Sponset KrF og søkte konsesjon

Det omdiskuterte møtet mellom partitoppene i KrF og toppledelsen i forsikringsselskapet Vesta i januar, skjedde mens Vesta hadde søknad inne hos myndighetene om å få godkjent kjøpet av forsikringsselskapet Aktiv Forsikring A/S.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KrF-toppene med partilederen i spissen møtte Vesta-ledelsen som motytelse for at Vesta sponset en KrF-konferanse med 40 000 kroner.

Vestas kjøp av alle aksjene i Aktiv fra et engelsk forsikringskonsern ble kjent 6. januar i år. 14. januar sendte Vesta søknaden om konsesjon, og 23. januar møtte Vesta-ledelsen KrF-toppene. 7. mai i år forelå Finansdepartementets godkjennelse av kjøpet etter tilråding fra Kredittilsynet.

Hjemkjøp

Informasjonsdirektør Hans Wilhelm Gullestad i Vesta avviser imidlertid at Vesta brukte møtet til å oppfordre KrF-toppene om å se med velvilje på søknaden.
- Saken ble bare så vidt nevnt som del av en to-tre minutters innledning om Vestas virksomhet, og var verken tema eller grunnlag for spørsmål på møtet, sier Gullestad.

Han understreker at Vesta ikke på noe tidspunkt har hatt grunn til å vurdere kjøpet som politisk problematisk.

- Det har nærmest vært å betrakte som et hjemkjøp av et tidligere gjennom generasjoner norskeid selskap som i knapt ti år har vært på utenlandske hender, sier Gullestad.

Kan ikke huske

KrFs parlamentariske leder Einar Steensnæs kan ikke huske at Vesta-ledelsen brakte på bane en mulig sammenslåing med Aktiv Forsikring AS under KrF-ledelsens besøk i Vestas lokaler 23. januar.

- Nei, jeg tror ikke Vesta-ledelsen nevnte dette, sier Steensnæs.
- Det ble heller ikke nevnt at Vesta noen dager i forveien hadde søkt Kredittilsynet om konsesjon for oppkjøp av Aktiv Forsikring?

- Nei, det var ikke en slik debatt overhodet. Hovedtemaet for vårt møte med Vesta var natteravnprosjektet. Det var det dette møtet gikk ut på, forteller Steensnæs til Dagbladet.

Informasjonsdirektør Gullestad sier at ca. 40 minutter av det timelange møtet gikk til å orientere om «Mot vold»-prosjektet og 20- 25 minutter på næringspolitiske spørsmål.
Vesta benyttet anledningen til å argumentere for innføring av såkalt innskuddsbasert tjenestepensjonsordning, noe bransjen ser på som et stort nytt marked. Dessuten argumenterte Vesta for en omlegging til gunstigere skatteregler for privat pensjonssparing for å gjøre denne ordningen mer attraktiv i markedet.

Til stede fra KrF på møtet i Vestas hovedkvarter i Fyllingsdalen utenfor Bergen var partileder og statsråd Valgerd Svarstad Haugland; nestleder og statsråd Jon Lilletun; nestleder og parlamentarisk leder Einar Steensnæs; finanspolitisk talsmann Lars Gunnar Lie; Bergens ordfører, Ingmar Ljones, og generalsekretær Inger Helene Venås.

Fra Vesta møtte konsernsjef Trygve Bruvik; administrerende direktør i Vesta Liv, Ole Th. Ruud; administrerende direktør i Vesta Forvaltning, Egil Herman Sjursen; informasjonsdirektør Hans Wilhelm Gullestad og direktør Erik Brekke.

HUSKER IKKE: KrFs parlamentariske leder Einar Steensnæs kan ikke huske om Vesta-ledelsen brakte på bane en mulig sammenslåing med Aktiv Forsikring AS under KrF-ledelsens besøk i Vestas lokaler 23. januar.