over at han hadde sonet for lenge.

- Forelegget var fra 2007. Og da jeg ble kalt inn til soning i 2012 hadde jeg glemt hva det sto om subsidiær fengselsstraff i det forelegget. Det sto bare at jeg skulle sone et visst antall dager, noe jeg antok stemte, sa Hansen.

Soningen foregikk ved Hedmark fengsel, avdeling Ilseng.

- Å sitte i fengsel er vel ikke det mest artige man kan være ute for, sa han om soningen.