Spionen Putin utvist fra Vesten på 70-tallet

BERLIN (Dagbladet): Russlands statsminister Vladimir Putin var på 70-tallet KGB-agent i Vest-Tyskland. Der ble han utvist for spionvirksomhet. Men Putin drev også med verving og trening av DDR-borgere som seinere ble spioner i Vest-Tyskland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette går fram av opplysninger Dagbladet har fått tilgang til, og som kaster et interessant lys over fortida til Russlands sittende statsminister og fungerende president.

Ekspert

- Flere av hans agenter var utstyrt med identitetspapirene til vesttyskere. Putin var ekspert på framstilling av falske dokumenter, forteller en tidligere oberstløytnant i den østtyske spionasjeorganisasjonen Stasi til Dagbladet.

Kilden kjenner Putin godt fra russerens tid som KGB-major i DDR i årene 1981- 89, og påberoper seg flere saunabesøk sammen med mannen som nå er Russlands mektigste mann.

Dagbladets kilde har fortsatt nær kontakt med gamle kolleger både fra Stasi og KGB.

- Putin arbeidet i den østtyske delstaten Sachsen, og jeg hadde mitt virke i samme område. En av hans oppgaver var å trene østtyskere som skulle sendes til Vest-Tyskland som spioner. Som regel var dette DDR-borgere som søkte om legal innreise til Vest-Tyskland. Men det er også eksempler på at østtyskere ble utstyrt med identiteten til vesttyskere som var døde eller forsvunnet, sier den tidligere Stasi-offiseren.

Etter den tyske gjenforeningen er det avslørt flere tilfeller av at Stasi og KGB benyttet seg av slike dobbeltgjengere. Det eksisterer også tilfeller av at østtyske borgere ble tvangsinnlagt på psykiatriske sykehus for at Stasi skulle kunne bruke papirene og biografien deres til spioner.

Ekteskap

At Putin hadde spesielle forutsetninger for opplæringen av spioner, ble avslørt av avisa Sächsische Zeitung i går. Putin hadde nemlig en fortid som KGB-agent i Bonn, inntil han ble utvist på slutten av 70-tallet. Han kom til Bonn i 1975 under dekke av å være korrespondent for det sovjetiske nyhetsbyrået Tass.

Etter utvisningen og et kort opphold i Moskva, ble Putin sendt til DDR. Der arbeidet han fra 1981 til begynnelsen av 1990. Deretter ble han hentet hjem for å bygge opp KGBs russiske etterfølger FSB.

- En av Putins kvinnelige spionelever i DDR ble i 1987 gift med en kristeligdemokratisk representant i det vesttyske parlamentet. Kvinnens foreldre ble benyttet som kurerer mellom Øst- og Vest-Tyskland, forteller den tidligere Stasi-offiseren.

Hedret

Vurderingene av Putins innsats som spion i de to delene av Tyskland er høyst ulike.

- Han var ingen stor suksess, sier Oleg Kalugin, som tidligere var KGB-resident i Øst-Berlin.

- Putin var en mann i andre rekke, mener Dresdens siste kommunistiske borgermester, Wolfgang Berghofer.

I Stasi-arkivene i Berlin er det imidlertid funnet dokumenter som trekker den motsatte konklusjon. Stasi-sjef Erich Mielke overrakte Putin Stasis fortjenestemedalje i bronse.

«Overrekkelsen er et uttrykk for anerkjennelsen av major Vladimir Putins fremragende fortjenester for den østtyske sikkerhetstjenesten,» heter det i Mielkes direktiv nummer 114/88, skrevet 7. februar 1988.