Spill om NOR - spill om Norge!

Å omgjøre sparebanker til aksjeselskaper betyr at de forsvinner som distriktsinstitusjoner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Blir sparebankene aksjeselskaper, ender de med å bli oppkjøpt og delvis nedlagt, slik som vi nå ser i Sverige. Sparebankene er blodårenettet i distriktsnorge og til vårt desentrale næringsliv. Endres sparebankenes eierform, endres Norge.

Gjensidige NORs søknad om omdanning til aksjeselskap er begrunnet med behovet for mer og billigere egenkapital for at banken skal vokse videre. Sparebankforeningens styre har gjort et vedtak som i innhold går mot omdanning, men som i konklusjon sier det motsatte. Mot omdanning står et mindretall, som faktisk er flertallet av bankene. Foreningens leder Einar Forsbak beskriver i Dagbladet 24. april sparebankenes suksess og fremgang i Norge, men forsvarer vedtaket med at omdanning ikke vil få store praktiske konsekvenser, fordi NOR vil bli beskyttet mot oppkjøp av en stiftelse og at ingen andre sparebanker viser interesse!

Kultur

Min erfaring er at alt som kan kjøpes blir kjøpt, til slutt. Aksjonærer er opptatt av verdistigning og avkastning, i motsetning til lokale innskytere, som er mer opptatt av en banksjef de kan diskutere med, og et forstanderskap som er fornøyd når idrettslag og lokalkultur kan tilgodeses fra et overskudd.

Gevinsten for aksjonærer er størst når konkurrenten ser seg tjent med å eliminere konkurransen ved å kjøpe opp for å legge ned. Akkurat slik det nå skjer i Sverige. Sparebankene der ble omdannet for ti år siden, og FöreningsSparbanken blir nå fusjonert inn i Wallenbergernes Skandinaviska Enskilda Banken, og konsernsjef Lars Thunell sa i Aftenposten at lønnsomheten ligger i at de kan legge ned 100 filialer!

Mange nordmenn er blitt styrtrike de siste 15 år gjennom å være på utkikk etter fremtidige oppkjøpsobjekter. Kampen om lokale trafikkselskaper gjaller for tiden rundt i lokalmedia, og det er naivt å tro at sparebankenes grunnfond og plassene i forstanderskap ikke vil bli gjenstand for betydelig interesse etter at omdanning eventuelt blir vedtatt av Stortinget.

Hovedmål

I finanskomiteen har vi behandlet store saker vedrørende norsk finansstruktur de siste fire årene. Flertallet har vedtatt tre politiske hovedmål for norsk finansstruktur; vi skal ha tilgjengelighet, konkurranse og minst én stor norsk finansenhet med hovedkontor i Norge. Vi fusjonerte DnB og Postbanken og beholder 1/3 statlig eierskap med dette siste for øyet, men selve forutsetningen for disse politiske merkesteinene er at det desentrale sparebankvesenet ligger fast, etter Venstres mening.

I Norge har vi vært gjennom storstilte strukturendringer av vårt produksjonsliv. Oppkjøp, sammenslåinger og nedlegginger er legitime og nødvendige for å beholde konkurranseevne, trygge gjenværende arbeidsplasser og øke lønnsomheten i vårt næringsliv. Disse omdanningene er forutsetningen for velferden vår, men omdanning av sparebankene kommer i en annen kategori. Sparebankene er kapillar-årer i distriktene, rasjonaliserer vi dem, betyr det sentralisering.

Hvis vi igjen ser til Sverige, vet vi at det som står igjen av «gläsbygden» i store deler av vårt naboland, er falmete skilter med teksten «Rädda Gläsbygden!». Vi skiller oss fra Sverige ved at vi fortsatt har et distriktsnorge som er levende, endog om Arbeiderpartiet med støtte av Høyre driver sentraliseringspolitikk, selv om de i talemåte erklærer seg distriktsvennlige, de også.

Kiste

Dersom Stortinget tillater omdanning av sparebankene til aksjeselskaper, er dette enda en spiker i distriktenes kiste! Høyres og Frp's talsmenn har sagt ja til NORs søknad, mens Arbeiderpartiet har ventet på Sparebankforeningens vedtak. Dette bør de studere nøye, for der står som i sangen; «Din munn svarer nei - nei, dine øyne svarer ja», med motsatt fortegn, uansett hvor lojalt Forsbak bakker opp sitt flertall.

Det er normalt at Høyre svarer ja på krav fra næringslivet. Frp har hatt samme tradisjon, men hvem vet - i disse dager? Arbeiderpartiet har jokeren i spillet om NOR, for de vet at Venstre og de andre sentrumspartiene mener alvor med sin distriktspolitikk og at Ap's stemmer derfor avgjør. Regjeringen har sagt at de vil vente med sin innstilling, slik at saken først vil bli avgjort etter høstens valg.

Jeg håper på et sterkt press fra alle partiers distriktsrepresentanter mot Storting og Regjering, når de ser at spillet om NOR er et spill om hvordan Norge skal se ut i fremtiden.