Spiller på Pers morskjærlighet

-Alt som er blitt fortalt i retten viser at det siste Per Orderud ville gjøre var å krumme et hår på sin mors hode, sa advokat Cato Schiøtz i sin prosedyre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-Orderud-saken er et puslespill der påtalemyndigheten hele tiden har slitt med å få brikkene på plass, sa Per Orderuds advokat, Cato Schiøtz, i starten av sin prosedyre.

- De mest avgjørende brikker var det rett og slett ikke plass til. De er presset på plass, sa advokaten.

Han mente saken besto av tre gåter og en umulighet. Gåtene var Per Orderuds personlighet og hans forhold til faren og søsteren. Umuligheten var forholdet til moren.

Alt som er blitt fortalt i retten viser at det siste Per Orderud ville gjøre var å krumme et hår på hennes hode, mente advokaten.

- Når aktor hevder at forholdet mellom mor og sønn var usedvanlig dårlig, strider det mot all den bevisføring juryen har kunnet følge her i retten, sa advokat Schiøtz.

- Det er forholdet mellom de fire personene i Orderud-familien som skal være vår ballast når vi går inn i de konkrete spørsmål om våpenoverlevering og drapsplanlegging, sa Per Orderuds forsvarer.

Ny dramatikk

Dramaet rundt forsvaret av Per Orderud kjenner ingen grenser. Da forsvarer Cato Schiøtz ville levere ut en seks siders disposisjon til juryen protesterte aktoratet.

Schiøtz hevdet at det er nødvendig med et hjelpedokument siden saken inneholder en mengde detaljer. Per har krav på det beste forsvaret, framholdt Schiøtz. Men retten var ikke enig. Etter et par minutters rådslaging på bakrommet kom førstelagmann Odd Jarl Pedersen fram til at Schiøtz ikke får legge fram skrivet for retten. Begrunnelsen er at det bryter med det såkalte muntlighetsprinsippet, og at disposisjonen inneholdt en rekke elementer som partene i saken er uenige om.

- Per og Veronica lyver

Statsadvokat Jørn Maurud ba i dag juryen i Orderud-saken kjenne samtlige fire tiltalte skyldig i medvirkning til overlagt drap. - Per og Veronica lyver, sier han. Det hevdet Maurud i sin prosedyre om skyldspørsmålet i formiddag.

- Det er ekteparet som sist har hatt hånd om våpnene. De lyver begge to om sine bevegelser drapsnatta. De var ikke på gården, det har bevisføringen dokumentert, men aktoratet vil heller ikke forsøke å bevise at de var i kårboligen, sa Maurud.

- Vi vil bare hevde at de ikke var hjemme mellom klokken 23 og 5.30 og ber lagretten spørre seg selv om hvorfor ekteparet lyver om dette. Aktoratet kan dessverre ikke bevise hva de gjorde, men det er viktig for beviskjeden å få fram at de to hele tiden lyver, sa aktor.

Per Orderuds forsvarer har hevdet at det er en insinuerende bevisførsel å gå konkret inn på drapsnatta når det ikke er reist tiltale om annet enn

- Nå kan jeg forstå hvorfor, sa Maurud og viste til diskusjonen om den varslede prosedyre om manglende forsett.

- Skal Per Orderud distansere seg fra sin kone, må det senest ha skjedd drapsnatta. Derfor er bevegelsene til de to viktig også for medvirkningsspørsmålet, sa aktor.

Kristin og Lars hjelpere

Ifølge aktor har Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland neppe forstått at de gikk over grensen til straffbar medvirkning til drap da de fremskaffet våpen til drapene som ble begått i kårboligen på Orderud gård.

- Men dette gjør ikke de to straffrie av den grunn, sa statsadvokat Jørn Maurudi prosedyren.

Maurud påpekte at en vurdering av medvirkningsgraden i tilfelle må komme til uttrykk gjennom straffeutmålingen. Det er dommerne som fastsetter straffen.

- Juryens oppgave er å komme med en fellende eller befriende kjennelse, sa Maurud.

Ikke bevise motiv

Statsadvokaten tok opp igjen tråden fra sitt innledningsforedrag om at lagretten ikke er blitt stilt noe spørsmål om motiv.

- Det er heller ikke aktoratets oppgave å bevise motiv, men likevel vil motivet være av stor underliggende betydning for vurderingen av skyldspørsmålet, sa Maurud.

Han mente det var enkelt å se motivet hos ekteparet Orderud, men vanskeligere å se et like klart motiv hos ekteparets «hjelpere» som var Kristin og Lars.

- De to har hatt forskjellige roller, sa Maurud.

Maurud synes det virker greit å forstå hvordan Kristin så fordeler ved å få penger og leilighet, noe som kunne gi henne bedre rammer rundt livet.

Lars Grønnerøds tilknytning går ifølge aktor via Kristin som han er glad i og som han hjelper med penger, stoff og bil.

Samhandling

Aktoratets hovedsyn er at drapene har skjedd i en samhandling mellom de fire. Samhandlingen kan ifølge aktor ha virket ansvarspulveriserende både på Kristin og Lars.

- Det skal mindre til for å «hjelpe noen» enn for å være ansvarlig for hele planen, mener Maurud.

Han mener det er naturlig at verken Kristin eller Lars har noe inngående kjennskap til medvirkeransvaret i straffeloven.

- Men det gjør dem ikke straffrie av den grunn, sa Maurud.

  • Han vil senere onsdag formiddag be juryen svare ja på samtlige 24 spørsmål om skyld i medvirkning til overlagt drap.

    (NTB)

PÅSTÅTT SKYLDIGE: Per og Veronica Orderud snakker ifølge aktor usant, og bør dømmes for medvirkning til overlagt drap.