Spørsmålene som avgjør dommen

LILLESTRØM (Dagbladet): 24 spørsmål til jurymedlemmene skal avgjøre framtida for Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De ti jurymedlemmene kan bruke så lang tid de vil på å bestemme seg, men kan ikke forlate rådslagningsrommet før de har svart på samtlige spørsmål.

For at svarene på skyldspørsmålene skal bli ja , må mer enn seks av jurymedlemmene svare ja. Det betyr at svaret er nei hvis fire mener at skyld ikke kan bevises.

Hvert enkelt spørsmål besvares hver for seg - og hver enkelt tiltalt skal vurderes hver for seg. Svarene avgis ved avstemning.

Et ja på samtlige spørsmål vil innebære at de fire vil bli dømt til 21 års fengsel. Et nei på samtlige spørsmål vil bety full frifinnelse.

En avgjørelse fra juryen kan komme allerede om ettermiddagen mandag 18. mars.

Dette er i hovedsak slik de 24 spørsmålene vil bli utformet. De blir i dag overlevert til juryen av lagmann Tore Jarl Pedersen, som vil gjennomgå spørsmålene punkt for punkt.

Et sentralt punkt er om handlingene er begått med overlegg. Det betyr at handlingene er gjennomtenkt på forhånd.

Per Orderud måtte innrømme en ny løgn i lagmannsretten, at han sjøl hadde forfalsket underskriften til sin egen far på kjøpekontrakten til Orderud gård.

Det betyr at han har kommet ytterligere på etterskudd med sannheten.

Per bestrider fortsatt at han byttet våpen med Lars Grønnerød 3. april 1999, og på den måten ble eier av et av drapsvåpnene. Aktor mener at gårdstvisten er motivet for trippeldrapet.

Retten har fortsatt ikke fått et klart svar på om man var kommet til enighet om gårdsovertakelsen bare timer før drapene skjedde.

Harald Stabell forsøker med en alternativ prosedyre, som innebærer at Per kjente til planlegging og våpenoverlevering, men at han av den grunn aldri ville være med på å utslette sin nærmeste familie.

Per har trolig kommet styrket ut av lagmannsretten på bekostning av Veronica.

Dette er spørsmålene om Per Orderud:

1. Er tiltalte Per Orderud skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha finansiert oppkjøp av drapsvåpen eller andre våpen, oppbevaring av våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Kristian Magnus Orderud i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i nakken og brystet med en revolver og en pistol, slik at han døde?

2. Er handlingen i foregående spørsmål begått med overlegg?

3. Er Per Orderud skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha finansiert oppkjøp av drapsvåpen eller andre våpen, oppbevaring av våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Marie Orderud i kårboligen på Orderud gård ble skutt i brystet, halsen og buken med en revolver og en pistol av ukjente, slik at hun døde?

4 Er handlingen i foregående spørsmål begått med overlegg?

5. Er Per Orderud skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha finansiert oppkjøp av drapsvåpen eller andre våpen, oppbevaring av våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Anne Orderud Paust i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i halsen, nakken, brystet og ryggen med en revolver og en pistol, slik at hun døde?

6. Er den forutgående beskrevne handling begått med overlegg?

Veronica Orderud kjemper mot et stempel om at hun er roten til alt ondt som skjedde på Orderud gård, etter at hun oppdaget at Per ikke eide gården i 1994.

En rekke vitner hevder at hun skal ha satt foten ned for et forlik mellom far og sønn. Veronica er i flere sammenhenger framstilt som den sterke i ekteskapet.

Veronica har tilsynelatende kommet dårligere ut enn i herredsretten. Bakgrunnen er Harald Stabells hardkjør for å få splittet ekteparet når det gjelder skyldspørsmålet. Kan ha virket for «uskyldig» i sin forklaring. Hun omtalte bl.a. patroner som «dingser» etter å ha vært siktet/tiltalt for trippeldrap i snart tre år.

Dette er spørsmålene om Veronica Orderud:

7. Er tiltalte Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha finansiert oppkjøp av drapsvåpen eller andre våpen, oppbevaring av våpen og deltatt i drapsplanlegging alt med den følge at Kristian Magnus Orderud i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i nakken og brystet med en revolver og en pistol, slik at han døde?

8. Er handlingen i foregående spørsmål begått med overlegg?

9. Er Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha finansiert oppkjøp av drapsvåpen eller andre våpen, oppbevaring av våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Marie Orderud i kårboligen på Orderud gård ble skutt i brystet, halsen og buken med en revolver og en pistol av ukjente, slik at hun døde?

10. Er handlingen i foregående spørsmål begått med overlegg?

11. Er Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha finansiert oppkjøp av drapsvåpen eller andre våpen, oppbevaring av våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Anne Orderud Paust i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i halsen, nakken, brystet og ryggen med en revolver og en pistol av ukjente, slik at hun døde?

12. Er handlingen i foregående spørsmål begått med overlegg?

Kristin Kirkemo Haukeland fikk voldsom juling i herredsretten av tidligere elskere og venner.

Denne gangen har det vært mindre fokus på Kristin, og det kan tale i hennes favør. Hun har opptrådt mye mer offensivt i vitneboksen, og kan på den måten ha scoret viktige poeng med sine kontante og klare svar. Spørsmålet er om juryen oppfatter svarene som rein pugging eller som et resultat av god hukommelse.

Dette er spørsmålene om Kristin Kirkemo Haukeland:

13. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha framskaffet og oppbevart våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Kristian Magnus Orderud i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i nakken og brystet med en revolver og pistol, slik at han døde?

14. Er den forutgående beskrevne handling begått med overlegg?

15. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha framskaffet og oppbevart våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Marie Orderud i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i brystet, halsen og nakken med en revolver og en pistol, slik at hun døde?

16. Er den forutgående beskrevne handling begått med overlegg?

17. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha framskaffet og oppbevart våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Anne Orderud Paust i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i halsen, nakken, brystet og ryggen med en revolver og pistol slik at hun døde?

18. Er den forutgående beskrevne handling begått med overlegg?

I tillegg skal juryen svare på om Kristin er skyldig i trusler fordi hun skal ha festet dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust i juli 1998.

Lars Grønnerød har kommet langt dårligere ut enn i herredsretten. Dette skyldes ikke minst det inntrykket hans egne venner har gitt i vitneboksen. Venner som tilsynelatende ville hjelpe Lars, kan i juryens øyne ha oppnådd det stikk motsatte. Et annet moment er om juryen legger vekt på at han brukte amfetamin en dag under sin vitneforklaring, og derfor får svekket troverdighet generelt.

Dette er spørsmålene om Lars Grønnerud:

19. Er Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha framskaffet og oppbevart våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Kristian Magnus Orderud i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i nakken og brystet med en revolver og pistol slik at han døde?

20. Er den forutgående beskrevne handling begått med overlegg?

21. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha framskaffet og oppbevart våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Marie Orderud i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i brystet, halsen og buken med en revolver og pistol, slik at hun døde?

22. Er den forutgående beskrevne handling begått med overlegg?

23. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til en annens død ved i perioden høsten 1998 til 22. mai 1999 å ha framskaffet og oppbevart våpen og deltatt i drapsplanlegging med den følge at Anne Orderud Paust i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til 22. mai 1999 av ukjente ble skutt i nakken og brystet med en revolver og pistol slik at hun døde?

24. Er den forutgående beskrevne handling begått med overlegg?