LEDER UTVALGET: Thorvald Stoltenberg leder Stoltenbergutvalget som legger fram en rapport om hjelpetilbud til narkomane. Foto: Bjørn Langsem
LEDER UTVALGET: Thorvald Stoltenberg leder Stoltenbergutvalget som legger fram en rapport om hjelpetilbud til narkomane. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Splittet om heroin-behandling

Thorvald Stoltenbergs rus-utvalg la fram sine anbefalinger i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): På en pressekonferanse i dag la Stoltenberg-utvalget med Thorvald Stoltenberg i spissen fram en rapport med forslag til hvordan hjelpetilbud til narkotikaavhengige kan bli bedre.

Det mest kontroversielle punktet var om tunge rusavhengige skal få tilbud om gratis behandling med heroin. Her er utvalget delt. Fem personer, deriblant Carl I. Hagen, Åslaug Haga og Thorvald Stoltenberg selv, mener ja. Fire personer, deriblant fylkesmann i Vestfold Erling Lae og Marit Myklebust fra Frelsesarmeen, mener nei.

På spørsmål fra salen om hvorfor gratis heroin er viktig, svarte Thorvald Stoltenberg:

- Jeg har møtt rusavhengige andre steder i Europa som får jevnlig heroin. De har fått normale liv, er tilbake i jobb og blant familien. Sju land i Europa gir ut heroin til avhengige allerede. Jeg tar ikke for gitt at prøveprosjektet blir en suksess, men det blir galt å la være å prøve, sier Stoltenberg.

Utvalget er enige om 21 punkter som skal gi rusavhengige et bedre liv.

- Alle skal få behandling - Alle rusbrukere, gamle som unge, slitne som nye, skal få behandling, sier Stoltenberg. Han sier utvalget sendte ut 250 brev til brukerorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med disse personene og fikk 200 svar.

- Dette er tatt til etterretning i rapporten som legges fram i dag. Vi mener det er nødvendig med sentre rundt i landet som kan hjelpe rusbrukere i gang når det gjelder mottak, behandling og oppfølging, sier Stoltenberg.

Han forteller at det i dag er stor forskjell fra kommune til kommune i forhold til hvilket tilbud man får.

- Vi mener dessuten rusmisbrukere bør få en koordinator, en los, som kan lose vedkommende gjennom problemene de møter på sin avrusningsvei. Vedkommende skal passe på at den avhengige får den behandlingen man har krav på, sier Stoltenberg på pressekonferansen.

Stoltenberg sier videre at de pårørende til rusmisbrukeren skal trekkes inn.

VIL DELE UT HEROIN: Nini Stoltenberg mener narkomane bør få gratis heroin på resept på lik linje med at kreftpasienter får cellegift. Selv var hun narkoman i flere år på 1990-tallet. Her sammen med sin far, Thorvald Stoltenberg.
VIL DELE UT HEROIN: Nini Stoltenberg mener narkomane bør få gratis heroin på resept på lik linje med at kreftpasienter får cellegift. Selv var hun narkoman i flere år på 1990-tallet. Her sammen med sin far, Thorvald Stoltenberg. Vis mer

- Foreldrene må ha et sted å ringe. Det kan de gjøre på disse sentrene vi legger opp til. Der skal det også være en egen avdeling for ungdommer, hvor man kan få hjelp, støtte og råd.

Stoltenberg trekker fram helsearbeidernes taushetsplikt som et problem når det gjelderrusbrukerne.

- Foreldre må kunne få vite hvordan deres barn har det, mener han.

Utvalget retter sterk kritikk mot dagens tilbud til narkomane, blant annet for dårlig psykiatrisk oppfølging og manglende samarbeid på tvers av fagmiljøene.

- Skal lese nøye Rapporten, med 22 konkrete forslag, er overrakt helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i dag. Den vil bli sendt på høring til alle berørte parter over sommeren.

- Jeg kan forsikre om at jeg og resten av regjeringen skal lese denne rapporten nøye, sier Strøm-Erichsen.

- Det er veldig viktigmed en los som kan trekke deg gjennom systemet. Det skal jeg virkelig jobbe hardt for å få til. Vi må jobbe med kapasitet og ventetider, sier helseministeren som ikke har tatt stilling til forslaget om gratis heroin.

- Vi ligger etter
Thorvald Stoltenberg mener rus er underprioritert i Norge.

- Vi ligger etter på mange områder når det gjelder rus, sier Stoltenberg. Han erkjenner at forslaget ikke er billig, men påpeker at i dag bruker stat og kommune fem milliarder kroner på rus.

Helseministeren ble på pressekonferansen spurt om hun tenker forslaget om heroin blir enklere å legge i skuffen ettersom utvalget er delt på dette punktet med fem mot fire stemmer.

- Dette er et krevende spørsmål som trenger en debatt. Jeg vil understreke at regjeringen ikke har konkludert her, og det har heller ikke jeg, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Oppnevnt i fjor Utvalget ble oppnevnt av regjeringen i mars i fjor. Regjeringen ga utvalget i oppdrag å gi anbefalinger om hvordan de mest hjelpetrengende rusavhengige kan få bedre hjelp.

Eksnarkomane Nini Stoltenberg støtter Rusutvalget som vil la leger dele ut heroin til narkomane.

- Når debatterte vi om diabetikere skulle få insulin gratis på resept, eller om kreftrammede skulle få cellegiften de trenger for å bli frisk?
Heroinavhengige er en pasientgruppe og legene må få tillit? sa Nini Stoltenberg i gårsdagens Dagbladet.

Nini Stoltenberg var selv rusavhengig i flere år på 90-tallet. Hun er lillesøsteren til statsministeren og datter av Rusutvalgets leder, Thorvald Stoltenberg.

- Utfordringene i rusbehandling er store. Jeg har derfor forventning om at Stoltenberg-utvalget legger grunnlaget for en bred debatt om behandling av rus- og avhengighetslidelser. Mange med heroinavhengighet har også problemer med andre rusmidler. Debatten må derfor ha et bredt utgangspunkt, sier senterleder Helle Gjetrang i Senter for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus.