Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce. Foto: Are Haram.
Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce. Foto: Are Haram.Vis mer

Spår bedre tider

Nordea Markets er ute med nye prognoser for norsk økonomi. Meglerhuset tegner et bilde med tiltakende vekst, noe fallende ledighet og fortsatt solid boligprisvekst. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Fallende oljeinvesteringer har dratt ned veksten i norsk økonomi, men nå er den i ferd med å tilta, mener sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce.

Det vil imidlertid ta tid før den blir sterk nok til å få arbeidsledigheten ned, skriver han i i den ferske rapporten Nordea Economic Outlook.

Forbruksfest

Til tross for høy prisvekst, var veksten i forbruket brukbar i 2016, ifølge Bruce, og nå er det duket for enda høyere forbruk.

Lavere inflasjon, høyere lønnsvekst, og at flere kommer seg i arbeid vil føre til at forbruksveksten kan ta seg noe opp, ifølge sjefanalytikeren.

Når det gjelder boligprisene, tror Nordea Markets at den vil dempes noe, men ikke at den vil falle.

- Det høyere prisnivået og en viss innstramming i bankenes kredittpraksis vil nok dempe prisveksten noe, men vi ser ikke for oss noe fall, skriver Bruce.

Arbeidsledigheten faller

Prognosen til Nordea er at ledighetstoppen kom i fjor, med ledighetsrate på 4,7 prosent. I inneværende år forventer de at ledigheten vil synke til 4,4 prosent, før den faller videre til 4,2 prosent i 2018.

«Med tiltagende produksjonsvekst vil etterspørselen etter arbeidskraft tilta. Men med bedring på arbeidsmarkedet vil også normalt tilbudet av arbeidskraft stige og vi regner derfor med en veldig moderat nedgang i registrert ledighet de kommende årene», heter det i rapporten.

Det bildet vil imidlertid variere mye avhengig av hvilken næring man snakker om og hvor i landet man er.

«I enkelte næringer og områder av landet, kan det oppstå knapphet på arbeidskraft og her kan de lokale lønnstilleggene etter hvert bli relativt gode. Likevel, LO og NHO vil i 2018 som i år legge vekt på at de sentrale tilleggene blir moderate», går det frem i rapporten.

Samlet lønnsvekst ender dermed ifølge Nordea trolig opp på 2,75 prosent neste år, etter en vekst på 2,5 prosent i år.

- Tilsier noe sterkere krone

Når det gjelder styringsrenten forventer Nordea at denne vil holde seg på dagens nivå en stund fremover.

- Et rentekutt virker lite sannsynlig, til tross for lav inflasjon og kapasitetsutnyttelse under normalen. Men det skal også en del til for at Norges Bank setter opp rentene. Så lenge rentene i euroland blir liggende på dagens lave nivå, ser vi ikke for oss noen renteoppgang, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.

Dette vil ifølge Nordea kunne gi oss en for sterk krone.

- Skulle imidlertid utviklingen i euroland overraske på oppsiden og ECB (Den europeiske sentralbanken) i løpet av 2018 setter opp renten, kan en norsk renteoppgang komme på agendaen. I løpet av 2018 regner vi med at arbeidsledigheten har falt noe, og Norges Banks vurdering vil nok være at vi nærmer oss full kapasitetsutnyttelse, fortsetter analytikeren.

Han påpeker videre at kronen har fulgt oljeprisen ganske nøye etter at sistnevnte falt et stykke under 100 dollar fatet i 2. halvår 2014.

- Når det nå blir klart at Norge greier seg rimelig bra, selv med priser rundt 50 dollar, vil rentedifferansen igjen kunne bli en driver i markedet. Den tilsier noe sterkere krone enn vi har i dag. At vi også tror oljeprisen kan komme noe opp de neste årene, trekker samme vei, avslutter Bruce.

Prognosen til Nordea er at oljeprisen vil stige til 57 dollar pr fat mot slutten av 2017, og videre til 62 dollar pr fat ved utgangen av 2018.

Når det gjelder valutakursen tror Nordea dermed at én euro vil koste 8,50 kroner mot slutten av 2017, et nivå de forventer vil holde seg også i 2018.

Flere økonominyheter

Snur i synet på Golden Ocean
Forlenger kontrakt med Prosafe