Splittet kontrollkomite. Uenige om omfattende høring

Høyre mener den ikke hører hjemme i kontrollkomiteen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Tirsdag kunne Dagbladet fortelle at SV, Venstre, KrF og MDG er enige om at Stortingets kontroll- og konsitusjonskomite bør kalle inn til en omfattende høring som skal gjennomgå politikk og praksis for store, norske selskap der staten har eierinteresser.

Og med fire stemmer, så er det stort nok mindretall til å få gjennomslag for høringen i kontrollkomiteen. Forslaget var ikke tema på tirsdagens møte i kontrollkomiteen, men de fire partiene får full støtte fra komiteleder Martin Kolberg (Ap).

- Det er helt nødvendig for komiteen å gå bredt inn i denne problemstillingen. Vi rekker ikke en høring på denne siden av sommeren, men jeg støtter fullt og helt det forslaget som er fremmet i Dagbladet. Det er helt avgjørende for forståelsen av nullkorrupsjon, sier Kollberg til Dagbladet.

Tre hovedspørsmål Høringen som er foreslått vil være åpen, med eksperter, forskere, statsråder og selskaper, og vil trolig gå over to til tre dager. Tre hovedspørsmål vil stå sentralt:

• Er oppfølginga av vedtatte regelverk fra staten god nok?

• Er kravene til styrenes praksis god nok?

• Er det sider ved norske lover og regler som bør forbedres?

Ikke redd for kritikk De fire partiene understreker at målet med høringen er læring for å unngå korrupsjonsproblematikk i framtiden, ikke å finne syndebukker i enkeltsaker.

De er også tydelige på at de mange sakene den siste tiden (se faktaboks) har svært forskjellig status, og i flere av dem er det ikke påvist korrupsjon.

- Noen mener en slik høring vil være å gå lenger enn kompetansen til komiteen, men den kritikken kommer fra de miljøene som føler seg truet. Min ambisjon som komiteens leder er at den parlamentariske kontrollen skal være reell. Da blir det uenighet og komiteen blir omdiskutert, men jeg er ikke plaget av den diskusjonen, sier Kolberg.

Splittet komite Men komiteen er splittet. Erik Skutle sitter i kontrollkomiteen for Høyre, og er blant dem som mener en slik høring ikke hører hjemme der.

- Kontrollkomiteen skal sjekke om regjeringen har gjort det Stortinget har bedt dem om å gjøre, men da må det være konkret og etterprøvbart, ikke noe abstrakt. Det er helt på sin plass at Stortinget drøfter kulturen knyttet til eierskap i statseide bedrifter, men det finnes helt andre måter å gjøre det på enn i kontrollkomiteen. For eksempel ved inteprallasjon eller representantforslag, sier Skutle til Dagbladet.

Han er likevel inneforstått med at høringen vil bli gjennomført.

- Hvis de fire partien står på sitt, så blir det høring. Det er også interesse fra flere partier, og vi skal være konstruktive dersom dette blir aktuelt.

Senterpartiet støtter ideen, men er uenig i at man ikke skal gå inn i enkeltsaker og finne de ansvarlige.

- Jeg er helt enig i forslaget, men man må gå inn på enkeltsaker. Djevelen ligger i detaljene, og vi må ansvarliggjøre de som har gjort feil. Vi må ha full opprulling så langt vi har ressurser til det, sier Lundteigen.

Ap med liknende forslag Kolberg lar seg ikke påvirke av uenigheten.

- Vi får se hva partiene mener når dette skal behandles, og vi må diskutere i komiteen hvordan dette skal legges fram. Det er veldig vanskelig for oss å komme til bunns i disse sakene, og det det etableres juridiske konstruksjoner som gjør innsyn umulig. Det er krevende for komiteen, sier han.

Arbeiderpartiet har tidligere lansert et liknende forslag som det SV, V, KrF og MDG presenterte i dag.

I slutten av april varslet Jette Christensen (Ap) at de ville komme tilbake til komiteen med et forslag til hvordan komiteen kan få en helhetlig behandling av det generelle sakskomplekset som gjelder korrupsjon og anti-korrupsjonsarbeid i statseide selskaper.

- Statsrådene har svart på våre spørsmål, men det gjør ikke situasjonen mindre problematisk. Jeg sitter igjen med uro over hva som skjer med de sakene pressen ikke avdekker, sa Christensen til Dagbladet da.