- KAN GI UBOTELIGE SKADER:  Høyesterett har vurdert farene ved å kaste ølglass i ansiktet på folk, og viser til lovskjerpelse mot uprovosert utelivsvold. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.
- KAN GI UBOTELIGE SKADER: Høyesterett har vurdert farene ved å kaste ølglass i ansiktet på folk, og viser til lovskjerpelse mot uprovosert utelivsvold. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.Vis mer

Soning for pubvold går foran omsorg for barn

Full mor kastet ølglass i ansiktet på barvakt. Slipper ikke fengsel for å ta seg av datter, sier Høyesterett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): En kvinne i 40-årene fra Møre og Romsdal slipper ikke å sone en voldsdom selv om hun er eneforsørger for en datter i tenårene.

Kvinnen fikk først fem måneders ubetinget fengsel i Nordmøre tingrett for å ha kastet et ølglass og skadd en dørvakt i ansiktet.

Hun anket til Frostating lagmannsrett, som tok hensyn til morsrollen og lempet på straffen til to måneders ubetinget pluss tre måneder betinget fengsel.

Hun ville slippe med å sone de to månedene dersom hun ikke begår nye lovbrudd de første to årene.

Kvinnen anket straffutmålingen videre for å få samfunnstraff istedenfor å sitte i fengsel.

- Uprovosert vold
Nå har Høyesterett avvist anken. Lagmannsrettens krav om to måneder i fengsel blir dermed stående.

Hensynet til straffeskjerpelse for uprovosert vold i forbindelse med en lovendring i 2010, veier tyngre i dette tilfellet enn formuleringene i FNs barnekonvensjon om hensyn til barn som blir berørt av foreldres «konflikt med loven», går det fram av Høyesteretts dom over ankebegjæringen.

Det var en barrunde i en by på Vestlandet for et års tid siden som innledet rundene fra tingrett til lagmannsrett og nå til sist Høyesterett.

Kastet ølglass
Ifølge Høyesteretts beskrivelse ble kvinnen sint da hun ble bedt om å forlate baren på grunn av beruselse, sprutet øl mot en ordensvakt og gjester og kastet ølglass mot ordensvakta.

Bunnen av ølglasset traff ordensvakta under haka og toppen av samme glass over over det ene øyet. Han måtte sy et et to centimeter langt sår med med to sting, og har i etterkant fått «et knapt synlig arr i haka», går det fram av dommen.

- Kvinnen er dømt for et ganske typisk tilfelle av uprovosert vold knyttet til utested. Selv om fornærmedes skader i dette tilfellet ikke ble omfattende, er skadepotensialet stort ved å kaste et glass. Tingrettens og lagmannsrettens utgangspunkt for fem måenders fengsel er derfor forsvarlig, skriver Høyesterett.

Som utdyper hvor farlig slik adferd kan være:

- Kunne blitt livstruende
«Glasskår ved halsen kan gi livstruende skader, og glasskår i ansiktet kan gi ubotelige skader på synet og gi varige arr».

Både skolen til den voldsdømte kvinnens datter og barnevernet har vurdert hvordan tenåringen blir berørt hvis mor må i fengsel.

- Som det framgår av barnevernets redegjørelse i saken, synes det som det bør være mulig å få til en midlertidig plassering av datteren på en tilstrekkelig god måte i soningsperioden, konkluderer førstevoterende i Høyesterett, og fikk med seg de andre fire dommerne i å avvise anken.