Søvnløs i Seattle

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Nasjonalgarden er kommandert ut for å holde orden i gatene i Seattle i den amerikanske delstaten Washington på stillehavskysten. Uromakerne demonstrerer mot delegatene på toppmøtet til Verdens handelsorganisasjon, WTO. De representerer høyst ulike saker og grupperinger, men er gått sammen om protesten mot WTOs erklærte mål om større frihandel i verden. Samlet er de motstandere av globaliseringen i verdensøkonomien, og de konsekvenser den får for den konkrete saken hver enkelt er spesielt engasjert i.
  • Demonstrantene har lyktes i å forstyrre innledningen av WTO-møtet. USAs utenriksminister Madeleine Albright måtte reise fra byen uten å få holde sitt innlegg. I går kom president Bill Clinton til Seattle. På forhånd sier han at WTO må lytte til demonstrantenes budskap. Vår egen utenriksminister Knut Vollebæk fikk holde Norges hovedinnlegg, og sier der at demonstrasjonene burde vært kanalisert inn i et eget møte for pressgrupper.
  • Styrken i engasjementet og antallet aktivister er kommet helt overraskende både på delegater og møtearrangører. Demonstrasjonene har likhetstrekk med tidligere års antikrigs- og antiatomvåpenmarkeringer. Det er positivt dersom hendelsene i Seattle betyr økt oppmerksomhet rettet mot globale fordelingsproblemer og utviklingspolitikk. Det er dette møtet i Seattle handler om, selv om det aktuelle formålet er å nå fram til enighet om forhandlingsrammer og

-temaer.

  • Verdens handelsorganisasjon er en viktig del av det internasjonale avtaleverket som gradvis vokser fram. Skritt for skritt bygges internasjonal lov og rett gjennom de vedtakene som gjøres i organisasjoner og på møter som dette. Små land har stor glede av at forholdene i markeder og mellom stater reguleres av respekterte regler og bestemmelser. Innenfor dette systemet må vi søke å bygge koalisjoner og skape grunnlag for gode flertallsbeslutninger. Vi er enige med Clinton i at det er viktig å lytte til demonstrantenes budskap, samtidig som vi arbeider for å påvirke vedtakene med våre ønsker og argumenter.