Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Bydel Bjerke-avsløringene

Spillet i kulissene som endte med at bydelsdirektøren gikk av

Påstander om løgn og unndragelser, ord mot ord og heftige e-postangrep.

HAR SVART: Oslobyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har overfor kommunerevisjonen besvart Bjerke bydelsutvalgs påstander om at hun skal ha utsatt tidligere bydelsdirektør for utilbørlig press etter dagbladavsløringer. Her under en høring i Oslo rådhus om saken.  Foto: Christian Roth Christensen 
HAR SVART: Oslobyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har overfor kommunerevisjonen besvart Bjerke bydelsutvalgs påstander om at hun skal ha utsatt tidligere bydelsdirektør for utilbørlig press etter dagbladavsløringer. Her under en høring i Oslo rådhus om saken.  Foto: Christian Roth Christensen  Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Bydel Bjerke-politikerne hevder byråd Inga Marte Thorkildsen utsatte bydelsdirektøren for «utilbørlig press» og krever SV-politikeren gransket.

En fersk rapport fra kommunerevisjonen avslører hva som skjedde bak lukkede dører i prosessen som endte med at bydelsdirektøren gikk av før jul i fjor.

I desember kontaktet bydelsutvalget i Bjerke bydel kontrollutvalget og kommunerevisjonen i Oslo med sterke beskyldninger mot byråden for helse-, eldre- og sosiale tjenester og hennes kommunaldirektør Endre Sandvik.

«Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren», heter det i brevet fra bydelsutvalget hvor det også hevdes at byråden og kommunaldirektøren skal ha presset tidligere bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, til å gå av.

Villa Eik og fostermorsaken

Bakgrunn for feiden mellom Bjerke-politikerne og byrådsavdelingen er Dagbladets avsløringer i Villa Eik-saken og fostermorsaken som førte til at kommunens internrevisjon ble koblet inn for å titte Bydel Bjerke i kortene.

I et møte i kontrollutvalget 24. januar, ble det bestemt at at påstandene mot SV-byråden skal undersøkes nærmere gjennom en «kartlegging av hendelsesforløpet».

Kommunerevisjonens kartlegging er klar, og ble debattert på møte i kontrollutvalget tirsdag kveld.

Etter å ha intervjuet impliserte parter og hentet inn dokumentasjon, møtereferater og relevant e-postkorrespondanse, foreslo kommunerevisjonen at kontrollutvalget skulle vedta å ta deres redegjørelse av hendelsesforløpet til orientering - altså legge saken død.

Kontrollutvalget valgte isteden å be kommunerevisjonen om å komme tilbake til dem før sommeren «med en sak hvor det vurderes læringspunkter for kommunen med bakgrunn i de undersøkelser som er foretatt».

- Det var dette vi kunne samle oss om nå. Saken vi hadde i går var først og fremst en kartlegging som i liten grad gjorde vurderinger. Det blir neste steg, sier kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H) til Dagbladet.

Påstand tilbakevist

I sitt brev til kontrollkommisjonen og kommunerevisjonen viste Bjerke bydelsutvalg til at bydelsledelsen får «skarp kritikk» i internrevisjonens rapport, og «i den forbindelse vil bydelsutvalget sette spørsmålstegn ved hvilken rolle kommunaldirektør Endre Sandvik har spilt i forbindelse med gjennomføringen av internrevisjonens undersøkelse».

MÅTTE TA FARVEL: Gro Mikalsen var i 14 år fostermor for en gutt med alvorlig autisme og Downs syndrom. Gutten bor nå på institusjon, etter at Mikalsen og barneverntjenesten ikke kom til enighet om ny kontrakt. Barnevernet har selv uttalt at det beste for gutten ville være å forbli hos fostermora. Foto: Bjørn Langsem
MÅTTE TA FARVEL: Gro Mikalsen var i 14 år fostermor for en gutt med alvorlig autisme og Downs syndrom. Gutten bor nå på institusjon, etter at Mikalsen og barneverntjenesten ikke kom til enighet om ny kontrakt. Barnevernet har selv uttalt at det beste for gutten ville være å forbli hos fostermora. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

Bjerkepolitikerne hevder at en av de ansatte som ble valgt ut for intervju er en person som på grunn av tjenesteforsømmelser er blitt internt omplassert i bydelen, og bydelsutvalget anser det ikke som usannsynlig at vedkommende kan ha «et horn i siden» til bydelsdirektøren.

«Direkte suspekt blir dette når det avdekkes at denne personen privat er nær nabo til kommunaldirektør Sandvik», skriver bydelsutvalget.

Påstanden om at byrådsavdelingen skal ha blandet seg inn i og lagt føringer for internrevisjonens undersøkelser, blir, av samtlige impliserte, tilbakevist i kommunerevisjonens rapport.

«En av de pårørende ringte internrevisjonen og foreslo at den burde intervjue en bestemt saksbehandler i Bydel Bjerke. (...) Kommunerevisjonen har hatt en samtale med saksbehandleren. Hun viste til at hun på undersøkelsestidspunktet aldri hadde snakket med kommunaldirektøren, og heller ikke visste hvem kommunaldirektøren var på intervjutidspunktet. Kommunaldirektøren påpekte at han ikke kjente vedkommende, og at han ikke hadde blandet seg inn i hvilke ansatte internrevisjonen skulle intervjue eller hvordan undersøkelsen skulle gjennomføres. Ifølge internrevisjonen ble avgjørelsen om å intervjue saksbehandleren kun tatt etter anmodning fra de pårørende i Bydel Bjerke», heter det.

Leder Bjørn Arild Lundberg (Ap) i Bjerke bydelsutvalg ønsker ikke å kommentere dette eller andre forhold som framkommer av kommunerevisjonens rapport.

- Jeg har ingen kommentarer til noe som helst, men anser at kontrollutvalget ikke er ferdig med saken, da de ikke har tatt kommunerevisjonens kartlegging til orientering, sier Lundberg til Dagbladet.

«Vanskelig å gjenopprette et tillitsforhold»

Kommunerevisjonens rapport gir også en detaljert framstilling om hva som skjedde bak lukkede dører i prosessen som endte med at tidligere bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, gikk av 1. desember i fjor, midtveis i et seks års åremål.

Dagbladet har vært i kontakt med den tidligere bydelsdirektøren. Hun ønsker ikke å kommentere det som framkommer i rapporten overfor Dagbladet.

Ifølge rapporten hadde kommunaldirektør Endre Sandvik og Mathisen en ledersamtale 24. februar 2016, der bydelsdirektørens lederavtale for 2015 ble evaluert.

«Bydelsdirektøren hadde selv fylt ut punktet om Villa Eik før ledersamtalen (...) Kommunaldirektøren påpekte at han stoler på sine ledere, og la til grunn at de opplysningene som ble gitt i evalueringen av avtalen, var korrekte.»

I intervju med kommunerevisjonen påpeker byråd Inga Marte Thorkildsen at hun opplevde at «bydelsdirektøren ikke snakket sant - for eksempel i ledersamtalen mellom bydelsdirektøren og kommunaldirektøren om bydelens håndtering av Villa Eik-saken».

Byrådsavdelingen fikk senere redegjørelsen fra Helsetilsynet og Velferdsetaten som ga et annet bilde av forholdene på Villa Eik. Thorkildsen har sagt til kommunerevisjonen at hun «fikk en følelse av at bydelsdirektøren bevisst holdt unna informasjon. Det var derfor vanskelig å gjenopprette et tillitsforhold».

Mathisen og Sandvik hadde to møter om saken i mars 2016.

E-postangrep

Ifølge et møtereferat kommunerevisjonen har innhentet, ble bydelsdirektøren konfrontert med at hun skriftlig hadde uttrykt mistillit til byråden og kommunaldirektøren, i en e-post til blant andre kommunaldirektøren 14. mars 2016.

«Se Dagbladoppslag - igjen!! Nå bør noen veilede byråden! Tar ikke hetsingen av ansatte i bydelen nå slutt, går jeg ut med taushetsbelagte opplysninger. Jeg kan ikke finne meg i dette! Jeg ber om at Kommuneadvokaten kontaktes», skrev Mathisen.

Mathisen påpekte overfor kommunerevisjonen at misnøyen var rettet mot de uttalelsene som var gjengitt i pressen, hvor hun mente det framgikk faktiske feil og hvor byråden tilla bydelsdirektøren meninger og holdninger som ikke var korrekte.

Videre har bydelsdirektøren forklart til kommunerevisjonen at e-posten var en reaksjon på at byråden uttalte seg til Dagbladet «som om det som sto i artiklene i Dagbladet var korrekt, uten at byråden hadde spurt bydelen om deres versjon av saken».

«Hun opplevde at hennes arbeidsgiver dolket henne i ryggen», heter det.

Inga Marte Thorkildsen har sagt til kommunerevisjonen at hun ikke kan huske når det ble aktuelt med en særskilt personaloppfølging av bydelsdirektøren, men mener temaet kan ha dukket opp etter e-posten fra bydelsdirektøren 14. mars.

«I en annen e-post uttrykte bydelsdirektøren, ifølge byråden, at bydelsdirektørens håndtering av sakene ikke var problemet, men at det var kommunaldirektørens og byrådens håndtering som skapte problemene. Byråden oppfattet at det fra bydelsdirektøren var en klar motstand mot alle forslag fra byrådsavdelingen til løsninger i Villa Eik-saken og fosterhjemssaken», heter det i rapporten.

Diskuterte direktørens avgang

29. april 2016 sendte kommunaldirektør Endre Sandvik en møteinnkalling til bydelsdirektøren der han opplyste om at han ønsket en samtale om et brev fra Helsetilsynet som Dagbladet omtalte 27. april.

I skarpe ordelag fastslo Helsetilsynet at bydelen ikke har sikret forsvarlig omsorg for Lars og Jonas på Villa Eik, to unge menn med alvorlig autisme, til tross for at bydelen over lengre tid har «fått anledning til å bringe den uforsvarlige virksomheten til opphør».

Det framkommer at kommunaldirektøren før møtet med bydelsdirektøren 4. mai hadde et møte med en representant fra Seksjon for personalledelse i Oslo kommune hvor også en representant fra kommuneadvokaten deltok.

«Kommunaldirektøren ble rådet til å ha en dialog med bydelsdirektøren om hvordan hun vurderte situasjonen med hensyn til funksjonen som bydelsdirektør i den situasjonen som var oppstått», heter det.

Ifølge kommunerevisjonen hadde ikke kommunaldirektøren på forhånd informert bydelsdirektøren om at også andre forhold enn brevet fra Helsetilsynet skulle tas opp i møtet.

Kommunerevisjonen har mottatt en kopi av Sandviks referat fra møtet. Referatet ble i etterkant av møtet sendt til bydelsdirektøren for gjennomgang. Bydelsdirektøren ga ikke noen tilbakemelding på referatet.

Fra referatet framkommer det blant annet at kommunaldirektøren så alvorlig på konklusjonene i Helsetilsynets brev, og at Velferdsetaten beskrev forholdene ved Villa Eik som «klanderverdige og uforsvarlige». Videre sier referatet at «bydelsdirektør har hatt god tid til å rette opp i forholdene, hvilket ikke er gjort i henhold til dokumentene».

Vedrørende vurdering av bydelsdirektørens stilling, står det: «Kommunaldirektør kan vurdere å legge til rette for å ha dialog om overgang til annen stilling, eventuelt drøfte andre løsninger dersom bydelsdirektøren finner det ønskelig».

På direkte spørsmål fra kommunerevisjonen om Sandvik i møtet hadde truet med oppsigelse eller avskjedigelse, sier han at han ikke brukte slike ord. Kommunaldirektøren presiserte imidlertid at Mathisen i møtet kunne ha opplevd at han gikk langt i å si at hun måtte vurdere sin stilling, og at 13. mai 2016 var fristen for en tilbakemelding om dette.

Ord mot ord

Overfor kommunerevisjonen viste kommunaldirektøren til at dersom internrevisjonens undersøkelse hadde vist at alt var i orden i Bydel Bjerke, så ville det ikke vært noe grunnlag for at bydelsdirektøren skulle vurdere sin stilling, og dermed kunne bydelsdirektøren stått i sin stilling ut åremålet.

Den tidligere bydelsdirektøren har, overfor kommunerevisjonen, presisert at bydelen ikke forsto hva som var bakgrunnen for konklusjonene i brevet fra Helsetilsynet 20. april 2016. Ifølge bydelsdirektøren syntes Helsetilsynet å ha lagt informasjon fra de pårørende til grunn for vurderingen.

«Ifølge bydelsdirektøren ga kommunaldirektøren, etter å ha presentert anklagene, tydelig uttrykk for at hun skulle si opp sin stilling som bydelsdirektør umiddelbart, og at dette også var knyttet til beskjeder fra øverste politiske hold. Han truet ifølge bydelsdirektøren med rettssak hvis hun ikke fratrådte stillingen. Bydelsdirektøren oppga at hun ble rystet av det kommunaldirektøren sa. Kommunaldirektøren benektet overfor kommunerevisjonen at rettssak var et tema under møtet, og kommunaldirektøren presiserte at han ikke hadde gitt uttrykk for at bydelsdirektøren skulle si opp sin stilling og at dette var knyttet til beskjeder fra øverste politiske hold», heter det i rapporten.

Inga Marte Thorkildsen sier til Dagbladet at hun vil avvente å kommentere, da hun ennå ikke har sett protokollen fra kontrollutvalgets møte eller hørt deres vurderinger. Kommunaldirektør Endre Sandvik sier han ikke har kommentarer til kontrollutvalgets vedtak, utover at han ønsker Bydel Bjerke lykke til med arbeidet framover.

503 Service Unavailable
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media