EGET KONTOR: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad unner flere å ha et eget kontor som de kan stenge døra til. Her er hun selv trygt plassert bak skrivebordet på kontoret sitt på Stortinget.

Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
EGET KONTOR: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad unner flere å ha et eget kontor som de kan stenge døra til. Her er hun selv trygt plassert bak skrivebordet på kontoret sitt på Stortinget. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Marit Arnstad om åpne kontorlandskap

Sp vil ha flere på kontor

Senterpartiets Marit Arnstad tar det gode gamle kontoret i forsvar, og mener Statsbyggs arealnorm må skrotes i arbeidet med det nye regjeringskvartalet.

Åpne løsninger. Renskede pulter. Ingen faste plasser. Det er regelen ved de såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplassene, der tanken er at man velger rom og plass etter dagens oppgaver. Hensikten er å øke samarbeidet, spare areal og bedre produktiviteten.

Til grunn for alle statlige virksomheter ligger Statsbyggs nye arealnorm på 23 kvadratmeter per hode. Men denne normen passer ekstra dårlig i det nye regjeringskvartalet, mener Sentepartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Motebølge

- Åpent landskap og «clean desK»er først og fremst en motebølge. Å ta dette inn en arkitektur som skal stå i 50 eller 100 år framover egner seg dårlig, sier hun til Dagbladet.

Kravene om bedre arealutnyttelse stilles ikke av hensyn til arbeidstakerne, hevder hun.

- Dette handler om penger. De høye kvadratmeterprisene i de store byene tvinger fram slike løsninger. Dessverre tror jeg vi vil betale dyrt på sikt - ikke minst i form av dårligere arbeidsmiljø og høyere sykefravær, sier hun.

Ansatte protesterer

Rundt 2 500 departementsansatte har skrevet under på en protest mot at de ikke får faste kontorplasser i det nye regjeringskvartalet.

- Dette er en gruppe ansatte som ikke ofte protesterer mot beslutninger fattet av regjeringen. At så mange er bekymret for sin egen arbeidssituasjon, er et kraftig signal som statsråden bør lytte til, het det i en pressemelding fra tillitsvalgte fra Unio, Parat, Akademikerne og NTL i juni.

Organisasjonene har tre konkrete krav til regjeringen: Alle ansatte skal ha faste plasser, det må legges til rette for konsentrert arbeid og arealnormen må økes.

Budskapet blir gjentatt senere i dag, for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har nemlig invitert de tillitsvalgte til et møte om arbeidsplasskonseptet for det nye regjeringskvartalet.

Kontorer til alle?

I et innlegg om framtidas kontorløsninger tidligere i år tok administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg det åpne landskapet i forsvar.

- Det kan ikke konkluderes med at åpne løsninger bare skaper problemer. Om én åpen løsning ikke fungerer er det likevel ikke slik at alle åpne løsninger er dårlige, framholdt han.

Arnstad vil ikke gå så langt som å kreve at alle departementsansatte får et eget kontor og erkjenner at åpne løsninger kan være fornuftig enkelte steder.

- Men å legge dette inn som en norm for alle statlige virksomheter er noe helt annet, sier hun og fortsetter:

- Vi må gi folk arbeidsro. Regjeringskvartalet må nedskaleres. Utenriksdepartementet bør fortsatt få sitte i Victoria terrasse, og vi bør beholde regjeringsbyggene R5 og R6. Det vil få ned kravene til utnyttelsesgrad og gjøre at vi unngår dette med «clean desk».

Kritisk

Hvis regjeringen ikke følger opp, vil Arnstad og Senterpartiet selv fremme et representantforslag om saken. Da kan regjeringen bli instruert om å fravike arealnormen, slik den ble da stortingsflertallet Pgikk inn for å bygge deler av regjeringskvartalet i tre.

Arnstad satt selv i åpent landskap i en kortere periode da hun jobbet som advokatfullmektig, men er glad for at hun nå har et eget kontor.

- I sum tror jeg arbeidsmiljøet blir dårligere av at man aldri kan stenge døra, være alene og konsentrere seg.

- Så du er ikke enig med Ulf Lundell, som sier han trives best i «öppna landskap»?

- Ha ha, jo, men bare utendørs: Der er jeg definitivt enig med Ulf Lundell.