Sponheim i åpen høring

Landbruksminister Lars Sponheim (V) må møte i åpen høring om Lillesand-saken. Det besluttet flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Komiteen vil både vurdere om Sponheim har oppfylt sin informasjonsplikt overfor Stortinget og se på omstendighetene rundt salget der Sponheims partikollega Henrik Thommessen fikk fritatt sin eiendom fra konsesjonsplikt etter et møte med statssekretær Leif Helge Kongshaug.

Informasjonsplikt

- Spørsmålet om informasjonsplikten er sentralt fordi det går inn på hvordan Stortinget er blitt orientert i denne saken. Vi vil se på når statsråden hadde visshet for hva statssekretæren gjorde med saken og hvorfor han ikke orienterte oss tidligere, sier saksordfører Kjell Engebretsen (Ap) til NTB.

Hvor alvorlig denne saken er for Sponheim, vil ikke Engebretsen kommentere før komiteen har behandlet saken.

- Men det er en del spørsmål vi ikke har fått avklart gjennom dokumentene i saken, sier Engebretsen.

Engebretsen understreker at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke har mulighet til å omgjøre vedtaket som åpner for å frita Thommessens eiendom for konsesjon. I stedet kan flertallet instruere Sponheim til å omgjøre vedtaket, dersom komiteen finner grunn til det.

For bombastisk

Komitéleder Ågot Valle (SV) reagerer på at landbruksministeren har uttalt at han ikke vil omgjøre vedtaket.

- Når han går så bombastisk ut og sier at han står ved det tidligere vedtaket før vi har hatt høringer, synes jeg i beste fall det er meget uklokt, sier Valle til NTB.

Hun mener håndteringen av saken seiler opp som mer viktig enn spørsmålet om informasjonsplikten er overholdt.

- Det vil jeg si. Grunnlaget for omgjøringen av tidligere avslag og konsekvenser for boplikten blir den viktige delen, sier hun.

Valle holder fast ved at hun mener Sponheim ikke har oppfylt informasjonsplikten, særlig i det første brevet med orientering han sendte komiteen.

- Det jeg synes er håpløst er at vi måtte hale informasjon ut av ham setning for setning, sier hun.

Valle mener den parlamentariske situasjonen på Stortinget ikke tilsier at saken medfører fare for Sponheims liv som landbruksminister.

- Ser en på det faktiske innholdet, så har han utvist dårlig skjønn og det kan Stortinget kritisere, sier hun.

Valle mener Sponheim bør ta med statssekretær Kongshaug til de åpne høringene.

- Stortinget kjenner bare statsråden og vi kan ikke instruere ham i hvem han skal ta med på høringer. Men hvis han vil ha et råd, så tar han med Kongshaug, sier Ågot Valle.

  • Høringen blir trolig gjennomført 27. mai.

    (NTB)

INN PÅ TEPPET: Landbruksminister Lars Sponheim må møte for kontroll- og konstitusjonskomiteen.