Spillet er over

De russiske diplomatene skal helt siden 1993 - og i stadig sterkere grad fram til i dag - ha arbeidet målrettet for å rekruttere norske toppolitikere og embetsfolk som spioner. Minst to av nordmennene lot seg verve og lurte russerne trill rundt i et utrolig dobbeltspill. I går var spillet over for de fem russiske spionene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Russerne opererte hele tida som FSB-spioner forkledd som diplomater. Men de iherdige forsøkene på å verve politikere og toppfolk i embetsverket lyktes aldri.

Spionvirksomheten skal ifølge Politiets overvåkingstjeneste (POT) og utenriksminister Knut Vollebæk ha økt på, helt fram til den aller siste tida.

På fersk gjerning

Etter det Dagbladet forstår skal en konkret bestikkelsesepisode ha blitt gjennomført, i tett samarbeid med POT. Da det for kort tid siden skal ha blitt betalt for opplysninger og dokumenter, lå de avgjørende bevisene på bordet. Russerne betalte, dermed var de grundig avslørt.
Nestsjef ved overvåkingspolitiet, Per Gammelgård, sier til Dagbladet at flere nordmenn spilte på lag med POT for å avsløre spionene. Noen av «våre folk» var mer interessante enn andre, sier han.

Startet i 1993

Den ene konkrete spionsaken skal ha sitt utspring helt tilbake i 1993. Den andre saken er trolig av noe nyere dato. To av de norske politikerne og embetsfolk fikk kodenavn av POT. Saken ble holdt topp hemmelig. Dagbladet får bekreftet at de norske dobbeltagentene fikk hver sin føringsoffiser av politiets overvåkingstjeneste. Politiinspektør Arne Rustad, ansvarlig for kontraspionasjen, ledet aksjonene. På grunn av sikkerhet og det såkalte «need to know-prinsippet», fikk ingen andre vite de rette identitetene til å begynne med. Da russerne intensiverte aktiviteten, satt POT klar med hele sitt apparat. Spanere jobbet døgnet rundt. Denne opptrappingen skal ha skjedd i fjor høst og fram til i dag, etter det Dagbladet forstår.

Så hemmelig holdt man saken at en av våre nylig avgåtte sjefer i POT selv ikke skal ha kjent den riktige identiteten på nordmennene.

POT i hælene

Vitenskapsattaché Valerij Kotsjkarev og ambassaderåd Jevgenij Serebrjakov kastes nå ut av Norge. De tre andre spionene, tidligere ambassaderåd i Oslo, Aleksandr Monakhov, tidligere Oslo-attaché Igor Tsjalij og tidligere visekonsul Anatolij Sjigalov, er uønsket i Norge for all framtid. Sistnevnte har aldri vært i Norge, men han var tredjesekretær ved ambassaden i Stockholm. Han opererte som føringsoffiser for minst én av de norske agentene. I FSB-systemet hadde han kapteins rang.

Vervingsforsøk

En rekke norske høytstående embetsfolk og sentrale personer i det politiske liv har vært forsøkt vervet. Men to forhold, ifølge utenriksminister Vollebæk, har vært særlig alvorlige. Her har spionasjen faktisk blitt gjenomført fullt ut, og russerne avslørt takket være dobbeltspillet. Håndverket karakteriseres som god, gammeldags kontraspionasje. Vervingsforsøkene skal POT ha hatt full kontroll over. Russerne har hele tida vært ute etter informasjon de ikke kunne få på legalt vis.

Ville kjøpe

Noe av det russerne var aller mest opptatt av å få kloa i, var innholdet i det norske forhandlingsopplegget foran de nært forestående Barents-møtene. Hemmelige opplysninger om Svalbard skal også ha stått høyt i kurs.
På agendaen foran de nå avlyste forhandlingene med Russland, sto også miljøproblematikken på Kola samt Østersjø-samarbeidet. Alt dette ville russerne kjøpe på forhånd for å kontrollere alle norske posisjoner.

Hvem de norske dobbeltagentene er, skjermes fra offentlighet. De har vært nært knyttet til de ovennevnte forhold; tett opp til forhandlingsdelegasjonen.

Dobbeltagentene har vært under et voldsomt press i lengre tid. De har fått beskjed om ikke å si ett ord til media om hva de har drevet med. Deres sikkerhet tas også med i denne vurderingen, opplyses det fra UD og overvåkingspolitiet.

Politiinspektør Per Gammelgård sier til Dagbladet at spionasjen har rettet seg mot politiske, økonomiske og teknologiske forhold. Virksomheten har vært urovekkende omfattende.
- Jeg kan si at russerne ville ha informasjon om USA, forhold som har med NATO å gjøre og i tillegg informasjon om norske politiske holdninger, sier Gammelgård.

Gamle KGB-agenter

I miljøer som har nær kontakt med den russiske ambassaden i Oslo, skal ryktene ha gått i et års tid om at en aksjon var på gang. Dette kom aldri russerne for øre.

I går kom utkastelsene, like etter at det avgjørende bevismaterialet forelå.

De fem spionene som nå er erklært uønsket i Norge, er alle gamle KGB-agenter. De har i realiteten aldri forlatt sine fordekte funksjoner i det som en gang var verdens største etterretningsorganisasjon.

Ingen nordmenn skal ha gjort seg skyldig i noe ulovlig. Tvert om har de utført sin dobbeltrolle til punkt og prikke og slik sett vært politiets brekkstang mot den ulovlige russiske spionasjen.
Fra sentralt hold i POT får Dagbladet vite bakgrunnen for at de ventet så lenge med å slå til: Man ville sikre bevis, samtidig som de ønsket å få detaljert innsyn i hvilke metoder russerne brukte. Men det var en grense for hvor langt man kunne tillate seg å gå.