Sørgelig satsing

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er umulig å bygge seg ut av Oslos bilkaos. Køene og forurensingen vil øke. Den eneste løsningen er å bedre kollektivtilbudet. Dette klare budskapet kom fra Oslos veisjef Sidsel Sondelien denne uka. Siden 1992 har biltrafikken i Oslo økt med 15 prosent. Det er ventet to prosent økning hvert år framover. Det er urealistisk å tro at vi kan bevilge penger til et veisystem som kan ta denne trafikken. Det vil også kreve altfor store inngrep i naturen.
  • I går kom en undersøkelse som viser at politikerne gjør stikk motsatt av det de lover. Bevilgningene til kollektivtrafikken går ned. Derfor er tilbudet blitt dårligere og dyrere de siste årene. Det gjelder i særlig grad våre største byer. I Oslo kuttes bevilgningene til Sporveiene neste år. Publikum skal betale mer for et enda dårligere tilbud. Fra før ligger vi på pristoppen i Europa.
  • Det er altfor mange såkalte matpakkekjørere på veiene. Men svært mange er også avhengig av bilen. Ikke minst gjelder det foreldre med små barn. Likevel er det opplagt at langt flere ville bruke trikk, buss og tog hvis tilbudet var bedre og billigere. Men det krever at politikerne tar alvorlig på oppgaven. Det har de ikke gjort det siste tiåret. En helhetlig planlegging og prioritering av kollektivtransporten har vært mangelvare både fra sentralt og lokalt hold.
  • Spørsmålet om å innføre en spesiell avgift på bilbruk i rushtida er igjen dukket opp. Regjeringen har vedtatt at såkalt veiprising kan innføres. En slik avgift kan tvinge mange til å parkere bilen. Men det forutsetter økt kapasitet og bedre service i kollektivsystemet, og det er ikke i sikte i dag. En slik avgift kan også ramme sosialt uheldig. Likevel bør veiprising vurderes innført i våre største byer. For dette er ikke bare et spørsmål om køer på veiene. Det er også en viktig miljøsak, som angår alle innbyggerne - også de som stuer seg sammen på dyre trikker, busser og tog hver dag.