SOS - nå haster det

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Antallet enslige mindreårige flyktninger øker i Europa. De fleste kommer fra Etiopia, Eritrea, Somalia, Sri Lanka, Russland, Irak og Afghanistan. Rundt 100000 barn under 18 år oppholder seg nå i Vest-Europa på jakt etter ei tryggere framtid, på flukt fra krig og forfølgelse. Til Norge kommer et lite antall, 500 barn hvert år. Fortsatt sitter mer enn 300 barn i asylmottak og venter på å bli bosatt i en norsk kommune. Det er ikke lett å finne fosterforeldre. Noen har ventet i flere år.
  • Det haster med å gi disse barna omsorg. Det verste som kan skje, er at de blir sittende fast i mottakene, med et departement som nærmeste foreldremyndighet. Mange av barna sliter med krigstraumer, sorg over tap av nærmest e familie, med angst og sinne over å bli etterlatt i et fremmed land. Noen forsvinner fra asylmottakene for å dukke opp i randsonen av et tungt belastet miljø i Oslo. Selv om forholdene er blitt gradvis bedre, forsømmer UDI og departementet seg fortsatt. Trolig bryter vi både internasjonale konvensjoner og vårt eget lovverk.
  • Redd Barna har tidligere søkt kommunalministeren om støtte til å utrede en norsk tilpasning av konseptet SOS-barnebyer med tanke på barneflyktningene, men fikk avslag av tidligere statsråd Sylvia Brustad. Nå vurderer statsråd Erna Solberg (H) om denne typen bofellesskap likevel kan bli en ny og bedre måte å tilby omsorg og tilhørighet på. Etter drapet på en 16 år gammel somalier i Troms i forrige måned, der en annen somalier er siktet, tyder mye på at guttene var overlatt til seg selv i en grad vi ellers ikke finner forsvarlig. Det er altså på høy tid at regjeringen fatter alvoret i saken.
  • En utredning som tar sikte på å etablere SOS-barnebyer i Norge, må selvfølgelig sørge for å sikre flyktningbarn rettigheter som gjelder alle barn. En barneby kan eventuelt være en ny og bedre måte å skape et hjem på, men bofellesskapet må være underlagt det samme innsyn, krav til kontroll og retningslinjer vi stiller til alle barnevernets institusjoner.