Statsforvalteren

Spillet i kulissene: - Skandaløst

Advokatpress, oppvaskmøte og paddeflate beklagelser. Nå avslører Dagbladet spillet i kulissene, da Statsforvalteren planla å røpe en varslers identitet.

TEMPERATUR: En sak i Dagbladet i sommer førte til opphetet stemning og oppvaskmøte mellom Recoveryakademiet og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Nina Hansen
TEMPERATUR: En sak i Dagbladet i sommer førte til opphetet stemning og oppvaskmøte mellom Recoveryakademiet og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Nina Hansen Vis mer
Publisert

Statsforvalteren i Oslo og Viken planla i sommer å røpe en varslers identitet, viser dokumenter Dagbladet har tilgang til.

Statsforvalterens egne dokumenter avslører hvordan kontrollorganet la seg paddeflat for varslerens tidligere arbeidsgiver Recoveryakademiet (RA), en privat leverandør innen psykisk helse.

- Skandaløst og uprofesjonelt, sier varsleren.

En av landets fremste eksperter, førsteamanuensis og emneansvarlig for helserett på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring, mener varselet ble gitt under bristende forutsetninger.

- Her har varsleren gitt informasjon på betingelse av at han kan være anonym, noe det er rom for etter helsepersonelloven, påpeker Befring.

I dag kan Dagbladet avsløre spillet i kulissene - der et spørsmål som ikke ble stilt kan ha blitt avgjørende for varslerens skjebne.

Ventet i uvisse

I siste halvår i fjor påviste Statsforvalteren uforsvarlig helsehjelp i sju saker mot RAs sykehusdel, slik Dagbladet har omtalt.

Nå er det RAs bo- og omsorgssenter Stensbyhagen på Minnesund som har kommet under lupen, blant annet i en sak hvor Statsforvalteren i forrige uke avgjorde at helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig.

I en annen sak varslet en tidligere ansatt om forholdene ved Stensbyhagen. For vedkommende, som havnet i et varsler-mareritt, nådde dramaet en foreløpig topp i august.

Mens et oppvaskmøte pågikk, ventet varsleren i uvisse. Dagen før hadde Statsforvalteren i en e-post gjort det klart at de kom til å røpe varslerens identitet – hvis RA spurte.

Først dagen etter fikk varsleren vite hva som hadde skjedd.

Samlet støv

Noe sånt så aldri varsleren for seg, da vedkommende varslet i september i fjor.

Varselet inneholdt alvorlige påstander om Stensbyhagen, som er et sted for folk med rus- og psykiatriproblemer. Blant de alvorligste var at beboere nektes mat og medisiner som straff.

Men etter innledende runder, ble varselet liggende og samle støv.

Først i mai i år ble det bevegelse: Da spilte Statsforvalteren ballen videre, og ba kommuner med beboere på Stensbyhagen om å sjekke ut varselet.

Ifølge ledelsen i RA ble de ikke ble orientert om dette, før Dagbladet i juli ba om RAs kommentar.

Det satte sinnene i kok.

Dagen før Dagbladets artikkel ble publisert 13. juli, skrev RAs advokat Synne Bernhardt til Statsforvalteren.

VARSLET: En tidligere ansatt rapporterte til Statsforvalteren om uforsvarlige forhold ved Stensbyhagen bo- og omsorgssenter. Foto: Nina Hansen
VARSLET: En tidligere ansatt rapporterte til Statsforvalteren om uforsvarlige forhold ved Stensbyhagen bo- og omsorgssenter. Foto: Nina Hansen Vis mer

«Vil sterkt beklage»

Bernhardt ga uttrykk for «økende uro» i RA. Hun skrev at RA «synes å bli informert av Dagbladet (…) før virksomheten blir informert av Statsforvalteren selv». På bakgrunn av dette ba hun om et møte.

Parallelt hadde RAs storeier og sjef Ole Andreas Underland bedt om å få utlevert dokumenter i varslersaken.

Bernhardts brev fikk nesten umiddelbart effekt. Bare få dager seinere, la assisterende fylkeslege Helga Arianson hos Statsforvalteren seg paddeflat.

I et svarbrev skrev hun at Statsforvalteren allerede hadde beklaget saksbehandlingen muntlig, overfor Underland.

Nå gjentok hun beklagelsen skriftlig.

«Vi skulle helt fra starten av ha oversendt dere innholdet i bekymringsmeldingen. Vi vil sterkt beklage de ulemper dette har medført for dere», skrev Arianson.

Hardtslående advokat

Helga Arianson er ingen hvem som helst. Som inntil nylig fungerende fylkeslege, nå assisterende, er hun rådgiver og premissleverandør for fylkeslege Anne Hilde Crowo.

SVARER: Statsforvalteren i Oslo og Viken, her ved Helga Arianson. Foto: Nina Hansen
SVARER: Statsforvalteren i Oslo og Viken, her ved Helga Arianson. Foto: Nina Hansen Vis mer

I brevet til Bernhardt takket Arianson ja til møtet for å snakke ut med RA. Der ville Statsforvalteren stille med et topptungt lag: Arianson selv, fylkeslege Crowo, og to seksjonssjefer.

RAs lag var minst like imponerende.

På møtet som ble avtalt til 17. august, ville RA stille med Bernhardt selv, Underland, og lederne både for sykehus-delen og for Bo- og bistand.

Og, kanskje aller mest imponerende: Styrelederen, advokat Sverre Koch.

Skremmende beskjed

Som en av landets fremste på skatterett, har Koch meritter å vise til. Blant annet vant han en godt over ti år lang feide med Økokrim, i forbindelse med rigg-giganten Transoceans skattedisposisjoner.

PÅ KAMMERSET: Recoveryakademiets sjef, Ole Andreas Underland, ønsker ikke å kommentere dialogen de har med Statsforvalteren. Foto: Nina Hansen
PÅ KAMMERSET: Recoveryakademiets sjef, Ole Andreas Underland, ønsker ikke å kommentere dialogen de har med Statsforvalteren. Foto: Nina Hansen Vis mer

Dagen før møtet med RA skrev en seniorrådgiver hos Statsforvalteren til varsleren.

Varsleren – som fram til da i det lengste hadde trodd på forsikringer om anonymitet på Statsforvalterens hjemmeside – fikk nå en skremmende beskjed:

« … dersom det kommer spørsmål om hvem som meldte bekymringen, må vi oppgi ditt navn», sto det i e-posten.

Dokumentene viser at Statsforvalteren i flere uker hadde brygget på å røpe vedkommendes identitet.

DØDE: Kevin (28) skulle få traumebehandling på et Hurdalsjøen Recoverysenter (HRS). Han kom tilbake til mamma Vibeke i ei kiste. Reporter: Halldor Hustadnes. Foto: Nina Hansen Vis mer

- Spurte ikke

Første gang dette nevnes i dokumentene Dagbladet har fått tilgang til, er i et notat som ble skrevet tre dager etter at RAs advokat Synne Bernhardt skrev til Statsforvalteren den 12. juli.

Notatet beskriver en telefonsamtale mellom en saksbehandler og varsleren.

Det står at Statsforvalteren har «vurdert at dersom RA ber om å få vite navnet til melder, må vi gi ut dette».

Etter at møtet den 17. august hadde blitt avholdt, fikk varsleren vite at vedkommende hadde vært heldig:

«Hei! Har vært i kontakt med assisterende fylkeslege angående dette. Møtet med Recoveryakademiet er gjennomført. De etterspurte ikke hvem som hadde sendt meldingen, og vi har dermed ikke opplyst ditt navn.»

UBEHAGELIG: Varsleren forteller om ubehag, da Statsforvalteren sa at de ville røpe vedkommendes identitet overfor tidligere arbeidsgiver. Foto: Nina Hansen
UBEHAGELIG: Varsleren forteller om ubehag, da Statsforvalteren sa at de ville røpe vedkommendes identitet overfor tidligere arbeidsgiver. Foto: Nina Hansen Vis mer

- Svikter totalt

Varsleren har fått lese dokumentene som Dagbladet har fått innsyn i, og reagerer skarpt:

- Jeg finner ikke ord for hvor svakt Statsforvalteren opptrer. De svikter jo totalt, sier varsleren.

Overfor Dagbladet påpeker varsleren at Statsforvalteren skal være et organ for de svake.

- Her legger de seg fullstendig flate, og er villige til å ofre meg på et sølvfat til min tidligere arbeidsgiver, mer eller mindre fordi Statsforvalteren har gjort en tabbe overfor Recoveryakademiet, sier vedkommende, og legger til:

- Dette er virkelig skandaløst og uprofesjonelt. Å legge seg så flate som de gjør, samtidig som de er villige til å ofre en varsler som vil være anonym, er bare helt feil.

Skifter forklaring

Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer nå med en ny forklaring på hva de egentlig mente, da de skrev til varsleren at «dersom det kommer spørsmål om hvem som meldte bekymringen, må vi oppgi ditt navn».

«Det er ikke riktig at vi ville oppgi melders navn i møtet (med RA red.anm.). Det var avklart internt hos oss at eventuelle spørsmål rundt melders identitet skulle besvares med at dette var noe vi ville gjøre en konkret vurdering av og som vi ville komme tilbake til. Vi understreker at melders navn ikke ble oppgitt i møtet, og at vi aldri hadde til hensikt å gjøre det. Vi erkjenner at dette skulle ha blitt kommunisert tydelig til melder», sier fungerende seksjonssjef Thea Marie Lindquist Belseth i helseavdelingen i en e-post til Dagbladet.

Avviser rutine

På kritikken fra varsleren svarer Statsforvalteren følgende:

«I saker hvor vi i etterkant ser at vi burde ha håndtert en sak annerledes, har vi lav terskel for å erkjenne dette og beklage, samt gjøre nødvendige gjennomganger og eventuelle endringer i våre interne saksbehandlingsrutiner», sier Belseth.

Anne Kjersti Befring kan ikke se at denne saken inneholder elementer som medfører at det må gjøres unntak fra hovedregelen:

Statsforvalteren har taushetsplikt når en varsler ønsker anonymitet, og plikter å holde varslerens identitet skjult.

- Hva har Statsforvalteren gjort her? Har de laget en rutine hvor varslere aldri kan være anonyme lenger? Det hadde vært veldig interessant å vite, sier juseksperten.

«Vi har ikke laget en rutine hvor varslere aldri kan være anonyme», framholder Statsforvalteren, som påpeker at det er og alltid har vært mulig å sende dem anonyme henvendelser.

I saker hvor varsleren oppgir sin identitet til kontrollmyndigheten, men ønsker anonymitet, skal dette ønsket i utgangspunktet respekteres når et varsel sendes i medhold av helsepersonelloven § 17, sier Statsforvalteren videre.

Statsforvalteren beklager

Statsforvalteren understreker at de likevel aldri kan garantere anonymitet, og rutinemessig skal informere varsler om dette.

Samtidig gjør Statsforvalteren oppmerksom på at de, for varsler sendt i medhold av arbeidsmiljøloven, forholder seg til det denne loven sier om taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet.

«Vi er enig i at det er anledning til å sende melding i medhold av helsepersonelloven § 17 anonymt. Melder i den aktuelle saken var ikke anonym, men ba om å få være anonym. Vi er enig i at det burde framkommet tydelig på våre nettsider at opplysningene om varselordningen samsvarer med taushetsplikten som gjelder for varsler sendt i medhold av arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Vi beklager at nettsidene våre har blitt opplevd som misvisende, og vi arbeider med å rette opp i dette», skriver den fungerende seksjonssjefen.

Og understreker:

«Ettersom problemstillingen aldri har blitt aktualisert, har vi ikke gjort en konkret vurdering av om melders identitet kan utleveres til Recoveryakademiet.»

RA: Ingen kommentar

RA-sjef Ole Andreas Underland ønsker ikke å kommentere saken.

- Vi kommenterer ikke dialogen vår med Statsforvalteren. Deres mandat er å hjelpe oss tjenesteytere til å etterleve lov og forskrift. Er det noe vi ikke forstår eller er uenige i, tar vi det med dem, skriver Underland i en SMS til Dagbladet.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer