Splid blant Fredspris-vinnerne

NEW YORK (Dagbladet):- Jody Williams opprørte mange av medlemmene i kampanjen mot landminer ved måten hun mottok NobelsFredspris på. I de første tre dagene representerte hun ikke kampanjen på en god måte, sier Richard Walden (51), som leder Operation USA og er talsmann for 160 andre organisasjoner i kampanjen mot miner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Walden forteller at flere representanter for organisasjoner som er medlemmer i Den internasjonale minekampanjen ringte og beklaget seg over framferden til fredsprisvinner Jody Williams etter utnevnelsen.

- De sa at «denne kvinnen representerer ikke oss der hun slynger ut fornærmelser mot president Clinton og opptrer barbeint i jeans og T-skjorte», sier Walden.

Han føyer til at Williams la an en helt annen og bedre stil da mineavtalen ble undertegnet i Ottawa i forrige uke og at hun fortjener stor anerkjennelse for sitt organisasjonsarbeid.

Splittelse truer

Richard Walden sier at ledelsen i mine-kampanjen «har vært bedre til å behandle massemedia enn til å behandle sine medlemsorganisasjoner».

- Minekampanjen er satt sammen av mange ulike organisasjoner, og det er et stort spørsmål om det er mulig holde denne alliansen samlet etter utdelingen av Nobels Fredspris i Oslo på onsdag. Organisasjonene vil fortsette å arbeide med mine-spørsmålet. Men spørsmål vil bli stilt om Den internasjonale kampanjen er det riktige redskapet, sier Walden.

Han sier at mye vil bli avgjort av hvordan Nobelkomiteen markerer at Den internasjonale kampanjen, som er den ene prisvinneren, består av 1000 ulike organisasjoner. Walden har skrevet til Nobelkomiteens sekretær, Geir Lundestad, og bedt om at det utarbeides et dokument fra komiteen som lister opp alle organisasjonene, og som blir en del av prisdokumentene. Han har ikke fått noe svar.

Dragkamp

Det har foregått en hard dragkamp innad i Den internasjonale kampanjen etter prisutdelingen.

- Prisen brakte mange av de indre motsetningene i kampanjen opp i dagen, sier Richard Walden.

Nobelkomiteens sekretær, Geir Lundestad, sier til Dagbladet at ikke noe av det som er skjedd etter prisutdelingen har «satt vondt blod mellom oss og kampanjen».

Lundestad har merket seg Dagbladets intervju med Robert Muller, som er en av grunnleggerne av minekampanjen, der Muller tok til orde for at politikere som utenriksminister Lloyd Axworthy og senator Leahy burde vært anerkjent av Nobelkomiteen.

Geir Lundestad sier til Dagbladet at komiteen har valgt å gi prisen til den folkelige bevegelsen som fikk regjeringene til å ta mine-spørsmålet opp. Lundestad peker på at anerkjennelsen til regjeringene er gitt i priserklæringen.

- Den vil også komme fram i talene under seremonidagene, sier han.

Robert Muller er mannen som ansatte Jody Williams til å drive Den internasjonale minekampanjen. Etter pristildelingen måtte de to sende ut et felles brev til kampanjeorganisasjonene på Internet for avklare forholdet mellom dem, og mellom kampanjen og Williams. I brevet står det Jody Williams er ansatt fram til prisutdelingen i Oslo, men at det deretter vil finne sted en omorganisering.

Motsetningene mellom Muller og Williams var åpenbare under seremonidagene i Ottawa, der Muller var frosset ut av alle offisielle funksjoner og talerstoler.

«Upassende»

Richard Walden sier at han skrev brev allerede i januar i år til Geir Lundestad om at det ville være upassende å gi en Nobels fredspris til Jody Williams som enkeltperson.

- Jeg gjorde det etter at jeg ble kjent med nominasjonen fra Kongressrepresentant James McGovern som er en god venn av Williams, blant annet fra den gangen hun tok ham med på en delegasjonsreise for stabsfolk i Kongressen til El Salvador, sier Walden.

Richard Walden sier at han er glad for å være en del av den bevegelsen som har fått prisen, men han ville ønsket at Fredsprisen var blitt gitt til mineofre eller mineryddere fra Den tredje verden, eventuelt til Den internasjonale kampanjen, eller til politikere som senator Patrick Leahy og Canadas utenriksministe, Lloyd Axworthy.

Walden mener at en del av påvirkningen av Nobelkomiteen til fordel for Jody Williams har vært «ureglementert».

- Jeg tror for eksempel at det siste møtet før Ottawa ble lagt til Oslo for å gjøre inntrykk på komiteen, sier Walden.

<B>Omstridt Jody Williams</B>
<B>PÅ GANGEN:</B> Robert Muller, grunnlegger av kampanjen mot miner og den som ansatte Jody Williams ble satt utenfor alle offisielle funksjoner og talestoler under konferansen i Ottawa.