UTVANDRING: Demonstranter i Madrid protesterer mot innsparinger og arbeidsledighet. «Vi utvandrer under tvang» står det på plakaten. Spanske statsborgere utvandrer og innvandrerne drar hjem dit de kom fra. Over 6 millioner er nå arbeidsledige. Foto: AP / Scanpix / Andres Kudacki)
UTVANDRING: Demonstranter i Madrid protesterer mot innsparinger og arbeidsledighet. «Vi utvandrer under tvang» står det på plakaten. Spanske statsborgere utvandrer og innvandrerne drar hjem dit de kom fra. Over 6 millioner er nå arbeidsledige. Foto: AP / Scanpix / Andres Kudacki)Vis mer

Spania har synkende folketall og økende arbeidsløshet

Og tilstanden i landet er trolig verre ...

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spania har nå mer enn seks millioner arbeidsledige, 27,16 prosent av arbeidsstyrken. Og folketallet synker, fordi folk søker arbeid utenlands og innvandrere drar hjem.

Synkende folketall og samtidig økende arbeidsledighet, det er det sørgelige bildet som tegnes av Spania i krise i den siste oversikten over arbeidsfør befolkning fra Nasjonalt Institutt for Statistikk (INE). Men tilstanden i landet er trolig verre enn tallene sier, mener demografer og samfunnsvitere.

6 202 700 personer i yrkesaktiv alder var uten arbeid i første kvartal i år. Det er 27,16 prosent av arbeidsstokken og 1,14 prosentpoeng mer enn kvartalet før. Så lenge man har hatt statistikk for sysselsetting er dette en historisk topp. Hver andre arbeidsledige har ikke hatt jobb i mer enn et år.

Tapte arbeidsplasser Antall sysselsatte var samtidig 16 634 700, et fall på 322 300 arbeidsplasser. Dette er det laveste antallet personer i arbeid siden 2002. Den økonomiske krisa har ført til tap av 251 000 arbeidsplasser i privat sektor. Og de offentlige sparetiltakene har fjernet 71 400 stillinger i offentlig sektor.

Antall husstander hvor ingen har arbeid, økte med 72 400 i siste kvartal. Nå finnes det 1 906 100 hjem hvor alle er arbeidsledige. Antall husstander hvor alle har arbeid falt med 449 800.

Unge drar ut Blant unge under 25 år, ikke medregnet de som er i utdanning og de som ikke søker arbeid, er 57,2 prosent arbeidsledige. De teller flere enn 960 000. Tar man med de som er opptil 29 år gamle øker tallet til 1,8 millioner unge arbeidsledige.

Dette skjer samtidig som stadig flere unge drar fra Spania til utlandet for å søke bedre kår der. Andre unge velger å ta mer utdanning i stedet for å gå ledige, og de skjuler dermed egentlig ledighet.

Synkende folketall 1. januar 2013 hadde Spania 47 059 533 innbyggere. 11,7 prosent av disse eller 5 520 133 personer er utenlandske statsborgere. De fleste av utlendingene, 3 167 155 personer, er statsborgere i land utenfor EU.

Folketallet i Spania har med dette falt med 205 788 personer på ett år. Dette er første gang folketallet har sunket så lenge man har hatt folketelling. Første pålitelige folketelling er fra 1857, det året da seinere kong Alfonso XII ble født. Spania hadde da 15 464 310 innbyggere. Seinere har folketallet økt for hver telling. Men folketellingene foregikk tidligere bare hvert tiende år. Under borgerkrigen fra 1936 til 1939 og etterpå sank folketallet, men det var ingen folketelling mellom 1930 og 1940. De store bølgene av utvandrere på 1950- og 1960-tallet gjenspeiles heller ikke i folketellingene.

Ikke «El Dorado» Nå forlater innvandrere med utenlandsk statsborgerskap, naturaliserte innvandrere (som har fått spansk statsborgerskap) og innfødte spanjoler landet på grunn av krisa. Særlig mange innvandrede fremmedarbeidere drar fra Spania, fordi de vanligvis er de første som mister arbeidet.

Spania er ikke lenger «El Dorado». Særlig mange fra Latin-Amerika har dratt tilbake dit de kom fra fordi håpene deres ble knust i Spania. Antallet fra Ecuador har sunket 15 prosent, det vil si at 45 951 ekuadorianere har forlatt Spania på bare ett år. Antall kolombianere og argentinere har for begge grupper sunket 10 prosent. Bolivianerne er 7,3 prosent færre. Men også mange tyskere, briter, rumenere og bulgarere har forlatt Spania.

Økonomien tørstet Antakelig er antall utlendinger som har gitt opp Spania høyere, fordi utenlandske statsborgere må registrere seg bare hvert annet år i den kommunen hvor de bor. Derfor kan det gå opptil to år før en utflyttet person strykes fra kommunens folketall.

Fødselstallene blant spanske statsborgere står omtrent likt med antall dødsfall. Folketallet i Spania skulle egentlig ha sunket tidligere, sier demografene. Men det store antall innvandrere i de økonomiske velstandsårene på 1990- og 2000-tallet sørget for vekst i folketallet og holdt en økonomi som tørstet etter arbeidskraft i gjenge. Nå drar denne befolkningsreserven hjem dit de kom fra.