Sosiale helse- forskjeller

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helseminister Sylvia Brustad la fredag fram stortingsmeldingen om hvordan regjeringen har tenkt å bekjempe sosiale helseforskjeller. Forskning har for lengst vist at det er en nær sammenheng mellom helse og sosial bakgrunn. Sammenhengen er så tydelig at den kan tegnes som en rett linje. Fattige uten utdanning lever kortere og har dårligere helse enn de litt mindre fattige med litt utdanning, og så videre. Sosiale, økonomiske, fysiske og atferdsmessige forhold påvirker den enkeltes helse, positivt og negativt.

Regjeringen akter å redusere disse forskjellene. Det framgår av meldingen at det er mer enn en helseminister kan klare alene. Her trengs utjevning av levekår i sin alminnelighet. Det er derfor ikke til å forundres over at en slik melding blir en anledning for en sosialdemokratisk minister til å gjøre reklame for en sosialdemokratisk politikk. Kritikere av oppskriften, som kan sies å være et konsentrat av Soria Moria-erklæringen, vil imidlertid kunne peke på at Norge har vært styrt av sosialdemokrater i store deler av den tida da de sosiale helseforskjellene har økt.

Uansett er det viktig at regjeringen tar tak i utfordringen, beskriver den i all sin grufullhet og lister opp et bredt spekter av tiltak. Det er toppen av urettferdighet at de som lite har, også skal være dem som rammes hardest av sykdom og død. For, som regjeringen selv skriver, «så lenge forskjellene i helse skyldes ulikheter i samfunnets ressursfordeling, er det fellesskapets ansvar å påvirke denne fordelingen i en mer rettferdig retning».

Mange vil med en viss rett mene at stortingsmeldingen er for lite konkret. Men det er alle stortingsmeldinger. Det konkrete kommer i lovforslag og budsjettdokumenter. Det prisverdige med denne meldingen er erkjennelsen av et gigantisk samfunnsproblem. Som dokument står den i kontrast til Bondevik II-regjeringens fattigdomsmelding som bare tok tak i symptomene. Målsettingene i Brustads dokument er så djerve, og krever endringer i så dype strukturer, at vi frykter de er uoppnåelige. Men vi håper at hun lykkes.