Sponsede professorer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Professorer ved Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole får lønna si finansiert av tunge aktører i norsk næringsliv. Noen av disse, som Øystein Noreng, Rolf Høyer og Einar Hope, er profilerte eksperter innenfor sitt felt og brukes ofte som ekspertkommentatorer i radio og fjernsyn. Det er derfor av interesse for allmennheten å vite hvilke forbindelser professorene har til selskaper som TotalFinaElf, Telenor og Statoil.
  • En slik form for finansiering åpner helt klart for interessekonflikter mellom forsker/ekspert og selskapet som sponser vedkommende. Måten Øystein Noreng løser dette på er å ikke uttale seg om selskapet TotalFinaElf i det hele tatt. Han understreker overfor Aftenposten at selskapet ikke blander seg opp i hans forskning. Slik må det selvsagt være.
  • Nå er ikke økonomiprofessorene de eneste akademikere som er sponset. Også de offentlige universitetene mottar ulike former for støtte fra private interesser. Dels som midler til oppdragsforskning, dels som støtte til konferanser. Men også i form av midler som finansierer forskerstillinger og professorater innenfor definerte områder. Det gjeldende bud sier da at det ikke skal hefte noen faglige betingelser ved en slik støtte. Giveren skal få lov til å finansiere forskning, men skal i praksis holde fingrene fra fatet. Forsker og institusjon må ha full frihet til å reise problemstillinger og trekke konklusjoner.
  • Helt problemfritt er det likevel ikke. Den enkelte professor og universitetsledelse kan garantere integritet og uavhengighet så sterkt man bare ønsker, men kan ikke verge seg mot mistanke eller påstander om «kjøpt og betalt forskning» eller at produktet er et «bestillingsverk». På den annen side må forskning og professorstillinger finansieres. Og det er ikke uten videre gitt at offentlige penger lukter mindre enn private. Derfor er det viktig at institusjonen og det vitenskapelige personalet har høy etisk bevissthet om de dilemmaene ekstern finansiering medfører, og praktiserer full åpenhet om hvem som bidrar med penger og lønn.