Spør sameaktivisten

Janos Trosten mener samene har eiendomsrett til ressursene i Finnmark. Han vil at samene skal føre egen utenriks- og forsvarspolitikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Janos Trosten er sametingspolitiker og fylkestingspolitiker i Finnmark, og sterk tilhenger av sterkere eiendomsrett til ressursene i Finnmark for samene.

Debatten om samenes rettigheter til naturressursene i Finnmark har blitt vekket til liv av behandlingen av ny Finnmarkslov. Norske jurister er uenige om  hvorvidt samene har krav på naturressursene som følge av bruk gjennom århundrer.

Regjeringen er mot at eiendomsretten skal knyttes opp mot etnisk bakgrunn, men i andre land har internasjonal lov gitt urbefolkning eiendomsrett til sine tradisjonelle områder.

Juristdebatt

Jusprofessorene Graver og Ulfstein har i en juridisk vurdering kommet til at forslaget til ny Finnmarkslov bryter med folkeretten, og at samene har krav til eiendomsrett.

Jusproessor Carl August Fleischer mener at dette er en feiltolkning av ILO-konvensjonen, og at regjeringens forslag slett ikke bryter med folkeretten.

Blant annet har Arbeiderpartiet gått inn for å komme samene i møte i spørsmålet om eiendomsrett til Finnmark.

Jeger- og fiskeforeningen er rasende. De frykter at de flotte jakt- og fiskeområdene i vårt nordligste fylke ikke skal være tilgjengelig for "søringer".

Egen utenrikspolitikk

Janos Trosten representerer Norske Samers riksforbund. Han er ikke i tvil om samenes rettigheter.

- Samene har eiendomsrett til land, vann og havområdene i Finnmark, på historisk grunnlag. Samene har forvaltningsrett, eiendomsrett og besittelsesrett av ressursene i Finnmark. Det betyr ikke at andre ikke har rettigheter, sier Trosten til Dagbladet.no.

Trosten mener også at samene har rett til olje- og gassforekomstene i havområdene utenfor Finnmark.

- Noen av inntektene fra olje- og gassutvinningen bør gå direkte til samene. Samene i fire land, Norge, Sverige, Finland og Russland, bør føre egen utenrikspolitikk, som en nasjon. Denne nasjonen bør også føre egen forsvarspolitikk, sier Trosten.

SAMEAKTIVIST: Same- og fylkestingsrepresentant Janos Trosten svarer på dine spørmål om samenes rettigheter klokka 15.00.