Spillet om Kosovo-gislene fortsetter

Det er ingen utsikter til en rask løsning på gisselsaken i Kosovo, og ingen av partene viser vilje til kompromiss. Utenriksminister Knut Vollebek dro i ettermiddag i skytteltrafikk mellom partene for å komme til en løsning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg hadde kontakt med den kosovoalbanske geriljaen UCK for to dager siden, og ba dem løslate de åtte serbiske gislene. Det ville være et tillitskapende utspill, men foreløpig er det ingen tegn på at UCK vil etterkomme denne henstillingen, sier ambassadør Wolfgang Petritsch, som sammen med den amerikanske diplomaten Chris Hill har ansvaret for kontakt med UCK.

Første skritt

Den østerrikske Beograd-ambassadøren Petritsch, som søndag kveld møtte utenriksminister Knut Vollebæk i Beograd, understreket overfor pressen at en av partene må ta det første skritt.

UCK har forlangt at Jugoslavias president Slobodan Milosevic setter fri ni kosovoalbanere som ble tatt til fange i desember. Men Milosevic har tydeligvis ikke tenkt å fire en tomme, selv om han har trukket tilbake noen av sine styrker i Kosovo, og dermed unngått en rask opptrapping av krisen.

- Men situasjonen er uoversiktlig, og Milosevic kan plutselig endre standpunkt, mener Petritsch.

Spent Vollebæk

OSSE-formann Vollebæk går noen spente timer i møte. Han ser helst at gislene er satt fri innen han møter president Milosevic i morgen formiddag.

- Hvis ikke det har skjedd, er det lite å snakke med Milosevic om, er Vollebæks vurdering.

Dette er synspunkter som Petritsch støtter fullt ut, og Vollebæk er ikke i tvil om hvordan samtalene mandag vil bli hvis UCK fortsatt holder de serbiske gislene.

- Det vil bli en lang enetale fra Milosevic, som vil utnytte denne anledning til å understreke hvilke terrorister han har å forholde seg til, er den gjengse oppfatning i den norske delegasjonen.

Vollebæk legger stor vekt på den rollen som OSSEs Kosovo-styrke KVM har påtatt seg som bindeledd mellom Beograd-regimet og UCK. Ambassadør Hill valgte søndag å bli i Pristina i Kosovo for å ivareta meklerrolen, mens Milosevic har sendt sin visestatsminister til Pristina.

Økt press på UCK

Det legges nå et hardt press på UCK og albanerne for å få en løsning på gisseldramaet før det fører til en situasjon som lett kan komme ut av kontroll.

NATOs generalsekretær Javier Solana har kommet med en sterk oppfordring til UCK om å vise samarbeidsvilje, mens det er ingen som direkte oppfordrer Milosevic om å handle først. De fleste regner med at det er lite å hente fra jugoslavisk hold, derfor legges alt press på UCK.

- En løsning i Kosovo ligger først og fremst i Beograd og Pristina, men også det internasjonale samfunn har en forpliktelse til å finne akseptable løsninger, sa den albanske opposisjonspolitikeren Sali Berisha søndag i en samtale med Vollebæk.

Berisha sa seg villig til å utnytte sine kanaler inn til UCK og den kosovoalbanske lederen Adem Demaci. Men albanerne kan aldri spille hovedrollen i å finne løsninger på dramaet i Kosovo, mener Berisha.

Talsmenn for UCK som Vollebæk så langt har hatt kontakt med, understreker ønsket om en politisk løsning i Kosovo og at det er viktig å få i gang en prosess med henblikk på varige ordninger.

(NTB)