KONFLIKTFYLT: Slaget står om de kystnære områdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Illustrasjon: Econ Pöyry/ OLF.
KONFLIKTFYLT: Slaget står om de kystnære områdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Illustrasjon: Econ Pöyry/ OLF.Vis mer

- Søppel og ønsketenkning

Miljøbevegelsen om KonKrafts oljerapport. Oljeindustrien fnyser av kritikken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): I dag la KonKraft fram tre rapporter om olje i nord, skrevet på oppdrag fra oljebransjen.

Rapporten presenterer "mulige ringvirkninger i tilknytning til eksemplifiserte utbygginger basert på antatte funn".

Oljebransjen mener at havet utenfor Lofoten og Vesterålen, som nå er vernet for oljeboring, bør åpnes, og kan gi 2000 nye arbeidsplasser i nord.

Dermed er krangelen om oljen i nord i full gang.

- Feil grunnlag
Miljøbevegelsen mener at oljebransjen konkluderer på feil grunnlag.

- Econ regner med at det finnes mer olje og gass enn selv Oljedirektoratet tror. Når de anslår 2000 nye arbeidsplasser, regner de med at det finnes 2 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter utenfor Lofoten og Vesterålen, mens Oljedirektoratet sier 1,5 milliarder, påpeker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

OD har ikke kommet med offisielle tall for hvor mye olje som finnes, men ifølge Naturvernforbundet kan dette beregnes utifra andre tall direktoratet har kommet med.

- Dette er enten rein og skjær ønsketenkning for å skru opp forventningene om arbeidsplasser, eller, hvis de har rett, så er det verre for miljøet fordi det vil bety høyere utslipp, sier Haltbrekken.

Natur og Ungdom kaller rapporten for søppel.

Men Oljeindustriens landsforening, OLF, mener tallet er godt innenfor og fnyser av kritikken.

- Miljøbegevelsen tror ikke på oss uansett hva vi sier, hevder direktør i OLF, Lars Arne Ryssdal.

- Tallet vi bruker er innenfor det usikkerhetsanslaget som Oljedirektoratet også bruker, men det finnes ikke noe oppdatert tall fra OD. Sikre tall får vi ikke før det åpnes for leteboring, sier Ryssdal.

OLF mener at å åpne de områdene som nå er stengt, vil kunne være med på å snu en negativ utvikling i nord.

Det er ikke miljøbevegelsen så sikker på.

- En FAFO-rapport fra 2007 viste at i eksempelet Snøhvit kom de fleste investeringene i selskaper i Sør-Norge, ikke i Nord-Norge, sier Lars Haltbrekken.

Lars Arne Ryssdal mener miljøbevegelsen mistolker rapporten og sier at maks effekt av en oljesatsing i nord avhenger av politisk tilrettelegging gjennom infrastruktur og utdanning.

Fisk mot olje
Den store konflikten dreier seg om hva som skal vektlegges mest, hensynet til den viktige og sårbare naturen i havet utenfor Lofoten og Vesterålen, eller at oljeforekomstene i området er svært rike. Funnstedene ligger svært nær kysten, bare 20 — 40 kilometer i fra på det nærmeste.

- Dette er et av de mest lovende områdene på sokkelen, med betydelige funn. Det er viktig for Norge å opprettholde olje og gass som inntektskilde til staten lengst mulig. Oljen gir store beløp inn på statsbudsjettet og er viktig for landet og denne landsdelen, sier Ryssdal.

Men Haltbrekken i Naturvernforbundet er rimelig trygg på at Lofoten og Vesterålen vil forbli stengt for oljeboring, som i dag. Både Havforskningsinstituttet og Statens forurensingstilsyn frarådet oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja da Forvaltningsplanen for Barentshavet ble vedtatt i 2006.

- Lofoten og Vesterålen er verdens største fødestue for den viktigste torskestammen i verden. Vi snakker om å sette disse fiskeressursene på spill for kortsiktig økonomisk profitt. Det kan få katastrofale følger. Vi vet at fisken skremmes bort av seismikkbølgene. Men det verst tenkelige er at vi får et stort utslipp midt i gytetida til torsken, noe som vil ta livet av torskeeggene. Når utslippet når land vil det kunne gjøre stor skade, sier Haltbrekken.

- Pluss at det handler om om Norge fortsatt skal være en nasjon som baserer seg på fossil energi.

- Forenlig
OLF mener at hensynet til natur og oljeboring er forenlig.

- Etter at Havforskningsinstituttet vurderte risikoen, er det kommet nye vurderinger på hva et utslipp vil medføre. Tapet av fisk vil være langt mindre enn de har anslått. Det er dessuten større risiko for at et skip går ned i området, noe som kan medføre betydelig større utslippm, men selv den type ulykker gir ikke varige skader på naturen. Det jobbes dessuten med å styrke oljevernberedskapen inn mot strandsonene, sier Ryssedal.

I 2010 skal Forvaltningsplanen for Barentshavet revideres, da skal det på nytt tas stilling til om havområdene ved Lofoten og Vesterålen skal åpnes for oljeboring eller forbli stengt.

Før det skal Stortinget ta stilling til om Goliat-feltet skal bygges ut.