Sparket av egen advokat

Først ville ikke advokatfirmaet Elden ha noe med Finance Credit-sjefen Trond G. Kristoffersen å gjøre. Nå har også advokat Tor Martin Kindem trukket seg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Verken advokat Tor Martin Kindem eller advokat Anders Brosveet, som hadde saken for advokatfirmaet Elden, vil si hvorfor de begge har sparket Trond G. Kristoffersen som klient.

Det er sjeldent at norske strafferettsadvokater kvitter seg med klienter.

Etter det Dagbladet forstår ville Kristoffersen at advokatene skulle utføre sivile advokatoppdrag for ham. Det skal både Kindem og advokatfirmaet Elden ha vært villige til. Men de skal ha nektet å belaste det offentlige med kostnadene til de sivile oppdragene.

Kindem trakk seg under et møte med Kristoffersen i Oslo fengsel fredag kveld.

- Jeg meddelte ham at jeg kom til å be meg entlediget, sier Kindem.

Han vil ikke gå inn på detaljer om konflikten med Kristoffersen, men sier hans avgjørelse om å trekke seg ikke var tung.

- Han var vel misfornøyd med meg. Det er greit, sier Kindem.

Familiens mann

Oslo tingrett har etter Kristoffersens egen anmodning oppnevnt advokatene Sverre O. Simonsen og Jan Heftye Blehr fra advokatfirmaet Hersløv Flod og Co. som nye forsvarere.

Advokatfirmaet representerer fra før av flere av Kristoffersens slektninger og familiemedlemmer, blant annet i sivile tvister mellom disse og konkursboet etter Trond G. Kristoffersen.

Simonsen avviser at dette kan bli problematisk.

- Jeg representerer hans bror Kjell Kristoffersen og har diskutert med ham hvorvidt det kan oppstå konflikter. Vi har kommet fram til at dette ikke blir et problem, sier han.

- Jeg er såpass rutinert, at hvis det skulle oppstå vanskelige situasjoner, ville jeg være den første til å si fra, sier han.

- Ut av varetekt

Jan Heftye Blehr er av samme oppfatning, og sier de har tenkt nøye gjennom situasjonen.

- Vårt kontor har hatt oppdrag fra flere i Kristoffersens familie, slekt og firmaer i hans sfære, men aldri Trond G. Kristoffersen personlig, sier Heftye Blehr.

- Vi kjenner ikke til bakgrunnen for at Kristoffersen nå bytter forsvarere. Først og fremst må vi nå få ham ut av varetekt, sier han.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim er sterkt kritisk til nok et advokatbytte.

- Her lukter jeg at de vil prøve å få saken utsatt, og det vil være helt uakseptabelt. Saken er berammet til uke to neste år, sier Eriksen.

Videre forventer førstestatsadvokaten at advokatene trekker seg som prosessfullmektige for Kristoffersens familie og slekt så lenge de er forsvarere.

- Det er slett ikke greit at de på en side skal være konkursboets motpart i sivile saker, og så forsvarere i straffesaken, sier han.

- Det er tredje gangen Kristoffersen bytter advokater, og det renner ut millioner av offentlige kroner. Økokrim og konkursboet ser nå på hvordan han finansierer det store antallet advokater som er inne i de sivile sakene.