Språk på bok

I går fikk Stortinget høre om behovet for en norsk språkbank.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

TENK DEG EN framtid der du sier til datamaskinen din at du ønsker fire liter skummet melk, en boks makrell i tomat og et grovbrød, og maskinen oversetter dine ord til tekst, sender bestillingen til Ica eller Meny og du får varene levert på døra en stund etterpå. I en slik framtid, som ikke behøver å være langt unna, kan blinde og svaksynte ta weben i bruk som oss andre og f eks få NSB-billett i automaten på stasjonen uten kluss som i dag. Nedskriving av muntlige diskusjoner kan gå automatisk. Leger kan fortsette å diktere sine epikriser, og få dem utskrevet av datamaskinen. I Stortinget kan stenografene begynne som saksbehandlere. Ja, selv om jeg snakker min barndoms inntrøndermål, vil datamaskinen forstå det, oversette det til normalisert norsk og skrive det ut.

I GÅR FIKK politikerne på Stortinget høre nytt fra denne fronten av moderne informasjonsteknologi: For å få det til, trenger Norge en språkbank, og nå kan den visjonen bli virkeliggjort på tuftene av Nordisk Språkteknologi på Voss. Her fins innsamlet tre millioner norske ord, noe færre svenske og enda færre danske. Det er en solid grunnkapital for en bank. Bak prosjektet står IBM, Norsk Språkråd samt de tre universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim. Forutsetningen er at språkbanken blir offentlig tilgjengelig for forskning, til utvikling av programvare og til offentlige tjenester. Her ligger store muligheter for norsk IT-industri.

INITIATIVTAKERNE er i første omgang ute etter penger fra staten til drift av banken, som de stiller vederlagsfritt til disposisjon. Stortinget bør ha gode muligheter for å skaffe til veie de 80-100 millionene som trengs over fem år slik at banken kan etableres. For de rød-grønne partiene formulerte allerede i 2004 en merknad til innstillingen om Kulturmeldingen som forplikter dem til å støtte en norsk språkbank. Som Trond Giske sa etter stortingsbehandlingen: Når de rød-grønne kommer i regjeringsposisjon, vil opprettelse av en slik språkbank være offisiell politikk. Nå er han kulturminister, og fortida forplikter.

MANGE HADDE STORE drømmer om en stor IT-utvikling på dette området i Norge da Nordisk Språkteknologi ble startet på Voss for en del år siden. Dessverre viste det seg at teknologien var bedre enn kommersen, og bedriften gikk konkurs. Det har antakelig medført at Norge ligger godt etter f.eks. de engelskspråklige landene når det gjelder klassifisering av ord i daglig bruk i en slik språkbank. På engelsk finnes oversettelsesmaskiner fra tale til tekst som er nesten feilfrie. Det bør vi kunne få i Norge også, selv om vi har mange dialekter. Det kan skape grunnlag for både videre forskning og nye arbeidsplasser, og vil dessuten være et godt bidrag til å bevare norsk som bruksspråk når vi for alvor går inn i en digital framtid. For tre år siden bevilget Stortinget 90 millioner til bevaring av løvebestanden i Afrika. Et like stort beløp over fem år for å ta vare på norsk språk, kan ikke være urimelig.