Søskenbarnekteskap blir mindre vanlig

Søskenbarnekteskap fører til død og misdannelser. Men inngifte er på vei ned.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): I dag ble rapporten om skadelige konsekvenser av søskenbarnekteskap i Norge overlevert Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Lege Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har ledet utredningen, som viser at søskenbarnekteskap er på vei ned. Men fortsatt er tallene høye, og det er særlig personer av pakistansk opprinnelse som fortsatt gifter seg med nær familie.

Hos førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan har 44 prosent foreldre som er søskenbarn. 5,5 prosent er gift med tremenninger. Inngifteandelen er samlet på over 54 prosent.

Blant etterkommerne av disse er 35 prosent født av foreldre som er søskenbarn, mens samlet inngifteandel i andregenerasjon er 46,5 prosent når man teller med fjernere slektskap.

Tallmaterialet har forskerne hentet fra Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrå, Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Tallene er høye, men går nedover, særlig fra 2002 har det blitt mindre vanlig å gifte seg med søskenbarn blant folk med opprinnelse i Pakistan.

Fra 2002 til 2005 har inngifteandelen hos foreldrepar der begge er fra Pakistan gått ned med 10 prosent og ligger nå på 33 prosent.

I par der en eller begge er etterkommere av innvandrere fra Pakistan er også inngifteandelen på vei ned. Fra 1967 til 2001 var andelen på 44 prosent, mens den fra 2002 til 2005 lå på 29 prosent.

FIKK RAPPORT OM INNGIFTE: Karita Bekkemellem fikk rapport om inngifte og misdannelser overlevert fra divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i dag. Foto: Heiko Junge / SCANPIX
FIKK RAPPORT OM INNGIFTE: Karita Bekkemellem fikk rapport om inngifte og misdannelser overlevert fra divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i dag. Foto: Heiko Junge / SCANPIX Vis mer

Høyere dødelighet

Ekteskap mellom nær slekt er en skikk som går tusenvis av år tilbake i tid, et vanlig fenomen lenge før for eksempel kristendom og islam. Søskenbarnekteskap og niese-onkelekteskap har vært en forsikring om at arv og eiendom ikke forsvinner ut av slekt eller stamme. I dag er inngifte blant annet en enkel måte å få inn familien til Vesten på når ellers strenge innvandringsregler hindrer det.

Når det reises forslag om å forby slike ekteskap i Norge, er bakgrunnen at inngifte er blitt vanligere i Norge med innvandring. Barn av søskenbarn står i fare for å få misdannelser og andre genetiske sykdommer. Dødeligheten er også større.

- På en måte forventet vi en nedgang, siden man ser at forholdene hos innvandrerbefolkningen blir mer lik det samfunnet de lever i generelt, for eksempel når det gjelder fødselstall. Samtidig er det også overraskende fordi rapporter fra Storbritannia tidligere har vist en økning i søskenbarnekteskap hos innbyggere med pakistansk opprinnelse. Dette har man gjerne forklart med at innvandringspolitikken har feilet. Men det er gamle rapporter og tallmaterialet er dårligere enn det vi har, sier Stoltenberg til Dagbladet.no.

Alvorlige helseskader

Blant etniske nordmenn er søskenbarnekteskap nærmest ikke-eksisterende, mens det på verdensbasis er et stort problem. I en rekke land er søskenbarnektesskap normen, og det kan være vanskelig å knytte inngifte til helseproblemer, siden det er så vanlig. Men konsekvensene er alvorlige, som rapporten viser.

- Det er en klart høyere risiko for dødfødsel, misdannelser og spedbarnsdød hos dem som har søskenbarnforeldre. Mange får også sykdommer som fører til død senere i livet, sier Stoltenberg.

Hun har i rapporten, som er laget sammen med Pål Surén og Andrej Grjibovski, kommet fram til at vi i Norge årlig har 10 ekstra tilfeller av dødsfall og spedbarnsdød i Norge på grunn av inngifte.

I tillegg blir 20 flere født med misdannelser og at det innenfor de innvandrergruppene det gjelder er noen familier som rammes sterkest. Den relative risikoen for å bli rammet av dødfødsel er 63 prosent høyere om foreldrene er søskenbarn. Og det er 143 prosent større sjanse for spedbarnsdød når foreldrene er i så nær slekt. Risikoen for å få barn med misdannelser dobles. Fra ettårsdagen til voksen alder er det 75 prosent større sjanse for at man dør om foreldrene er søskenbarn.

Rapporten viser at inngifte også er relativt vanlig blant mennesker som bor i Norge med opprinnelse i Tyrkia, Sri Lanka, Marokko, Iran og Somalia.

Skal levere tiltakspakke

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellom har tidligere vært en forkjemper for å forby ekteskap mellom søskenbarn, dette har hun ikke fått Ap med på. Hun vil ikke si hvor hun står nå.

- Det er gledelig å se at søskenbarnekteskap er på vei ned, men samtidig vet vi at dette har store konsekvenser for dem som rammes, sa hun på dagens pressekonferanse.

- Forbud mot søskenbarnekteskap er oppe til vurdering. Vi vil ikke si noe mer om tiltak nå, annet enn at det er viktig å nå ut til de familiene som har levd i en slik situasjon. Regjeringen vil fremme tiltakene vi mener er nødvendig, og nå har vi fått statistikken og kunnskapen om dette, sier Bekkemellem, som nevner tiltak som informasjon og forebygging.

INNGIFTE PÅ VEI NED:</B> Blant alle innvandrergruppene i rapporten.
STØRRE FARE FOR SYKDOM:</B> Når foreldre er i nær slekt.
STORT TALLMATERIALE:</B> Camilla Stoltenberg presenterte rapporten "Inngifte i Norge."